Získajte prispôsobené tipy na optimalizáciu, zistite stav svojho účtu a dokončite nastavenie na vylepšenej Mojej stránke v službe AdMob.

Začíname

Testovanie aplikácie pomocou inšpektora reklám

Testovanie reklám v reálnom čase bez programovania

Inšpektor reklám je nová funkcia, ktorá je súčasťou najnovšej súpravy Google Mobile Ads SDK (verzie 20.0.0 alebo novšej pre Android a 7.68.0 alebo novšej pre iOS). Poskytuje užitočné štatistiky o zobrazovaní reklám a umožňuje testovať zdroj reklamy tretej strany v reálnom čase. Nemusíte nič programovať.

Jednoduchým gestom, ako je potrasenie alebo otočenie zápästím testovacím zariadením, zobrazíte inšpektora reklám ako prekrytie nad aplikáciami. Pomocou inšpektora reklám môžete:

 • skontrolovať reklamné jednotky;
  • zistiť, či sa vaše reklamy vypĺňajú podľa očakávaní;
  • identifikovať chyby a pozrieť si pokyny na ich riešenie;
  • preskúmať podrobnosti o kaskáde sprostredkovania v súvislosti s jednotlivými požiadavkami;
 • skontrolovať stav adaptéra zdroja reklamy tretej strany pre súpravu SDK;
 • otestovať jednotlivé kaskádové zdroje reklamy tretích strán;
  • overiť správnosť konfigurácie zdroja reklamy pre sprostredkovanie;
  • skontrolovať výkonnosť jednotlivých zdrojov reklamy v rámci reklamnej jednotky.

Začíname

Ak chcete používať inšpektor reklám, postupujte takto:

 1. Nainštalujte a inicializujte najnovšiu súpravu Google Mobile Ads SDK (verziu 20.0.0 alebo novšiu pre Android a 7.68.0 alebo novšiu pre iOS).
 2. Nastavte testovacie zariadenie a vyberte gesto, ktorým chcete spustiť inšpektor reklám vo svojom zariadení. Zistite, ako pridať testovacie zariadenie.  
 3. V testovacom zariadení otvorte svoju aplikáciu a začnite ju používať. Tým sa zabezpečí dostatočný počet požiadaviek na reklamu, ktoré môžete analyzovať. Upozorňujeme, že ak ste v aplikácii implementovali ukladanie do vyrovnávacej pamäte, skupinu požiadaviek na reklamu môžete zaznamenať už pri jej spustení.
 4. Po interakcii s aplikáciou v testovacom zariadení aktivujte inšpektor reklám gestom, ktoré ste vybrali v 2. kroku.

Inšpektor reklám môžete v testovacom zariadení aktivovať aj volaním rozhrania API pre Android alebo iOS.

Ako to funguje

Inšpektor reklám automaticky začne kontrolovať zobrazovanie reklám vo vašej aplikácii, keď ju otvoríte v registrovanom testovacom zariadení.

Ak chcete mať dostatok požiadaviek na reklamu, ktoré možno analyzovať, musíte s aplikáciou nejako interagovať. Upozorňujeme, že ak vaša aplikácia predbežne načítava reklamy, už pri jej spustení môžete zaznamenať skupinu požiadaviek na reklamu.

Keď v testovacom zariadení použijete inšpektor reklám pomocou gesta alebo vlastného volania rozhrania API, zobrazí sa karta Ad units (Reklamné jednotky), na ktorej sú uvedené reklamné jednotky v aplikácii zoradené podľa poslednej aktivity (či už zobrazili reklamu, alebo nie). Zobrazí sa aj karta kontroly adaptérov tretích strán pre súpravu SDK. Prečítajte si viac o bežných problémoch s adaptérom pre súpravu SDK.

Poznámka: Pred použitím inšpektora reklám vám odporúčame najprv inicializovať súpravu Google Mobile Ads SDK. Úplný zoznam reklamných jednotiek uvidíte až po inicializácii súpravy SDK. Prečítajte si viac o inicializácii súpravy Google Mobile Ads SDK (Android, iOS).

Ak aplikácia obsahuje reklamnú jednotku, ktorá nie je spojená s vaším identifikátorom aplikácie v službe AdMob, táto reklamná jednotka sa zobrazí len v prípade, že pre ňu bola realizovaná aspoň jedna požiadavka.

Klepnutím na reklamnú jednotku zobrazíte denník požiadaviek súpravy SDK, ktorý obsahuje podrobnosti o kaskáde sprostredkovania až do vyplnenia reklamy (alebo do ukončenia kaskády bez vyplnenia) pre posledné požiadavky na reklamu. Potom môžete rozbaliť každý zdroj reklamy, ktorý nevyplnil reklamu, a pozrieť si, prečo k vyplneniu nedošlo.   

V prípade zdrojov reklamy tretích strán sa chybové hlásenia odosielajú priamo zo zdroja reklamy. Ak chcete získať ďalšie informácie, poskytne vám ich zdroj reklamy tretej strany. The Ad Mob mobile interface showing the ad inspector.

Testovanie jednotlivých zdrojov reklamy

Pomocou inšpektora reklám môžete otestovať nastavenie konkrétneho kaskádového zdroja reklamy tretej strany. Umožní vám to overiť si, či ste adaptér sprostredkovania tretej strany implementovali správne a či zdroj zobrazuje reklamy podľa očakávaní.

Poznámka: Pred otestovaním konkrétneho zdroja reklamy musíte inicializovať súpravu Google Mobile Ads SDK.

Ak chcete spustiť test konkrétneho zdroja reklamy, naspodku aplikácie zapnite Single ad source test (Test konkrétneho zdroja reklamy). Potom vyberte zdroj reklamy, ktorý chcete otestovať. Keď je inšpektor reklám aktivovaný na vykonanie testu konkrétneho zdroja reklamy, všetky budúce požiadavky na reklamu sa pokúsia vrátiť reklamy z vybraného zdroja reklamy.

Poznámka: V režime testovania konkrétneho zdroja reklamy sa všetky požiadavky na reklamu pokúsia získať reklamy z vybraného zdroja reklamy bez ohľadu na to, či tento zdroj reklamy súvisí s príslušnou reklamnou jednotkou. To znamená, že ak testovaný zdroj reklamy v kaskáde sprostredkovania nie je k dispozícii pre určitú reklamnú jednotku, zobrazí sa chybové hlásenie o nevyplnení. V tomto hlásení bude uvedené, že reklamná jednotka nie je pre daný zdroj reklamy konfigurovaná.

Pri testovaní konkrétneho zdroja reklamy môžete klepnutím na reklamnú jednotku zobraziť denník požiadaviek súpravy SDK. Pomocou neho zistíte, či zdroj reklamy vyplnil požiadavky na reklamu realizované po aktivácii testovania konkrétneho zdroja reklamy. Ak zdroj reklamy nevyplnil požiadavku na reklamu, zobrazí sa chybové hlásenie s podrobnosťami o dôvode nevyplnenia.  

Ak ste do kaskády sprostredkovania pridali viaceré inštancie vybraného zdroja reklamy, uvidíte každú inštanciu volania zdroja reklamy v kaskáde dovtedy, kým nedôjde k vyplneniu reklamy alebo ukončeniu kaskády bez vyplnenia.

Upozorňujeme, že platnosť testovania konkrétneho zdroja reklamy automaticky vyprší po 60 minútach.

Ako vynútiť reštart

Keď zapnete testovanie konkrétneho zdroja reklamy, budete musieť vynútiť reštart aplikácie. Keďže niektoré aplikácie pri spustení ukladajú reklamy do vyrovnávacej pamäte, reštartom aplikácie sa zabezpečí, že sa test konkrétneho zdroja použije pri všetkých požiadavkách na reklamu v danej testovacej relácii.

V zariadeniach s Androidom môžete reštart aplikácie zvyčajne vynútiť v aplikácii telefónu Nastavenia. Nastavenia sa môžu pri jednotlivých zariadeniach líšiť. Ďalšie informácie vám poskytne výrobca zariadenia.

Prečítajte si, ako vynútiť reštart aplikácie v zariadení so systémom iOS.  

Problémy s adaptérom pre súpravu SDK

Ak chcete skontrolovať stav adaptérov pre súpravu SDK, kliknite na kartu Adapter (Adaptér).

The ad inspector adapter tab in Ad Mob.

Pri kontrole adaptéra zdroja reklamy tretej strany pre súpravu SDK sa môžu vyskytnúť dva problémy. Prečítajte si nasledujúce informácie, ktoré vám pomôžu pochopiť problém a zistiť, ako ho môžete vyriešiť.

Poznámka: Ak sa na karte Adapter (Adaptér) nezobrazuje váš zdroj reklamy tretej strany, môže to znamenať, že ste ho nepridali do účtu AdMob. Zistite, ako nastaviť kaskádový zdroj reklamyzdroj reklamy s ponukami. Po správnom nastavení zdroja reklamy sa ubezpečte, že ste ho pridali do skupiny sprostredkovania.

Adapter not found (Adaptér sa nenašiel)

Niektoré zdroje reklamy tretích strán vyžadujú na načítavanie a zobrazovanie reklám z daného zdroja súpravu SDK a jej špecifický adaptér pre súpravu GMA SDK. Táto chyba znamená, že súprava GMA SDK nemôže nájsť súpravu SDK alebo adaptér tretej strany. Skontrolujte, či ste správne nainštalovali adaptér SDK. Prečítajte si viac (Android, iOS).

Didn’t initialize (Nepodarilo sa inicializovať)

Každý adaptér zdroja reklamy tretej strany pre súpravu SDK musí byť v kóde explicitne inicializovaný s potrebnými parametrami. Ubezpečte sa, že ste postupovali podľa sprievodcu integráciou. V prípade chýb inicializácie si pozrite dokumentáciu daného zdroja reklamy tretej strany. Prečítajte si viac (Android, iOS).

Ak sa pri testovaní zdrojov reklamy s ponukami vyskytnú problémy, prečítajte si viac o problémoch a ich význame.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Moja stránka v službe AdMob – prispôsobená stránka pomocníka, ktorá vám pomôže uspieť v službe AdMob.

Predstavujeme vám nedávno vylepšenú Moju stránku v službe AdMob. Ide o prispôsobenú stránku pomocníka s relevantnými informáciami o účte. Umožňuje vám lepšie dohliadať na stav účtu, uistiť sa, či máte dokončené potrebné nastavenia, a získať správne tipy na optimalizáciu zacielené na vaše aplikácie. Čoskoro vám prinesieme aj ďalšie aktuality.

Ďalšie informácie

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
false
false
true
73175
false
false