Varsel

Få personlig tilpassede optimaliseringstips, en bedre forståelse av kontotilstanden din og unnagjort oppsettet på den nye og enda bedre Min AdMob-siden.

Rapporter

Klikk og inntekter er fjernet fra rapportene

Mulige årsaker til at klikk og inntekter forsvinner fra den beregnede inntekten

I løpet av dagen kan se hyppige endringer i den beregnede inntekten som vises i rapportene dine, særlig i de første 48 timene etter den innledende rapporteringen.

Hva skjer med klikkene og inntektene?

Dette kommer av tidsforskjellen mellom bruttotellingen av klikk og registreringen av ugyldige klikk. Inntektene gjenspeiles raskt og nedjusteres så ut fra eventuelle ugyldige klikk, som det tar lengre tid å behandle.

Hvis besøkende klikker på annonsen din, blir den beregnede inntekten oppjustert ut fra de nye registrerte klikkene. Men ugyldige klikk behandles etter denne første beregningen, og det tilsvarende klikkantallet og inntektene kan deretter bli nedjustert i rapportene hvis vi oppdager ugyldig aktivitet.

Merk: Denne atferden kan hovedsakelig sees i kontoer med lav trafikk eller veldig mange ugyldige klikk.

Andre fradrag fra totalinntekten

Selv om klikkantallet og den beregnede inntekten forblir stabile etter disse innledende svingningene, kan du se andre fradrag fra totalinntekten på slutten av måneden. Dette kan skyldes annen ugyldig aktivitet som ble oppdaget senere, eller andre debiteringer, for eksempel avrundingsavvik.

Hvis du ofte ser justeringer, kan du finne ut hvordan du forebygger ugyldig aktivitet.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny