Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Testovanie aplikácie pomocou inšpektora reklám

Testovanie reklám v reálnom čase bez programovania
Táto funkcia je momentálne dostupná v beta verzii pre obmedzenú skupinu vlastníkov.

Inšpektor reklám je nová funkcia, ktorá je súčasťou najnovšej súpravy Google Mobile Ads SDK (verzie 20.0.0 alebo novšej pre Android a 7.68.0 alebo novšej pre iOS). Poskytuje užitočné štatistiky o zobrazovaní reklám a umožňuje testovať zdroje reklamy tretích strán v reálnom čase. Nemusíte nič programovať.

Jednoduchým gestom, ako je potrasenie alebo otočenie testovacieho zariadenia, zobrazíte inšpektora reklám ako prekrytie nad aplikáciami. Pomocou inšpektora reklám môžete:

 • skontrolovať reklamné jednotky;
  • zistiť, či sa vaše reklamy vypĺňajú podľa očakávaní;
  • identifikovať chyby a pozrieť si pokyny na ich riešenie;
  • pozrieť si podrobnosti o kaskáde sprostredkovania pre jednotlivé žiadosti;
 • otestovať jednotlivé kaskádové zdroje reklamy tretej strany;
  • overiť správnosť konfigurácie zdroja reklamy pre sprostredkovanie;
  • zistiť výkonnosť každého zdroja reklamy pre jednotlivé reklamné jednotky.

Ako to funguje

Inšpektor reklám automaticky začne kontrolovať zobrazovanie reklám vo vašej aplikácii, keď ju otvoríte v registrovanom testovacom zariadení.

Ak chcete mať dostatok žiadostí o reklamy, ktoré je možné analyzovať, musíte s aplikáciou nejako interagovať. Upozorňujeme, že ak vaša aplikácia predbežne načítava reklamy, sériu žiadostí o reklamy môžete zaznamenať už pri jej spustení.

Keď spustíte inšpektora reklám v testovacom zariadení pomocou gesta alebo vlastného volania rozhrania API, uvidíte reklamné jednotky vašej aplikácie zoradené podľa poslednej aktivity (bez ohľadu na to, či zobrazili reklamu alebo nie).

Poznámka: Pred použitím inšpektora reklám vám odporúčame najprv inicializovať súpravu Google Mobile Ads SDK. Úplný zoznam reklamných jednotiek uvidíte až po inicializácii súpravy SDK. Prečítajte si viac o inicializácii súpravy Google Mobile Ads SDK (Android, iOS).

Ak aplikácia obsahuje reklamnú jednotku, ktorá nie je spojená s vaším identifikátorom aplikácie v službe AdMob, táto reklamná jednotka sa zobrazí len v prípade, že pre ňu bola realizovaná aspoň jedna žiadosť.

Klepnutím na reklamnú jednotku zobrazíte denník žiadostí súpravy SDK, ktorý obsahuje podrobnosti o kaskáde sprostredkovania až do vyplnenia reklamy (alebo do ukončenia kaskády bez vyplnenia) pre posledné žiadosti o reklamy. Potom môžete rozbaliť každý zdroj reklamy, ktorý nevyplnil reklamu, a pozrieť si, prečo k vyplneniu nedošlo.   

V prípade zdrojov reklamy tretích strán sa chybové hlásenia odosielajú priamo zo zdroja reklamy. Ak chcete získať ďalšie informácie, poskytne vám ich zdroj reklamy tretej strany. 

Testovanie jednotlivých zdrojov reklamy

Pomocou inšpektora reklám môžete otestovať nastavenie konkrétneho kaskádového zdroja reklamy tretej strany. Umožní vám to overiť si, či ste adaptér sprostredkovania tretej strany implementovali správne a či zdroj zobrazuje reklamy podľa očakávaní.

Poznámka: Pred otestovaním konkrétneho zdroja reklamy musíte inicializovať súpravu Google Mobile Ads SDK.

Ak chcete spustiť test konkrétneho zdroja reklamy, naspodku aplikácie zapnite Single ad source test (Test konkrétneho zdroja reklamy). Potom vyberte zdroj reklamy, ktorý chcete otestovať. Keď je inšpektor reklám aktivovaný na vykonanie testu konkrétneho zdroja reklamy, všetky budúce žiadosti o reklamy sa pokúsia vrátiť reklamy z vybraného zdroja reklamy.

