Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Sử dụng nội dung web sau khi đăng nhập để ánh xạ nội dung trong ứng dụng

Cung cấp thông tin đăng nhập cho các trang web để trình thu thập nội dung có thể phân phối quảng cáo đến các trang của bạn #contentmapping #crawleraccess

Để sử dụng nội dung web sau khi đăng nhập để ánh xạ nội dung trong ứng dụng của mình, bạn cần cung cấp thông tin đăng nhập cho các trang web tương ứng. Nhờ đó, trình thu thập thông tin nội dung sẽ có quyền truy cập vào trang của bạn và phân phát quảng cáo. Bạn cũng cần phải xác minh rằng những trang web này thuộc sở hữu của bạn trong Search Console

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
 2. Nhấp vào Cài đặt trong thanh bên.
 3. Nhấp vào thẻ Quyền truy cập trình thu thập thông tin
 4. Nhấp vào Thêm thông tin đăng nhập
 5. Trong phần Thông tin đăng nhập, hãy cung cấp thông tin đăng nhập mà trình thu thập thông tin của chúng tôi sẽ sử dụng để truy cập vào trang web của bạn:
  • Thư mục hoặc URL bị hạn chế: URL bị chặn không cho trình thu thập thông tin của chúng tôi truy cập.
  • URL đăng nhập: URL mà trình thu thập thông tin của chúng tôi phải truy cập để đăng nhập.
  • Phương pháp đăng nhập: Phương pháp mà trang web của bạn sử dụng để xác thực người dùng đăng nhập. POST và GET là các phương thức xác thực phổ biến.
 6. Trong phần Thông số thông tin đăng nhập, hãy cung cấp thông tin đăng nhập mà trình thu thập thông tin của chúng tôi sẽ sử dụng để đăng nhập (ví dụ: tên người dùng và mật khẩu của ứng dụng của bạn). Đối với phương thức GET và POST, vui lòng nhập các cặp khóa-giá trị của tham số URL để máy chủ của bạn sẽ trả về cookie có quyền truy cập đã đăng nhập.
 7. Nhấp vào Lưu.
 8. Đăng nhập vào Search Console bằng Tài khoản Google của bạn. Bạn cần phải sử dụng Tài khoản Google để mọi thay đổi bạn thực hiện trong Search Console đều được thể hiện trong tài khoản AdSense của bạn.
 9. Thêm URL của bạn vào tài khoản Search Console bằng cách làm theo các hướng dẫn này. Hãy đảm bảo bạn thêm trang web mà bạn muốn cho phép trình thu thập thông tin của chúng tôi truy cập.
 10. Sau khi bạn xác minh trang web của mình, thông tin đăng nhập mà bạn đã cung cấp sẽ cho phép trình thu thập thông tin nội dung truy cập vào các trang của bạn và cung cấp quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính