Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Rapporter

Klikk og inntekter er fjernet fra rapportene

Mulige årsaker til at klikk og inntekter forsvinner fra den beregnede inntekten

I løpet av dagen kan du komme til å se hyppige endringer i den beregnede inntekten som fremgår i rapportene dine. Dette gjelder særlig i de første 48 timene etter den innledende rapporteringen. Grunnen til dette er tidsforskjellen som foreligger mellom bruttotellingen av klikk og registreringen av ugyldige klikk. Inntektene gjenspeiles raskt og nedjusteres så på bakgrunn av eventuelle ugyldige klikk, som det tar lengre tid å behandle.

Hvis besøkende klikker på annonsen din, blir den beregnede inntekten oppjustert ut fra de nye registrerte klikkene. Ugyldige klikk behandles imidlertid etter denne første beregningen, og tilsvarende klikkantall og inntekter kan så bli nedjustert i rapportene dine hvis vi oppdager ugyldig aktivitet.

Denne atferden er hovedsakelig merkbar for kontoer med lav trafikk eller en høy andel av ugyldige klikk.

Selv om klikkantallet og den beregnede inntekten forblir stabile etter disse innledende svingningene, kan du komme til å se påfølgende fradrag i totalinntekten på slutten av måneden. Dette kan skyldes annen ugyldig aktivitet som ble oppdaget senere, eller andre belastninger, for eksempel avrundingsavvik. 

Hvis du ofte ser at tall justeres, anbefaler vi at du går gjennom hvordan du kan forhindre ugyldig aktivitet

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
6960103141302786585
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73175