Poznámka: V režime testovania konkrétneho zdroja reklamy sa všetky žiadosti o reklamy pokúsia získať reklamy z vybraného zdroja reklamy bez ohľadu na to, či tento zdroj reklamy súvisí s príslušnou reklamnou jednotkou. To znamená, že ak testovaný zdroj reklamy v kaskáde sprostredkovania nie je k dispozícii pre určitú reklamnú jednotku, zobrazí sa chybové hlásenie o nevyplnení. V tomto hlásení bude uvedené, že reklamná jednotka nie je pre daný zdroj reklamy konfigurovaná.

Pri testovaní konkrétneho zdroja reklamy môžete klepnutím na reklamnú jednotku zobraziť denník žiadostí súpravy SDK. Pomocou neho zistíte, či zdroj reklamy vyplnil žiadosti o reklamy realizované po aktivácii testovania konkrétneho zdroja reklamy. Ak zdroj reklamy nevyplnil žiadosť o reklamu, zobrazí sa chybové hlásenie s podrobnosťami o dôvode nevyplnenia.  

Ak ste do kaskády sprostredkovania pridali viaceré inštancie vybraného zdroja reklamy, uvidíte každú inštanciu volania zdroja reklamy v kaskáde dovtedy, kým nedôjde k vyplneniu reklamy alebo ukončeniu kaskády bez vyplnenia.

Upozorňujeme, že platnosť testovania konkrétneho zdroja reklamy automaticky vyprší po 60 minútach.

Ako vynútiť reštart

Keď zapnete testovanie konkrétneho zdroja reklamy, budete musieť vynútiť reštart aplikácie. Keďže niektoré aplikácie pri spustení ukladajú reklamy do vyrovnávacej pamäte, reštartom aplikácie sa zabezpečí, že sa test konkrétneho zdroja použije pri všetkých žiadostiach o reklamy v danej testovacej relácii.

V zariadeniach s Androidom môžete reštart aplikácie zvyčajne vynútiť v aplikácii Nastavenia. Nastavenia sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne výrobca zariadenia.

Prečítajte si, ako vynútiť reštart aplikácie v zariadení so systémom iOS.  

Začíname

Ak chcete používať inšpektor reklám, postupujte takto:

 1. Nainštalujte a inicializujte najnovšiu súpravu Google Mobile Ads SDK (verziu 20.0.0 alebo novšiu pre Android a 7.68.0 alebo novšiu pre iOS).
 2. Nastavte testovacie zariadenie a vyberte gesto, ktorým chcete inšpektor reklám vo svojom zariadení aktivovať. Postup  
 3. V testovacom zariadení otvorte svoju aplikáciu a začnite ju používať. Tým sa zabezpečí dostatočný počet žiadostí o reklamy, ktoré môžete analyzovať. Upozorňujeme, že ak ste v aplikácii implementovali ukladanie do vyrovnávacej pamäte, sériu žiadostí o reklamy môžete zaznamenať už pri jej spustení.
 4. Po interakcii s aplikáciou v testovacom zariadení aktivujte inšpektor reklám gestom, ktoré ste vybrali v 2. kroku.

Inšpektor reklám môžete v testovacom zariadení aktivovať aj volaním rozhrania API. Prečítajte si viac o aktivácii inšpektora reklám v systéme Android alebo iOS.

Ak sa pri testovaní zdrojov reklamy s ponukami vyskytnú problémy, prečítajte si viac o problémoch a ich význame.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
<p>Moja stránka v&nbsp;službe AdMob – prispôsobená stránka pomocníka, ktorá vám pomôže uspieť v&nbsp;službe AdMob.</p>

Predstavujeme vám nedávno vylepšenú Moju stránku v službe AdMob. Ide o prispôsobenú stránku pomocníka s relevantnými informáciami o účte. Umožňuje vám lepšie dohliadať na stav účtu, uistiť sa, či máte dokončené potrebné nastavenia, a získať správne tipy na optimalizáciu zacielené na vaše aplikácie. Čoskoro vám prinesieme aj ďalšie aktuality.

Ďalšie informácie

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73175
false