Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Khắc phục các vấn đề về trình thu thập thông tin của AdSense

Khi đảm bảo trang web của bạn được thu thập thông tin đầy đủ, bạn có thể kiếm được doanh thu cao hơn từ nội dung của mình. Nếu trình thu thập thông tin nội dung không thể truy cập vào nội dung của bạn, hãy tham khảo danh sách các vấn đề với trình thu thập thông tin sau đây để khắc phục vấn đề này.

Biểu tượng vấn đề về quyền truy cập. Các vấn đề về quyền truy cập

Lý do có thể xảy rathực hiện thao tác này Nội dung cần kiểm trathực hiện thao tác này Cách khắc phục
Trang web của bạn yêu cầu một lần đăng nhập.

Có thể trình thu thập thông tin của quảng cáo đang được chuyển hướng đến trang đăng nhập, nghĩa là trình thu thập thông tin không thể thu thập nội dung của bạn.

Khách truy cập có cần thông tin đăng nhập để truy cập vào nội dung của bạn không? Thiết lập tính năng đăng nhập cho trình thu thập thông tin nhằm mục đích sử dụng nội dung web sau khi đăng nhập để liên kết nội dung trong ứng dụng.
Người dùng phải đăng nhập từ một mạng hoặc dải IP bị hạn chế để xem nội dung của bạn. Bạn đã đặt ra các hạn chế nhằm giới hạn các khu vực địa lý hoặc dải IP có thể truy cập vào nội dung của mình chưa? Xem xét xóa các hạn chế này hoặc đặt nội dung của bạn ở chế độ có thể truy cập công khai để trình thu thập thông tin có thể thu thập thông tin các URL của bạn.
Bạn đã chặn trình thu thập thông tin quảng cáo trong tệp robots.txt. Có phải trình thu thập thông tin quảng cáo không được phép truy cập vào tệp robots.txt của bạn không? Cấp quyền truy cập cho trình thu thập thông tin quảng cáo trong tệp robots.txt của bạn.

Các vấn đề cấp trang web

Lý do có thể xảy rathực hiện thao tác này Nội dung cần kiểm trathực hiện thao tác này Cách khắc phục

Không thể tìm thấy trang web của bạn.

Nếu URL được gửi tới Google trỏ đến một trang không tồn tại (hoặc không còn tồn tại) trên trang web hoặc dẫn đến lỗi 404 (Không tìm thấy), thì trình thu thập thông tin của quảng cáo sẽ không thu thập thông tin thành công trên nội dung của bạn.

Trang web của bạn có đang chạy hay không? Khách truy cập có thể truy cập vào trang web của bạn trên web không? Hãy đảm bảo trang web của bạn đã được xuất bản và đang hoạt động trên web.

Trang web của bạn có nội dung mới được xuất bản.

Khi xuất bản một trang mới, bạn có thể thực hiện các yêu cầu quảng cáo trước khi trình thu thập thông tin của Google có cơ hội thu thập thông tin nội dung của bạn. Ví dụ về các trang web đăng nhiều nội dung mới bao gồm các trang web có nội dung do người dùng tạo, tin bài, kiểm kê sản phẩm lớn hoặc trang web thời tiết.

Gần đây, bạn có xuất bản nội dung mới không?

Cho trình thu thập thông tin của quảng cáo thêm thời gian để thu thập thông tin nội dung mới của bạn.

Thông thường, sau khi yêu cầu quảng cáo được thực hiện trên một URL mới, nội dung sẽ được thu thập thông tin trong vòng vài phút. Tuy nhiên, trong vài phút đầu này, vì nội dung của bạn chưa được thu thập thông tin nên bạn có thể trải nghiệm ít quảng cáo.

Trang web của bạn sử dụng nhiều lần chuyển hướng.

Nếu trang web của bạn sử dụng nhiều lần chuyển hướng, thì có nguy cơ rằng trình thu thập thông tin của quảng cáo có thể gặp sự cố sau đó. Ví dụ: nếu bạn có nhiều lần chuyển hướng và chuyển hướng trung gian không thành công hoặc nếu các thông số quan trọng như cookie bị giảm trong quá trình chuyển hướng, thì điều này có thể làm giảm chất lượng thu thập thông tin.

Trang web của bạn có sử dụng nhiều lần chuyển hướng không? Bạn đã thiết lập tính năng chuyển hướng trên các trang mà bạn đang hiển thị quảng cáo chưa?

Xem xét giảm thiểu việc sử dụng các lần chuyển hướng trên những trang có mã quảng cáo. Đảm bảo tất cả các lần chuyển hướng của bạn đều được triển khai đúng cách.

Bạn đang sử dụng URL trang được cá nhân hóa.

Một số trang web bao gồm các thông số bổ sung trong các URL cho biết người dùng đã đăng nhập (ví dụ: mã phiên) hoặc các thông tin khác có thể là duy nhất cho mỗi lượt truy cập. Khi điều này xảy ra, trình thu thập thông tin của quảng cáo có thể coi URL là một trang mới, ngay cả khi nội dung là giống nhau. Điều này có thể dẫn việc chậm trễ vài phút giữa yêu cầu quảng cáo đầu tiên trên trang và khi trang được thu thập thông tin, cũng như tăng khối lượng tải của trình thu thập thông tin trên các máy chủ của bạn.

Trang web của bạn có sử dụng các URL có thông số bổ sung hoặc đường dẫn URL được tạo động không? Nói chung, nếu nội dung trên trang không thay đổi, hãy xem xét xóa các thông số khỏi URL và duy trì thông tin đó theo cách khác. Cấu trúc URL đơn giản hơn có thể giúp trang web của bạn dễ dàng thu thập thông tin hơn.

Bạn đang sử dụng dữ liệu POST.

Nếu trang web của bạn gửi dữ liệu POST cùng với URL (ví dụ: chuyển dữ liệu biểu mẫu qua yêu cầu POST) thì có thể trang web của bạn đang từ chối yêu cầu không kèm theo dữ liệu POST. Xin lưu ý rằng vì trình thu thập thông tin của quảng cáo không cung cấp bất kỳ dữ liệu POST nào, nên loại thiết lập này có thể ngăn trình thu thập thông tin truy cập vào trang của bạn.

Trang web của bạn có gửi dữ liệu POST cùng với URL không? Nếu nội dung của trang được xác định theo dữ liệu mà người dùng nhập vào biểu mẫu, hãy xem xét sử dụng yêu cầu GET.

Vấn đề về lưu trữ

Lý do có thể xảy rathực hiện thao tác này Nội dung cần kiểm trathực hiện thao tác này Cách khắc phục

Đã xảy ra sự cố với máy chủ định danh của trang web.

Máy chủ định danh của bạn có được thiết lập chính xác không? Bạn có bất kỳ hạn chế nào về nơi xuất phát yêu cầu không? Đảm bảo máy chủ định danh cho miền hoặc miền con của bạn đang chuyển hướng đúng cách trình thu thập thông tin của quảng cáo đến nội dung của bạn.

Đã xảy ra sự cố với máy chủ của trang web.

Đôi khi, trình thu thập thông tin của quảng cáo cố gắng truy cập vào nội dung trang web, máy chủ của trang web này không thể đáp ứng kịp thời. Điều này có thể xảy ra do máy chủ ngừng hoạt động, bị chậm hoặc quá tải vì các yêu cầu.

Máy chủ trang web của bạn có đang hoạt động không? Bạn nên đảm bảo trang web của mình được lưu trữ trên một máy chủ đáng tin cậy hoặc bởi một nhà cung cấp dịch vụ đáng tin cậy.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính