Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Giới thiệu về tính năng ánh xạ nội dung cho ứng dụng

Tính năng ánh xạ nội dung cho ứng dụng cho phép bạn phân phối quảng cáo liên quan theo bối cảnh đến người dùng và giúp đảm bảo quảng cáo được đặt gần nội dung phù hợp với nhà quảng cáo của bạn.

Lợi ích của việc ánh xạ nội dung

Đối với nhà xuất bản, việc ánh xạ nội dung có thể cải thiện doanh thu tiềm năng bằng cách tăng mức độ liên quan của quảng cáo đối với người dùng. Điều này có thể giúp nhà quảng cáo đặt giá thầu cao hơn cho khoảng không quảng cáo của bạn. Tính năng này cũng có thể cải thiện mức an toàn thương hiệu của nhà quảng cáo của bạn, điều này cho phép thêm nhiều nhà quảng cáo đặt giá thầu trên khoảng không quảng cáo của bạn một cách an toàn. 

Đối với nhà quảng cáo, tính năng ánh xạ nội dung làm tăng hiệu suất quảng cáo bằng cách đặt quảng cáo phù hợp hơn trong ứng dụng dành cho thiết bị di động, đồng thời cải thiện mức an toàn thương hiệu của nhà quảng cáo bằng cách ngăn quảng cáo xuất hiện bên cạnh nội dung không phù hợp.

Đối với người dùng, tính năng ánh xạ nội dung giúp cải thiện trải nghiệm người dùng bằng cách hiển thị quảng cáo phù hợp hơn cho người dùng.

Cách hoạt động của tính năng ánh xạ nội dung

Tính năng ánh xạ nội dung cho ứng dụng cho phép bạn chuyển một hoặc nhiều URL xác định trang web tương ứng với nội dung đang được hiển thị trong ứng dụng. Google thu thập thông tin từ các trang web tương ứng và dùng dữ liệu đó để hiểu rõ hơn nội dung của ứng dụng. Điều này giúp người dùng nhận được quảng cáo có liên quan theo bối cảnh, cũng như đảm bảo quảng cáo phù hợp với nhà quảng cáo. 

Lưu ý: Các URL mà bạn dùng để ánh xạ nội dung không nhất thiết phải xuất hiện trước người dùng, nhưng các URL đó phải cho phép trình thu thập dữ liệu của chúng tôi truy cập. Chỉ những URL được gửi đến trình thu thập dữ liệu mới được thu thập, còn tất cả nội dung ẩn khác sẽ vẫn giữ nguyên.

Nếu chưa có nội dung phù hợp trên web, thì bạn có thể thiết lập một trang web để ánh xạ nội dung. Để tránh lập chỉ mục ngoài ý muốn trong Tìm kiếm, hãy làm theo các phương pháp hay nhất của chúng tôi đối với trình thu thập thông tin cho AdMob hoặc Ad Manager

Dữ liệu ánh xạ nội dung được dùng để cải thiện việc hiển thị quảng cáo liên quan cho người dùng. Quy trình này sẽ không làm gián đoạn bất kỳ chiến lược nhắm mục tiêu hiện có nào. 

Các hình thức ánh xạ nội dung

Có hai hình thức ánh xạ nội dung: 

  1. URL nội dung: Dùng khi một URL duy nhất đại diện cho tất cả nội dung trên màn hình trong ứng dụng xung quanh quảng cáo. 
  2. URL nhiều nội dung: Dùng khi nhiều URL đại diện cho nội dung trong màn hình trong ứng dụng xung quanh quảng cáo.

1. URL nội dung

URL nội dung được dùng khi một URL duy nhất có thể đại diện cho tất cả nội dung trên màn hình trong ứng dụng xung quanh quảng cáo. Trong trường hợp này, hãy dùng hàm setContentUrl(). URL nội dung phù hợp nhất với các trang tĩnh có nội dung không thay đổi, bất kể người xem là ai (ví dụ: tin bài hoặc trang diễn đàn). 

Cách ánh xạ URL nội dung

Hình ảnh ví dụ dưới đây cho bạn thấy cách ánh xạ một URL. Nội dung xung quanh quảng cáo được thể hiện chính xác trong URL. 

Ví dụ về một URL trong quá trình liên kết nội dung.

Ví dụ

Nhà xuất bản A có trang web và ứng dụng tin tức. Gần đây, người này đã xuất bản một bài viết về các xu hướng giày mới nhất. Bài viết này là nội dung tĩnh có sẵn trên cả ứng dụng và trang web và có ba đơn vị quảng cáo.

Nhà xuất bản A nên sử dụng setContentUrl() trong yêu cầu ánh xạ nội dung cho mỗi đơn vị quảng cáo thể hiện trên trang tĩnh

Tìm hiểu cách triển khai URL nội dung cho

2. URL nhiều nội dung (Bản thử nghiệm)

Lưu ý: URL nhiều nội dung hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm chỉ phát hành cho một số nhà xuất bản. 

Nhiều URL đại diện cho nội dung trong màn hình trong ứng dụng xung quanh vị trí đặt quảng cáo. Triển khai việc Ánh xạ URL nhiều nội dung bằng setNeighboringContentUrls() và đưa vào tối đa 4 URL.

URL nhiều nội dung phù hợp nhất cho nguồn cấp nội dung động, trong đó nguồn cấp nội dung được cá nhân hoá cho từng người dùng. Nội dung động có thể thay đổi trong những khoảng thời gian nhất định hoặc khi người dùng làm mới trang.

Cách ánh xạ URL nhiều nội dung

Hình ảnh ví dụ dưới đây cho thấy cách bạn sẽ ánh xạ 2 nội dung với 2 URL phù hợp. 

Hình minh hoạ nhiều URL trong quá trình liên kết nội dung.

Ví dụ

Ứng dụng tin tức của Nhà xuất bản A có một nguồn cấp dữ liệu trên trang chủ động được tùy chỉnh để hiển thị bài viết dựa trên mối quan tâm của từng người dùng. Có 3 đơn vị quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu trên trang chủ. Nhà xuất bản A dùng setNeighboringContentUrls() cho từng đơn vị quảng cáo thể hiện trên trang nguồn cấp dữ liệu trên trang chủ. 

Để thực hiện việc này, Nhà xuất bản A sẽ đưa các URL của các bài viết có liên quan vào từng đơn vị quảng cáo, mặc dù người dùng chỉ nhìn thấy dòng tiêu đề và hình ảnh trên nguồn cấp dữ liệu trên trang chủ. Nếu đơn vị quảng cáo đầu tiên có một bài viết bên trên là "Sandwich ngon nhất tại Thành phố New York" và một bài viết bên dưới là "Những bộ phim bạn nên xem ngay bây giờ", thì các URL cho những bài viết cụ thể này sẽ được chuyển đến setNeighboringContentUrls().

Tìm hiểu cách triển khai URL nhiều nội dung cho

Tiếp theo: Bắt đầu sử dụng tính năng ánh xạ nội dung

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
"Trang trợ giúp AdMob của tôi" – Trang trợ giúp dành riêng cho bạn, giúp bạn phát triển trên AdMob.

Giới thiệu Trang AdMob của tôi mà chúng tôi vừa cải tiến – một Trang trợ giúp dành riêng cho bạn có chứa thông tin có liên quan cho tài khoản của bạn. Bạn có thể duy trì trạng thái tài khoản một cách hiệu quả hơn, đảm bảo hoàn tất các bước thiết lập cần thiết và nhận các mẹo tối ưu hóa phù hợp cho ứng dụng của bạn. Hãy theo dõi để biết thêm thông tin!

Tìm hiểu thêm

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73175