Oznámení

Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Přehledy

Odstraňování kliknutí a příjmů z přehledů

Proč z vašich odhadovaných příjmů mizí kliknutí a příjmy

V průběhu dne můžete v přehledech zaznamenat časté změny v metrikách odhadovaných příjmů, a to hlavně v prvních 48 hodinách tvorby přehledu.

Co se děje s kliknutími a příjmy?

Tyto výkyvy jsou způsobeny prodlevou mezi hrubým započítáním kliknutí a detekcí neplatných kliknutí. Příjmy se zobrazují rychle a až následně se jejich výše snižuje o neplatná kliknutí, jejichž zpracování trvá déle.

Když návštěvník klikne na reklamu, aktualizují se na základě těchto zaznamenaných kliknutí odhadované příjmy. Po tomto počátečním odhadu však zjišťujeme neplatná kliknutí a – pokud neplatnou aktivitu identifikujeme – může v přehledu dojít k poklesu počtu kliknutí a příjmů.

Poznámka: Tento efekt je patrný zejména v účtech, které mají nízkou návštěvnost nebo vysoký podíl neplatných kliknutí.

Další srážky z konečných příjmů

Po těchto počátečních výkyvech se už počty kliknutí ani odhadované tržby měnit nebudou. K dalším odečtům může ale dojít na konci měsíce u konečných příjmů. Důvodem může být neplatná aktivita, která byla zjištěna později, nebo jiné odchylky vzniklé například při zaokrouhlování.

Pokud se s úpravami setkáváte často, přečtěte si, jak předcházet neplatné aktivitě.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka