Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Các chiến lược về quyền riêng tư cho Android

Chuẩn bị ứng dụng của bạn cho những thay đổi đối với Google Play và Android

Gần đây, Google Play và Android đã công bố một số điểm cập nhật mới về chính sách và một số thay đổi về mặt kỹ thuật. Hãy xem xét các đề xuất sau đây để đảm bảo ứng dụng của bạn luôn được cập nhật và tuân thủ chính sách. 

Luôn dùng SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động (GMA) phiên bản mới nhất

Lưu ý: Google Play sẽ yêu cầu khai báo quyền sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo khi ứng dụng của bạn có thể nhắm đến Android 13, thay vì từ Android 12 như đã thông báo trước đó. 

Để sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo, những ứng dụng cập nhật mục tiêu lên Android 13 sẽ phải khai báo quyền thông thường đối với Dịch vụ Google Play trong tệp kê khai Android. Đối với những ứng dụng không khai báo quyền này và nhắm đến Android 13, mã nhận dạng cho quảng cáo sẽ tự động bị xoá và được thay thế bằng một chuỗi số 0. 

Bạn có thể cập nhật ứng dụng của mình lên SDK GMA 20.4.0 trở lên để tự động khai báo quyền. Nếu đang dùng SDK GMA 20.4.0 trở lên, bạn không cần làm gì thêm để tiếp tục sử dụng mã nhận dạng cho quảng cáo. 

Để tìm hiểu thêm về quyền mới (bao gồm cả cách vô hiệu hoá quyền đó), vui lòng tham khảo Trung tâm trợ giúp Play Console.

Giới thiệu về mã bản sao SDK

Đối với SDK GMA phiên bản mới nhất, mã bản sao SDK xoay vòng được tạo tự động cho từng ứng dụng để đảm bảo việc phân phối và hiển thị quảng cáo đạt hiệu quả cũng như tính toàn vẹn của quảng cáo. Các ứng dụng của bạn có mã bản sao SDK riêng. Điều này giúp tối đa hoá hiệu suất quảng cáo trong ứng dụng của bạn.

Giới thiệu về tính năng cùng một khoá ứng dụng

SDK GMA phiên bản 21.4.0 ra mắt tính năng cùng một khoá ứng dụng. Đây là khoá đã mã hoá, giúp xác định một người dùng riêng biệt trong ứng dụng của bạn. Tính năng cùng một khoá ứng dụng giúp bạn phân phối các quảng cáo được cá nhân hoá và phù hợp hơn dựa vào dữ liệu được thu thập từ các ứng dụng của bạn. Bạn không thể sử dụng tính năng cùng một khoá ứng dụng để liên kết hoạt động của người dùng từ các ứng dụng của bạn với các ứng dụng bên thứ ba.

Tính năng cùng một khoá ứng dụng được bật theo mặc định. Tuy nhiên, bạn có thể chọn tắt tính năng này trong SDK của mình bất cứ lúc nào.

Người dùng ứng dụng của bạn có thể chọn tắt chế độ cá nhân hoá quảng cáo dựa vào tính năng cùng một khoá ứng dụng thông qua các chế độ kiểm soát trong quảng cáo. Chế độ cá nhân hoá quảng cáo sử dụng tính năng cùng một khoá ứng dụng sẽ luôn tuân thủ các chế độ cài đặt quyền riêng tư hiện tại, bao gồm Quảng cáo không được cá nhân hoá (NPA), Xử lý dữ liệu bị hạn chế (RDP)Gắn thẻ là Được dành cho trẻ em (TFCD)/Gắn thẻ là Dưới độ tuổi hợp pháp để tự quản lý tài khoản (TFUA).

Cung cấp thông tin cho mục An toàn dữ liệu của Google Play

Vào tháng 5 năm 2021, Google Play đã ra mắt mục An toàn dữ liệu. Đây là thông tin công bố của nhà phát triển về các phương pháp thu thập, chia sẻ và bảo mật dữ liệu người dùng của ứng dụng. 

Bạn phải cho Google Play biết các biện pháp bảo mật và bảo vệ quyền riêng tư mà ứng dụng của bạn đang áp dụng bằng cách hoàn tất một biểu mẫu trong Play Console. Trang thông tin của bạn trên Cửa hàng Play sẽ hiển thị thông tin này để giúp người dùng Google Play hiểu được cách bạn thu thập và chia sẻ dữ liệu người dùng trước khi họ tải ứng dụng của bạn xuống.

Tìm hiểu thêm về mục An toàn dữ liệu của Google Play và cách chuẩn bị để đáp ứng các yêu cầu của Google Play đối với thông tin công bố về dữ liệu.

Xem nội dung cập nhật đối với Chính sách về gia đình của Google Play

Google Play đã công bố nội dung cập nhật đối với các yêu cầu của Chính sách về gia đình. Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến đối tượng có bao gồm trẻ em, thì ứng dụng đó không được phép truyền một số mã nhận dạng nhất định (bao gồm cả mã nhận dạng cho quảng cáo) đối với trẻ em hoặc người dùng chưa xác định được độ tuổi.

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến đối tượng có bao gồm trẻ em, bạn nên cập nhật lên SDK GMA 20.6.0 trở lên (dành cho Android)

Bản cập nhật SDK này đảm bảo rằng mã nhận dạng cho quảng cáo sẽ không được truyền khi một yêu cầu quảng cáo được gắn thẻ là được dành cho trẻ em thông qua tagForChildDirected (TFCD) hoặc tagForUnderAgeOfConsent (TFUA).

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến nhiều kiểu đối tượng, bạn có thể cần triển khai cơ chế sàng lọc độ tuổi theo cách không thúc đẩy gian lận để phân biệt giữa trẻ em và người lớn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
false
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175