Ra mắt Trung tâm chính sách mới

Câu hỏi thường gặp về Trung tâm chính sách

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp nhất về Trung tâm chính sách. 

Tôi đã chỉnh sửa ứng dụng của mình dựa trên các thông tin chi tiết về biện pháp thực thi chính sách. Tại sao tôi vẫn thấy biện pháp thực thi trong Trung tâm chính sách?

Trước khi chúng tôi có thể loại bỏ biện pháp thực thi cho ứng dụng của bạn, bạn sẽ cần phải yêu cầu xem xét cho ứng dụng. Hãy thực hiện các bước để yêu cầu xem xét.

Nếu biện pháp thực thi cho một ứng dụng không xuất hiện trong Trung tâm chính sách, điều đó có đồng nghĩa với việc ứng dụng đó vẫn tuân thủ chính sách chương trình không?

Không hẳn. Trung tâm chính sách chỉ hiển thị các ứng dụng đang mắc một hoặc nhiều lỗi vi phạm Chính sách chương trình mà quy trình xem xét của chúng tôi đã phát hiện ra. Mặc dù được cải tiến liên tục, nhưng các quy trình đó không thể phát hiện hết vấn đề. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn bên ngoài Trung tâm chính sách nếu phát hiện ra một vấn đề bằng các cách khác.

Trung tâm chính sách có hiển thị tất cả các ứng dụng mắc lỗi vi phạm Chính sách chương trình của Google không?

Không. Trung tâm chính sách chỉ hiển thị các ứng dụng mắc lỗi vi phạm đã gửi yêu cầu quảng cáo trong 7-10 ngày qua. Một số ứng dụng nhất định (ví dụ: những ứng dụng có lưu lượng truy cập hàng ngày rất thấp) sẽ không xuất hiện trong Trung tâm chính sách. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các ứng dụng của bạn luôn tuân thủ Chính sách chương trình của chúng tôi. Bạn nên thường xuyên kiểm tra các ứng dụng của mình để đảm bảo trạng thái tuân thủ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố