Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Giới thiệu về tính năng ánh xạ nội dung cho ứng dụng

Tính năng ánh xạ nội dung cho ứng dụng giúp bạn phân phối quảng cáo phù hợp theo ngữ cảnh cho người dùng và đảm bảo quảng cáo được đặt gần nội dung phù hợp với nhà quảng cáo của bạn. Tính năng này cho phép nhiều nhà quảng cáo hơn đặt giá thầu một cách an toàn cho khoảng không quảng cáo của bạn, nhờ đó, bạn có thể tối đa hoá doanh thu.

Cách hoạt động của tính năng ánh xạ nội dung

Tính năng ánh xạ nội dung cho phép bạn chuyển một hoặc nhiều URL (tối đa 4 URL) tương ứng với nội dung đang hiển thị trong ứng dụng. Google thu thập thông tin trên các URL tương ứng và sử dụng dữ liệu đó để hiểu rõ hơn về nội dung của ứng dụng.

1. Bạn chuyển các URL đại diện cho nội dung trong ứng dụng của mình.

Bạn nên chuyển những URL khớp hoàn toàn và chính xác với nội dung trong ứng dụng của mình. Nếu chưa có trang web tương ứng, bạn có thể dễ dàng tạo các URL để trình bày nội dung của mình. Miễn là URL có định dạng HTML và cho phép Google thu thập thông tin, thì bạn có thể chuyển hình ảnh, video và thậm chí cả ảnh chụp màn hình của ứng dụng. URL không nhất thiết phải có hình thức bắt mắt và bạn không cần phải có một trang web đang hoạt động thuộc miền công khai. 

2. Google sẽ thu thập thông tin trên những URL mà bạn chuyển. 

Những URL mà bạn sử dụng để ánh xạ nội dung không nhất thiết phải hiển thị cho người dùng. Tuy nhiên, trình thu thập thông tin của Google Ads phải truy cập được vào những URL đó đối với AdMob hoặc Ad Manager.  Chỉ những URL được gửi đến trình thu thập thông tin mới được thu thập thông tin.

Ngoài ra, bạn có thể bảo vệ các URL nội dung của mình bằng mật khẩu để đảm bảo rằng chỉ bạn và trình thu thập dữ liệu của Google mới có quyền truy cập vào nội dung được chuyển đi. Tham khảo các phương pháp hay nhất dành cho trình thu thập thông tin của AdMob hoặc Ad Manager.

3. Google phân phát quảng cáo phù hợp theo ngữ cảnh và an toàn cho thương hiệu.

Sau khi thu thập thông tin từ những URL mà bạn chuyển đến, Google sẽ phân phát quảng cáo của những nhà quảng cáo cho rằng nội dung trong ứng dụng của bạn là phù hợp, đồng thời quảng cáo đó cũng phù hợp với người dùng của bạn theo ngữ cảnh theo chính sách về quảng cáo được cá nhân hoá của chúng tôi.

Các kiểu ánh xạ nội dung

Có hai loại ánh xạ nội dung: 

  1. URL nội dung: Được dùng khi một URL duy nhất đại diện cho tất cả nội dung trên màn hình trong ứng dụng xung quanh quảng cáo. 
  2. URL nhiều nội dung: Được dùng khi nhiều URL đại diện cho nội dung trong màn hình trong ứng dụng xung quanh quảng cáo.

1. URL nội dung

URL nội dung được sử dụng khi một URL duy nhất có thể đại diện cho tất cả nội dung trên màn hình trong ứng dụng xung quanh quảng cáo. Trong trường hợp này, hãy sử dụng hàm setContentUrl(). URL nội dung phù hợp nhất với các trang tĩnh có nội dung không thay đổi, cho dù người xem là ai (ví dụ: tin bài hoặc trang diễn đàn). 

Cách ánh xạ URL nội dung

Hình ảnh dưới đây cho bạn thấy cách liên kết một URL. Nội dung xung quanh quảng cáo được thể hiện chính xác trong URL. 

Ví dụ về một URL trong quá trình liên kết nội dung.

Ví dụ:

Nhà xuất bản A có trang web và ứng dụng tin tức. Gần đây, người này đã xuất bản một bài viết về các xu hướng giày mới nhất. Bài viết này là nội dung tĩnh có sẵn trên cả ứng dụng và trang web và có ba đơn vị quảng cáo.

Nhà xuất bản A nên sử dụng hàm setContentUrl() trong yêu cầu cho mỗi đơn vị quảng cáo trong số 3 đơn vị quảng cáo được thể hiện trên trang tĩnh

Tìm hiểu cách triển khai URL nội dung cho:

2. URL nhiều nội dung (Thử nghiệm)

Lưu ý: URL nhiều nội dung hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm. 

Nhiều URL đại diện cho nội dung trên màn hình trong ứng dụng xung quanh một vị trí đặt quảng cáo. Triển khai việc Ánh xạ URL nhiều nội dung bằng setNeighboringContentUrls() và đưa vào tối đa 4 URL.

URL nhiều nội dung phù hợp nhất với nguồn cấp nội dung động, trong đó nguồn cấp nội dung được cá nhân hóa cho từng người dùng. Nội dung động có thể thay đổi trong những khoảng thời gian nhất định hoặc khi người dùng làm mới trang.

Cách ánh xạ URL nhiều nội dung

Hình ảnh dưới đây cho thấy cách bạn sẽ liên kết 2 nội dung với 2 URL phù hợp. 

Hình minh hoạ nhiều URL trong quá trình liên kết nội dung.

Ví dụ:

Ứng dụng tin tức của Nhà xuất bản A có một nguồn cấp tin tức trên trang chủ động được tùy chỉnh để hiển thị bài viết dựa trên mối quan tâm của từng người dùng. Có 3 đơn vị quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu trang chủ. Nhà xuất bản A sử dụng setNeighboringContentUrls() cho từng đơn vị quảng cáo được thể hiện trên trang nguồn cấp dữ liệu trang chủ. 

Để thực hiện việc này, Nhà xuất bản A sẽ thêm URL của các bài viết liên quan vào từng đơn vị quảng cáo, mặc dù người dùng chỉ nhìn thấy dòng tiêu đề và hình ảnh trên nguồn cấp dữ liệu trang chủ. Nếu đơn vị quảng cáo đầu tiên có một bài viết ở phía trên với tiêu đề là "Sandwich ngon nhất tại Thành phố New York" và một bài viết ở bên dưới với tiêu đề là "Những bộ phim bạn nên xem ngay bây giờ", thì các URL cho những bài viết cụ thể đó sẽ được chuyển đến hàm setNeighboringContentUrls().

Tìm hiểu cách triển khai URL nhiều nội dung cho:

Tiếp theo: Bắt đầu sử dụng tính năng ánh xạ nội dung

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính