Přehledy

Odstraňování kliknutí a příjmů z přehledů

Proč z vašich odhadovaných příjmů mizí kliknutí a příjmy

V průběhu dne můžete v přehledech zaznamenat časté změny v metrikách odhadovaných příjmů, a to hlavně v prvních 48 hodinách tvorby přehledu. Je to způsobeno prodlevou mezi hrubým započítáním kliknutí a detekcí neplatných kliknutí. Příjmy se zobrazují rychle a až následně se jejich výše snižuje o neplatná kliknutí, jejichž zpracování trvá déle.

Když návštěvník klikne na reklamu, aktualizují se na základě těchto zaznamenaných kliknutí odhadované příjmy. Po tomto počátečním odhadu však zjišťujeme neplatná kliknutí a – pokud neplatnou aktivitu identifikujeme – může v přehledu dojít k poklesu počtu kliknutí a příjmů.

Tento efekt je patrný zejména v účtech, které mají nízkou návštěvnost nebo vysoký podíl neplatných kliknutí.

Po těchto počátečních výkyvech se už počty kliknutí ani odhadované tržby měnit nebudou. K dalším odečtům může ale dojít na konci měsíce u konečných příjmů. Důvodem může být neplatná aktivita, která byla zjištěna později, nebo jiné odchylky vzniklé například při zaokrouhlování.

Pokud se s podobnými úpravami setkáváte často, doporučujeme vám přečíst si článek o předcházení neplatným aktivitám.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory