Thông báo

Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Ứng dụng

Giới thiệu về trạng thái sẵn sàng của ứng dụng

Lưu ý: Vào năm 2024, chúng tôi sẽ triển khai một bước mới trong quy trình thiết lập ứng dụng trong AdMob. Để ứng dụng của bạn được xem xét và phê duyệt phân phát quảng cáo đầy đủ, trước tiên, hãy xác minh ứng dụng của bạn bằng tệp app-ads.txt. Tìm hiểu thêm về thay đổi này

Khi bạn thiết lập một ứng dụng mới trong AdMob, ứng dụng của bạn phải được xem xét và phê duyệt trước khi có thể phân phát quảng cáo mà không bị giới hạn. Việc này giúp chúng tôi tạo ra một hệ sinh thái quảng cáo trong sạch và an toàn cho bạn cũng như các nhà quảng cáo của bạn. Ngoài ra, tính năng này cũng cho phép bạn xem nhanh và toàn diện tất cả các ứng dụng của mình cũng như trạng thái phê duyệt của ứng dụng, cùng với thông tin phản hồi hữu ích.

Để được xem xét, ứng dụng của bạn phải đáp ứng các điều kiện sau:

  1. Ứng dụng của bạn phải được phát hành. Có nghĩa là người dùng có thể sử dụng ứng dụng của bạn. 
  2. Ứng dụng của bạn phải được liệt kê trong một cửa hàng được hỗ trợ. Có nghĩa là ứng dụng của bạn có trang thông tin trên một cửa hàng ứng dụng và có thể tải xuống được từ cửa hàng ứng dụng đó. 
  3. Ứng dụng của bạn phải được thiết lập đúng cách trong AdMob và liên kết với một cửa hàng được hỗ trợ. Hãy làm theo các hướng dẫn về cách thiết lập ứng dụng trong AdMob. Nếu bạn đã thiết lập ứng dụng của mình ở trạng thái "hủy phát hành", hãy làm theo hướng dẫn để liên kết với một cửa hàng ứng dụng

Khi ứng dụng của bạn được liên kết với ít nhất một cửa hàng được hỗ trợ, thì quy trình xem xét sẽ tự động bắt đầu kiểm tra các thông tin như nguồn ứng dụng và trạng thái tuân thủ chính sách của AdMob. Các hoạt động kiểm tra này là nhằm đảm bảo rằng những ứng dụng tham gia vào mạng của chúng tôi có khoảng không quảng cáo đạt chất lượng cao, đem lại giá trị cho người dùng cũng như nhà quảng cáo. 

Lưu ý: Nếu gần đây bạn đã kích hoạt lại tài khoản của mình, bạn cần phải yêu cầu xem xét lại trạng thái sẵn sàng của một ứng dụng cụ thể để bắt đầu phân phát quảng cáo lại trên ứng dụng đó.

Trong quá trình xem xét, các ứng dụng có thể bị giới hạn phân phát quảng cáo. Quá trình xem xét thường mất vài ngày, nhưng trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần thêm thời gian để đánh giá ứng dụng của bạn. Bạn có thể kiểm tra trạng thái xem xét và hoạt động phân phát quảng cáo trên ứng dụng trong tài khoản AdMob của mình.

Sau khi được phê duyệt, ứng dụng của bạn sẽ được gỡ bỏ trạng thái "bị giới hạn phân phát quảng cáo", đồng thời, bạn sẽ nhận được thông báo qua email và trên trang Tất cả ứng dụng trong tài khoản AdMob của mình. 

Nếu ứng dụng của bạn không được phê duyệt, bạn sẽ nhận được thông báo qua email và trên trang Tất cả ứng dụng trong tài khoản AdMob của mình. Hãy tìm hiểu thêm về ứng dụng bị từ chối

Tìm hiểu trạng thái sẵn sàng của ứng dụng 

Bạn có thể theo dõi trạng thái phân phát quảng cáo trong ứng dụng và trạng thái xem xét ứng dụng:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob tại https://apps.admob.com.
  2. Nhấp vào Ứng dụng trong thanh bên.
  3. Nhấp vào Xem tất cả các ứng dụng
  4. Trong danh sách ứng dụng, hãy tìm ứng dụng của bạn và kiểm tra trạng thái của ứng dụng. Sử dụng thanh tìm kiếm để tìm theo tên/mã ứng dụng, tên gói hoặc mã cửa hàng. 

Bảng dưới đây cho thấy các trạng thái và ý nghĩa của từng trạng thái.

Trạng thái Ý nghĩa
Đang chuẩn bị 

Chúng tôi đang xem xét ứng dụng của bạn. Quá trình này thường mất vài ngày, nhưng trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cần thêm thời gian để đánh giá ứng dụng của bạn. 

Lưu ý: Nếu gần đây bạn đã đăng ký AdMob, thì các ứng dụng của bạn sẽ vẫn ở trạng thái "Đang chuẩn bị" cho đến khi tài khoản của bạn được xác minh

Cần xem xét Ứng dụng của bạn chưa được xem xét. Để được xem xét, bạn phải liên kết ứng dụng của mình với một cửa hàng ứng dụng được hỗ trợ. Bạn có thể liên kết ứng dụng của mình với một cửa hàng được hỗ trợ trên trang Tất cả ứng dụng hoặc Cài đặt ứng dụng, sau đó gửi ứng dụng đó cho chúng tôi xem xét. 
Cần chú ý Bạn cần khắc phục một số vấn đề để ứng dụng của bạn có thể hiển thị quảng cáo. Để xem thông tin chi tiết về các vấn đề với ứng dụng của bạn, hãy truy cập vào Trung tâm chính sách trong tài khoản AdMob của bạn. Sau đó, hãy nhấp vào thẻ Ứng dụng bị từ chối.
Sẵn sàng

Ứng dụng của bạn đã sẵn sàng phân phát quảng cáo. Chúng tôi đã gỡ bỏ trạng thái "bị giới hạn phân phát quảng cáo" được áp dụng trong quá trình xem xét, tức là đã xác nhận trạng thái sẵn sàng phân phát quảng cáo.

