Pranešimas

Gaukite suasmenintų optimizavimo patarimų, išsiaiškinkite paskyros būseną ir nustatykite užbaigimą patobulintame „Mano „AdMob“ puslapyje.

Programos

Apie programos parengimą

Pastaba: 2024 m. pristatome naują programų sąrankos proceso sistemoje „AdMob“ veiksmą. Kad programa būtų peržiūrėta, patvirtinta ir joje būtų galima teikti visus skelbimus, pirmiausia patvirtinkite programą naudodami failą „app-ads.txt“. Sužinokite daugiau apie šį pakeitimą

Kai sistemoje „AdMob“ nustatote naują programą, ji turi būti peržiūrėta ir patvirtinta, kad būtų galima teikti visus skelbimus. Tai padeda kurti aiškią ir saugią skelbimų ekosistemą jums ir jūsų reklamuotojams. Be to, teikiama bendra visų programų ir jų patvirtinimo būsenų apžvalga su veiksmingais atsiliepimais.

Jei norite, kad programa būtų peržiūrėta, atlikite nurodytus veiksmus.

  1. Programa turi būti paskelbta. Tai reiškia, kad programa pasiekiama naudotojams. 
  2. Programa turi būti pateikta palaikomoje parduotuvėje. Tai reiškia, kad programa turi parduotuvės įrašą ir ją galima atsisiųsti iš tos programų parduotuvės. 
  3. Programa turi būti tinkamai nustatyta sistemoje „AdMob“ ir susieta su palaikoma parduotuve. Vadovaukitės instrukcijomis, kaip nustatyti programą sistemoje „AdMob“. Jei jau anuliavote programos paskelbimą, vadovaukitės instrukcijomis, kaip susieti su programų parduotuve

Kai programa bus susieta su bent viena palaikoma parduotuve, peržiūros procesas automatiškai pradės tikrinti programą, pvz., jos šaltinį ir tai, ar ji atitinka „AdMob“ politiką. Šios patikros padeda užtikrinti, kad į mūsų tinklus patenkančių programų skelbimų vietų kokybė yra aukšta ir jos naudingos naudotojams bei reklamuotojams. 

Pastaba: jei neseniai iš naujo suaktyvinote paskyrą, turite pateikti konkrečią užklausą dėl programos parengimo peržiūros, kad galėtumėte iš naujo paleisti skelbimų teikimą programoje.

Peržiūrint, programų skelbimų teikimas gali būti apribotas. Paprastai peržiūra trunka kelias dienas, bet kartais gali reikėti daugiau laiko programai įvertinti. Galite patikrinti peržiūros būseną ir programos skelbimų teikimą „AdMob“ paskyroje.

Kai programa bus patvirtinta, skelbimų teikimo apribojimas programoje, kurioje jis taikomas, bus panaikintas ir apie tai jums bus pranešta el. paštu bei „AdMob“ paskyros puslapyje Visos programos

Jei programa nepatvirtinama, jums apie tai bus pranešta el. paštu ir „AdMob“ paskyros puslapyje Visos programos. Sužinokite daugiau apie nepatvirtintas programas

Apie programos parengimo būseną 

Galite stebėti programos skelbimų teikimo būseną ir peržiūros procesą.

  1. Prisijunkite prie „AdMob“ paskyros adresu https://apps.admob.com.
  2. Šoninėje juostoje spustelėkite Programos.
  3. Spustelėkite Peržiūrėti visas programas
  4. Programų sąraše raskite programą ir patikrinkite jos būseną. Naudodami paieškos juostą ieškokite pagal programos pavadinimą ar ID, paketo pavadinimą arba parduotuvės ID. 

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos būsenos ir jų reikšmės.

Būsena Ką ji reiškia
Rengiama 

Peržiūrime programą. Tai paprastai trunka kelias dienas, bet kartais gali reikėti daugiau laiko programai įvertinti. 

Pastaba: jei neseniai prisiregistravote naudoti „AdMob“, programų būsena bus „Rengiama“, kol paskyra bus patvirtinta

Būtina peržiūra Programa dar neperžiūrėta. Kad ji būtų peržiūrėta, turite susieti programą su palaikoma programų parduotuve. Palaikomą parduotuvę su programa galite susieti puslapiuose Visos programos arba Programos nustatymai, tada programą galite pateikti peržiūrėti. 
Reikia atkreipti dėmesį Turite išspręsti kai kurias problemas, kad programoje būtų galima rodyti skelbimus. Jei norite peržiūrėti išsamią informaciją apie programoje aptiktas problemas, eikite į „AdMob“ paskyros politikos centrą. Tada spustelėkite skirtuką „Nepatvirtintos programos“.
Parengta

Programoje galima teikti skelbimus. Panaikinome peržiūrint nustatytus skelbimų teikimo apribojimus arba patvirtinome, kad esate pasiruošę teikti skelbimus.

Kad išvengtumėte skelbimų teikimo pertraukimų, visada vadovaukitės „AdMob“ programų politika ir „Google“ platformos politika. Mūsų stebėjimo paslaugos ir komandos nuolat peržiūri jūsų programas. Jei programoje aptinkamas politikos pažeidimas, jums apie tai bus pranešta el. paštu ir „AdMob“ paskyros politikos centre. 

Pastaba: jei neseniai iš naujo suaktyvinote paskyrą, programos būsena yra Peržiūros užklausa. Tai reiškia, kad skelbimų teikimas jūsų programoje bus išjungtas, kol programa bus peržiūrėta ir patvirtinta dar kartą. Spustelėkite Peržiūros užklausa, kad pateiktumėte programą peržiūrėti dėl programos parengimo.

Ką daryti, kai programoje negalima teikti skelbimų

Jei programa nepatvirtinta, jums bus pranešta el. paštu ir „AdMob“ paskyros puslapyje Visos programos. Programas, kurios neparengtos rodyti skelbimų, galite rasti politikos centro skirtuke Nepatvirtintos programos. Nepatvirtintų programų skelbimų teikimas bus išjungtas. Tai reiškia, kad visas reklamavimas programoje bus užblokuotas. 

„AdMob“ politikos centro ekrano kopija su raudonu laukeliu aplink nepatvirtintų programų skirtuką.

Spustelėkite Taisyti, kad sužinotumėte daugiau apie aptiktas problemas. Bus atidarytas išsamios problemos informacijos puslapis, kuriame matysite problemos aprašą ir instrukcijas, kaip ją išspręsti.

Kai atliksite reikiamus veiksmus problemai išspręsti, galėsite pateikti programos peržiūros užklausą. Spustelėkite Taisyti, patvirtinkite, kad atlikote pakeitimus, tada spustelėkite Pateikti peržiūros užklausą.

Dažnos priežastys, kodėl programa neparengta teikti skelbimus

Toliau pateiktoje lentelėje sužinosite apie priežastis, kodėl programa gali būti neparuošta teikti skelbimų. 

Problema Ką galite atlikti
Programoje nesilaikoma programų politikos.

Tai reiškia, kad programa šiuo metu neatitinka programų politikos. Peržiūrėkite „AdMob“ programų politiką ir „Google“ platformų programų politiką bei išspręskite galimas programos problemas.   

Atlikę reikiamus veiksmus problemai išspręsti, galėsite pateikti programos peržiūros užklausą politikos centro skirtuke Nepatvirtintos programos. Šalia programos spustelėkite Pataisyti, patvirtinkite, kad atlikote pakeitimus, tada spustelėkite Pateikti peržiūros užklausą.
Programos nepavyko patvirtinti. 

Taip galėjo nutikti dėl problemos, susijusios su jūsų pateikta informacija apie programą.

  • Patikrinkite, ar tinkamai įvedėte parduotuvės ID, paketo ar programos pavadinimą. Įsitikinkite, kad nepadarėte rašybos klaidų. 
  • Jei naudojate paketo pavadinimą iš trečiosios šalies programų parduotuvės, įsitikinkite, kad nukopijavote paketo pavadinimą tiesiai iš atitinkamos parduotuvės.
Jei susiejote ne tą parduotuvės ID ar paketo pavadinimą, galite išvalyti išsamią programų parduotuvės informaciją ir vėl tai susieti. 
Paskyra dar nepatvirtinta.

Kai pirmą kartą prisiregistruojate naudoti „AdMob“, paskyra turi būti patvirtinta, prieš patvirtinant teikti skelbimus. Kad paskyra būtų patvirtinta, turite įvesti išsamią mokėjimo metodo informaciją. Patvirtinimo procesas paprastai trunka iki dvidešimt keturių valandų, bet retais atvejais gali užtrukti iki dviejų savaičių.

Atminkite, kad programų būsena išliks „Rengiama“, kol paskyra bus patvirtinta.

Pastaba: negalite susieti privačių „Google Play“ programų su „AdMob“. Visos „Android“ programos turi būti viešai pasiekiamos palaikomoje parduotuvėje, kad galėtumėte susieti su „AdMob“.

Ar tai buvo naudinga?

Kaip galime jį patobulinti?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
7452690813784753962
true