Nhận các mẹo tối ưu hóa dành riêng cho bạn, tìm hiểu trạng thái tài khoản của bạn và hoàn tất việc thiết lập trên "trang AdMob của tôi" đã cải tiến.

Chính sách chương trình của AdMob và AdSense

Kiểm tra mẫu quảng cáo RTB để biết sự đồng ý của người dùng

Quy trình kiểm tra mẫu quảng cáo đặt giá thầu theo thời gian thực (RTB) cho phép Google có thể lọc ra những mẫu quảng cáo RTB mà pixel nhà cung cấp không chứa đúng sự đồng ý của người dùng (theo kết quả phát hiện của hệ thống chúng tôi). Quy trình kiểm tra này có thể bao gồm việc phát hiện lưu lượng truy cập gian lận và không hợp lệ, đo lường, phân bổ máy chủ quảng cáo của mẫu quảng cáo và các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo khác.

Khi chọn tham gia quy trình kiểm tra mẫu quảng cáo RTB, bạn sẽ cho phép Google xem xét các mẫu quảng cáo RTB của bạn trong Ad Manager, AdSense và AdMob để xác định những nhà cung cấp GDPR và LGPD không tuân thủ. Mặc dù sau khi bật, chức năng này có thể không thể phát hiện được mọi nhà cung cấp không tuân thủ nhưng vẫn sẽ hỗ trợ nhà xuất bản cải thiện việc tuân thủ GDPR và LGDP.

Google xác định xem bạn đã lấy được sự đồng ý của người dùng phù hợp hay chưa bằng cách kiểm tra chuỗi TC hoặc tuyên bố của nhà xuất bản (nếu có). Google cũng dựa vào các hệ thống phát hiện riêng của mình, cũng như xác định xem yêu cầu đó có chứa các miền “không xác định” hoặc không được liên kết rõ ràng với nhà cung cấp công nghệ quảng cáo (ATP) hay không.

Google sẽ giả định rằng những yêu cầu quảng cáo chứa gdg=1 phải tuân thủ GDPR, bất kể bạn tạo yêu cầu từ đâu.

Chọn kiểm tra mẫu quảng cáo RTB

Tùy chọn “Kiểm tra sự đồng ý của người dùng trong mẫu quảng cáo của đối tác RTB (đặt giá thầu theo thời gian thực)” sẽ xuất hiện trên trang Sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu trong Ad Manager, AdSense và AdMob. Khi bạn chọn tham gia, quy trình kiểm tra mẫu quảng cáo RTB sẽ được áp dụng bổ sung cho tất cả những yêu cầu quảng cáo từ EEA, Vương quốc Anh và Brazil trên Authorized Buyers theo nhu cầu đặt giá thầu.

Hãy hoàn tất các bước sau để chọn tham gia quy trình kiểm tra mẫu quảng cáo RTB: 

Chọn tham gia quy trình kiểm tra mẫu quảng cáo RTB trên Ad Manager

 1. Đăng nhập vào Google Ad Manager.
 2. Nhấp vào Quản trị và sau đó Sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu.
 3. Chọn Kiểm tra sự đồng ý của người dùng trong mẫu quảng cáo của đối tác RTB (đặt giá thầu theo thời gian thực).
 4. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Chọn tham gia quy trình kiểm tra mẫu quảng cáo RTB trên AdSense

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense của bạn.
 2. Nhấp vào Tùy chọn chặn và sau đó Quản lý sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu.
 3. Chọn Kiểm tra sự đồng ý của người dùng trong mẫu quảng cáo của đối tác RTB (đặt giá thầu theo thời gian thực).
 4. Nhấp vào Lưu thay đổi.

Chọn tham gia quy trình kiểm tra mẫu quảng cáo RTB trên AdMob

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn.
 2. Nhấp vào Tùy chọn chặn và sau đó Quản lý sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu.
 3. Chọn Kiểm tra sự đồng ý của người dùng trong mẫu quảng cáo của đối tác RTB (đặt giá thầu theo thời gian thực).
 4. Nhấp vào Lưu thay đổi.
Đây là một tính năng tùy chọn tham gia. Nhà xuất bản không bắt buộc phải bật tính năng này.

Tùy chọn lọc nhà cung cấp dịch vụ đặt trước

Mặc dù tính năng kiểm tra mẫu quảng cáo RTB sử dụng cùng một công nghệ lọc như tính năng lọc nhà cung cấp đặt trước trong Ad Manager, nhưng hai tùy chọn này áp dụng cho các phân đoạn nhu cầu quảng cáo khác nhau.

 • Quy trình kiểm tra mẫu quảng cáo RTB áp dụng cho các yêu cầu quảng cáo đặt giá thầu theo thời gian thực
 • Tính năng lọc theo nhà cung cấp dịch vụ đặt trước áp dụng cho yêu cầu quảng cáo đặt trước
Tính năng lọc luôn áp dụng cho nhu cầu của Google.

Khuôn khổ về tính minh bạch và sự đồng ý (TCF) phiên bản 2.0

Nếu bạn đã tích hợp với TCF phiên bản 2.0 của IAB, Google sẽ sử dụng các tín hiệu đồng ý trong chuỗi TC để xác định những nhà cung cấp đã lấy được sự đồng ý của người dùng.

Nếu bạn chưa tích hợp với TCF phiên bản 2.0 của IAB, Google sẽ kiểm tra các yêu cầu quảng cáo RTB theo danh sách các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo trong mục “Chọn các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo” trên trang lấy sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu, danh sách các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo được chứng nhận theo GDPR, cũng như danh sách các nhà cung cấp công nghệ quảng cáo được chứng nhận theo LGPD.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
' data-mime-type=
Kiếm tiền từ người dùng ở các thị trường mới nổi bằng quảng cáo khi mở ứng dụng

Hầu hết người dùng ứng dụng của bạn có đến từ các thị trường mới nổi không? Những người dùng này có nhiều khả năng tương tác với quảng cáo hơn, mang đến cho bạn cơ hội tuyệt vời để thu hút họ bằng quảng cáo khi mở ứng dụng một cách hiệu quả.

Dùng thử quảng cáo khi mở ứng dụng

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
73175