Để hoạt động phân phát quảng cáo không bị gián đoạn, bạn phải luôn tuân thủ Các chính sách chương trình của AdMobChính sách chương trình cho các Sản phẩm nền tảng của Google. Các nhóm và dịch vụ giám sát của chúng tôi sẽ liên tục xem xét ứng dụng của bạn. Nếu ứng dụng của bạn vi phạm chính sách, bạn sẽ nhận được thông báo chi tiết thông qua email và trong Trung tâm chính sách của tài khoản AdMob. 

Lưu ý: Nếu gần đây bạn đã kích hoạt lại tài khoản của mình, thì ứng dụng của bạn sẽ có trạng thái là Yêu cầu xem xét. Điều này có nghĩa là hoạt động phân phát quảng cáo trong ứng dụng của bạn sẽ bị vô hiệu hoá cho đến khi ứng dụng được xem xét và phê duyệt lại. Hãy nhấp vào Yêu cầu xem xét để gửi ứng dụng của bạn để chúng tôi đánh giá trạng thái sẵn sàng của ứng dụng.

Những việc bạn cần làm khi ứng dụng của bạn chưa sẵn sàng phân phát quảng cáo

Nếu ứng dụng của bạn đã bị từ chối, bạn sẽ nhận được thông báo qua email và trên trang Tất cả ứng dụng trong tài khoản AdMob của mình. Bạn có thể thấy những ứng dụng chưa sẵn sàng hiển thị quảng cáo trên thẻ Ứng dụng bị từ chối trong Trung tâm chính sách. Ứng dụng bị từ chối sẽ không thể phân phát quảng cáo, tức là tất cả các quảng cáo đều bị chặn trên ứng dụng đó. 

Ảnh chụp màn hình về Trung tâm chính sách AdMob có thẻ ứng dụng bị từ chối trong hộp màu đỏ.

Hãy nhấp vào Khắc phục để tìm hiểu thêm về các vấn đề được tìm thấy. Thao tác này sẽ đưa bạn đến trang Thông tin chi tiết về vấn đề, nơi bạn sẽ thấy nội dung mô tả về vấn đề đó và hướng dẫn về cách giải quyết.

Sau khi thực hiện các bước cần thiết để khắc phục vấn đề, bạn có thể yêu cầu xem xét ứng dụng của mình. Hãy nhấp vào Khắc phục, xác nhận rằng bạn đã thực hiện các thay đổi, rồi nhấp vào Yêu cầu xem xét.

Những lý do thường gặp khiến ứng dụng của bạn chưa sẵn sàng phân phát quảng cáo

Tham khảo bảng dưới đây để tìm hiểu lý do khiến ứng dụng của bạn có thể chưa sẵn sàng phân phát quảng cáo. 

Vấn đề Bạn có thể làm gì
Ứng dụng của bạn không tuân thủ các chính sách chương trình.

Điều này có nghĩa là ứng dụng của bạn hiện không tuân thủ các chính sách chương trình. Hãy xem lại Các chính sách chương trình của AdMobChính sách chương trình cho các Sản phẩm nền tảng của Google và giải quyết mọi vấn đề mà ứng dụng của bạn có thể có.   

Sau khi thực hiện các bước cần thiết để khắc phục vấn đề, bạn có thể gửi yêu cầu xem xét ứng dụng của mình trên thẻ Ứng dụng bị từ chối trong Trung tâm chính sách. Hãy nhấp vào Khắc phục bên cạnh ứng dụng đó, xác nhận bạn đã thực hiện các thay đổi, rồi nhấp vào Yêu cầu xem xét.
Hệ thống không thể xác minh ứng dụng của bạn. 

Nguyên nhân có thể là do thông tin mà bạn cung cấp về ứng dụng của mình có vấn đề:

  • Kiểm tra để đảm bảo bạn đã nhập đúng mã cửa hàng, tên gói hoặc tên ứng dụng. Đảm bảo không có lỗi chính tả. 
  • Nếu bạn đang sử dụng tên gói của một cửa hàng ứng dụng bên thứ ba, hãy đảm bảo rằng bạn đã sao chép trực tiếp tên gói từ cửa hàng tương ứng.
Nếu đã liên kết sai mã cửa hàng hoặc tên gói, bạn có thể xoá thông tin về cửa hàng ứng dụng rồi liên kết lại cửa hàng đó. 
Tài khoản của bạn chưa được xác minh.

Khi bạn đăng ký AdMob lần đầu, tài khoản của bạn phải được xác minh trước khi được phê duyệt để phân phát quảng cáo. Để xác minh tài khoản, bạn phải nhập thông tin thanh toán. Quy trình xác minh thường mất tới 24 giờ, nhưng trong một số ít trường hợp có thể mất đến 2 tuần.

Xin lưu ý rằng các ứng dụng sẽ vẫn ở trạng thái "Đang chuẩn bị" cho đến khi tài khoản của bạn được xác minh.

Lưu ý: Bạn không thể liên kết các ứng dụng riêng tư trên Google Play với AdMob. Để có thể liên kết với AdMob, tất cả ứng dụng Android đều phải có sẵn công khai trong một cửa hàng được hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính