Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Проверка на файловете за създаване на реклама за офериране в реално време (RTB) за получено съгласие на потребителите

Проверката на файловете за създаване на реклама за офериране в реално време (RTB) дава възможност на Google да филтрира файловете, при които пикселите на доставчика не съдържат правилното съгласие на потребителя (както е установено от системите ни). Това може да включва свързани с рекламните послания сървъри, откриване на измами и невалиден трафик, измерване, приписване и други доставчици на рекламни технологии.

Включването на проверката на файловете за създаване на реклама за RTB дава възможност на Google да преглежда тези файлове в Ad Manager, AdSense и AdMob за доставчици, които не спазват ОРЗД и LGPD. Въпреки че тази функция може да не е в състояние да открие всеки доставчик, който не спазва правилата, ако е активирана, ще помогне на издателите да подобрят спазването на ОРЗД и LGDP.

Google определя дали е получено подходящото съгласие на потребителя, като проверява низа за ПС или декларациите на издателя, както е приложимо. То също така разчита на собствените системи на Google за откриване, както и на това дали заявката съдържа домейни, които са „неизвестни“ или не са изрично свързани с доставчик на рекламни технологии.

Google ще приема, че заявките за реклами, съдържащи gdpr=1, са предмет на ОРЗД, независимо от региона, от който е генерирана заявката.

Включване на проверката на файловете за създаване на реклама за RTB

Опцията „Проверка на партньорските файлове за създаване на реклама за офериране в реално време (RTB) за получено съгласие на потребителите“ се показва на страницата за съгласие на потребителите в ЕС в Ad Manager, AdSense и AdMob. Когато е включена, проверката на файловете за създаване на реклама за RTB ще се прилага допълнително за всички заявки за реклами от ЕИП, Обединеното кралство и Бразилия за търсене чрез Authorized Buyers и офериране.

Изпълнете следните стъпки, за да включите проверката на файловете за създаване на реклама за RTB:

Включване на проверката на файловете за създаване на реклама за RTB в Ad Manager

 1. Влезте в профила си в Google Ad Manager.
 2. Кликнете върху Администриране и след това Съгласие на потребителите в ЕС.
 3. Изберете Проверка на партньорските файлове за създаване на реклама за офериране в реално време (RTB) за получено съгласие на потребителите.
 4. Кликнете върху Запазване на промените.

Включване на проверката на файловете за създаване на реклама за RTB в AdSense

 1. Влезте в профила си в AdSense.
 2. Кликнете върху Контроли за блокиране и след това Съгласие на потребителите в ЕС.
 3. Изберете Проверка на партньорските файлове за създаване на реклама за офериране в реално време (RTB) за получено съгласие на потребителите.
 4. Кликнете върху Запазване на промените.

Включване на проверката на файловете за създаване на реклама за RTB в AdMob

 1. Влезте в профила си в AdMob.
 2. Кликнете върху Контроли за блокиране и след това Съгласие на потребителите в ЕС.
 3. Изберете Проверка на партньорските файлове за създаване на реклама за офериране в реално време (RTB) за получено съгласие на потребителите.
 4. Кликнете върху Запазване на промените.
Това е функция, чието включване трябва да бъде зададено. Не е задължително издателите да го активират.

Опция за филтриране на доставчиците за резервации

Макар че проверката на файловете за създаване на реклама за RTB използва същата технология за филтриране като функцията за филтриране на доставчиците за резервации в Ad Manager, тези две опции се прилагат за различни сегменти от рекламното търсене

 • Проверката на файловете за създаване на реклама за RTB се прилага за заявките за реклами с офериране в реално време
 • Филтрирането на доставчиците за резервации се прилага за заявките за реклами с резервации
Филтрирането винаги се прилага за търсене с Google.

Версия 2.0 на TCF

Ако сте интегрирани с версия 2.0 на TCF на IAB, Google ще използва сигналите за съгласие в низа за ПС, за да определя кои доставчици са получили съгласие от потребителите.

Ако не сте се интегрирали с версия 2.0 на TCF на IAB, Google ще проверява заявките за реклами с RTB съгласно списъка с доставчици на рекламни технологии в секцията „Избор на доставчици на рекламни технологии“ на страницата Ви за получаване на съгласие в потребителите в ЕС, списъка с доставчици, сертифицирани за ОРЗД, както и списъка с доставчици, сертифицирани за LGPD.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню