Gaukite suasmenintų optimizavimo patarimų, išsiaiškinkite paskyros būseną ir nustatykite užbaigimą patobulintame „Mano „AdMob“ puslapyje.

Pradžia

Programos testavimas naudojant skelbimų tikrintuvą

Testavimas realiuoju laiku, be kodo

Skelbimų tikrintuvas yra nauja funkcija, įtraukta į naujausią „Google“ skelbimų mobiliesiems SDK versiją (20.0.0 ar naujesnę versiją, skirtą „Android“, 7.68.0 ar naujesnę versiją, skirtą „iOS“). Ji realiuoju laiku teikia naudingų įžvalgų apie skelbimų pateikimą ir testuoja trečiųjų šalių skelbimų šaltinius. Kodavimo naudoti nereikia.

Atlikus paprastą gestą, pvz., papurčius arba pasukus bandomąjį įrenginį, skelbimų tikrintuvas parodomas virš programų kaip perdanga. Naudodami skelbimų tikrintuvą, galite:

 • patikrinti skelbimų rinkinius;
  • patikrinti, ar skelbimai užpildomi, kaip numatyta;
  • nustatyti klaidas ir peržiūrėti išsamią informaciją, kaip jas pašalinti;
  • peržiūrėti išsamią tarpininkavimo proceso informaciją pagal užklausą;
 • patikrinti trečiosios šalies skelbimų šaltinio SDK adapterio būseną
 • išbandyti atskirus trečiosios šalies proceso skelbimų šaltinius;
  • patvirtinti, kad tinkamai sukonfigūravote skelbimų šaltinį tarpininkavimui;
  • peržiūrėti kiekvieno skelbimų šaltinio našumą kiekviename skelbimų rinkinyje.

Pradžia

Jei norite naudoti skelbimų tikrintuvą, turite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 1.  Įdiekite ir inicijuokite naujausią „Google“ skelbimų mobiliesiems SDK versiją (20.0.0 ar naujesnę versiją, skirtą „Android“, 7.68.0 ar naujesnę versiją, skirtą „iOS“). 
 2. Nustatykite bandomąjį įrenginį ir pasirinkite gestą, kuriuo norite iškviesti skelbimų tikrintuvą įrenginyje. Sužinokite, kaip pridėti bandomąjį įrenginį.  
 3. Bandomajame įrenginyje atidarykite programą ir pradėkite sąveikauti su programa. Taip užtikrinama, kad būtų pakankamai skelbimų užklausų, kurias galėtumėte analizuoti. Atminkite, kad skelbimų užklausų rinkinį galite matyti net ir paleisdami programą, jei joje įdiegtas skelbimų saugojimas talpykloje. 
 4. Pasąveikavę su programa bandomajame įrenginyje, suaktyvinkite skelbimų tikrintuvą gestu, kurį pasirinkote atlikdami antrą veiksmą. 

Skelbimų tikrintuvą bandomajame įrenginyje taip pat galite suaktyvinti per API skambutį, skirtą „Android“ arba „iOS“

Kaip tai veikia

Kai atidarote programą registruotame bandomajame įrenginyje, skelbimų tikrintuvas automatiškai pradeda tikrinti programos skelbimų teikimą. 

Turėsite sąveikauti su programa, kad būtų pakankamai skelbimų užklausų, kurias galėtumėte analizuoti. Atminkite, kad skelbimų užklausų rinkinį galite matyti net ir paleisdami programą, jei joje skelbimai gaunami iš anksto. 

Kai gestu arba tinkintu API iškvietimu suaktyvinsite skelbimų tikrintuvą bandomajame įrenginyje, matysite skirtuką „Skelbimų rinkiniai“, kuriame programos skelbimų rinkiniai bus rodomi pagal naujausios veiklos eiliškumą (nesvarbu, ar skelbimai buvo rodomi, ar ne). Taip pat matysite skirtuką, kuriame galėsite patikrinti trečiosios šalies SDK adapterius. Sužinokite daugiau apie dažnai pasitaikančias SDK adapterio problemas

Pastaba: prieš naudojant skelbimų tikrintuvą, rekomenduojame inicijuoti „Google“ skelbimų mobiliesiems SDK. Negalėsite peržiūrėti viso skelbimų rinkinių sąrašo, kol neinicijuosite SDK.  Sužinokite daugiau apie „Google“ skelbimų mobiliesiems SDK inicijavimą („Android“, „iOS“). 

Be to, jei programoje yra skelbimų rinkinių, kurie nesusieti su „AdMob“ programos ID, skelbimų rinkinys bus rodomas, tik jei bus užbaigta bent viena to skelbimų rinkinio užklausa.

Palieskite skelbimų rinkinį, kad peržiūrėtumėte jo SDK užklausų žurnalą, kuriame pateikiama išsami naujausių skelbimo užklausų tarpininkavimo proceso informacija, kol skelbimas buvo užpildytas (arba procesas baigėsi be užpildymo). Čia galite išskleisti kiekvieną skelbimų šaltinį, kuris neužpildė skelbimo, ir peržiūrėti išsamią informaciją apie neužpildymo klaidą.   

Naudojant trečiosios šalies skelbimų šaltinius, klaidų pranešimai siunčiami tiesiogiai iš skelbimų šaltinio. Jei reikia daugiau informacijos, žr. trečiosios šalies skelbimų šaltinį. The Ad Mob mobile interface showing the ad inspector.

Pavienių skelbimų šaltinių testavimas

Naudodami skelbimų tikrintuvą galite testuoti vieno trečiosios šalies proceso skelbimų šaltinio sąranką. Taip galėsite patvirtinti, kad tinkamai įdiegėte trečiosios šalies tarpininkavimo adapterį ir kad skelbimų šaltinis teikia skelbimus, kaip numatyta. 

Pastaba: kad galėtumėte testuoti vieną skelbimų šaltinį, turite inicijuoti „Google“ skelbimų mobiliesiems SDK. 

Jei norite pradėti testuoti vieną skelbimų šaltinį, programos apačioje perjunkite Vieno skelbimo šaltinio testavimas. Tada pasirinkite norimą testuoti skelbimų šaltinį. Skelbimų tikrintuve įgalinus vieno skelbimų šaltinio testavimą, per visas būsimas skelbimų užklausas bus bandoma gauti skelbimus iš pasirinkto skelbimų šaltinio.

Pastaba: naudojant vieno skelbimų šaltinio testavimo režimą, visas skelbimų užklausas bus bandoma užpildyti iš pasirinkto skelbimų šaltinio, neatsižvelgiant į tai, ar tas skelbimų šaltinis susietas su tam tikru skelbimų rinkiniu. Tai reiškia, kad jei testuojamas skelbimų šaltinis nėra skelbimų rinkinio tarpininkavimo procese, matysite klaidos pranešimą „Neužpildyta“, kuriame nurodoma, kad skelbimų rinkinys nesukonfigūruotas skelbimų šaltiniui. 

Testuodami vieną skelbimų šaltinį galite paliesti skelbimų rinkinį ir peržiūrėti jo SDK užklausų žurnalą. Taip sužinosite, ar skelbimų šaltinis užpildė skelbimų užklausas, atliktas įgalinus vieno skelbimų šaltinio testavimą. Jei skelbimų šaltinis neužpildė skelbimo užklausos, matysite klaidos pranešimą su išsamia informacija apie neužpildymo klaidos priežastį.  

Jei prie tarpininkavimo proceso pridėjote kelis pasirinkto skelbimų šaltinio objektus, matysite kiekvieną procese esančio skelbimų šaltinio iškvietimą, kol bus užpildytas skelbimas arba procesas baigsis be užpildymo. 

Atminkite, kad vieno skelbimų šaltinio testavimas automatiškai baigia galioti po 60 minučių. 

Kaip priverstinai paleisti iš naujo

Kai įjungsite vieno skelbimų šaltinio testavimą, turėsite priverstinai iš naujo paleisti programą. Paleidus kai kurias programas, jos išsaugo skelbimus talpykloje, todėl programos paleidimas iš naujo užtikrina, kad vieno šaltinio testavimas būtų taikomas visoms testavimo seanso skelbimų užklausoms.

„Android“ įrenginiuose paprastai programą priverstinai paleisti iš naujo galite naudodami telefono Nustatymų programą. Atsižvelgiant į telefoną, nustatymai gali skirtis. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į įrenginio gamintoją

Sužinokite, kaip priverstinai paleisti programą iš naujo „iOS“ įrenginiuose.  

SDK adapterio problemų paaiškinimas 

Jei norite patikrinti SDK adapterių būseną, spustelėkite skirtuką Adapteris

The ad inspector adapter tab in Ad Mob.

Tikrinant trečiosios šalies skelbimų šaltinio SDK adapterį, gali kilti dvi problemos. Peržiūrėkite toliau pateiktą informaciją, kad suprastumėte problemą ir ką galėtumėte padaryti, kad ją išspręstumėte. 

Pastaba: jei tinkiklio sąraše nematote trečiosios šalies skelbimų šaltinio, tai gali reikšti, kad „AdMob“ paskyroje nepridėjote skelbimų šaltinio. Sužinokite, kaip nustatyti hierarchinės struktūros skelbimo šaltinį ir kainų siūlymo skelbimų šaltinį. Kai tinkamai nustatysite skelbimų šaltinį, įsitikinkite, kad pridėjote jį prie tarpininkavimo grupės.

Adapteris nerastas 

Kad būtų galima įkelti ir pateikti skelbimus iš to šaltinio, kai kuriems trečiųjų šalių skelbimų šaltiniams reikalingas SDK ir jo GMA SDK skirtas specialusis adapteris. Ši klaida reiškia, kad GMA SDK negali rasti jūsų trečiosios šalies adapterio arba SDK. Patikrinkite, ar tinkamai įdiegėte SDK adapterį. Sužinokite daugiau: „Android“ ir „iOS“.

Nepaleista

Kiekvienas trečiosios šalies skelbimų šaltinio SDK adapteris turi būti aiškiai inicijuotas kodo bazėje naudojant reikiamus parametrus. Įsitikinkite, kad tinkamai vadovavotės integravimo vadovu. Jei norite susipažinti su konkrečiomis inicijavimo klaidomis, žr. trečiosios šalies skelbimų šaltinio dokumentaciją. Sužinokite daugiau: „Android“ ir „iOS“.

Jei testuojant kainų siūlymo skelbimų šaltinius kyla problemų, sužinokite daugiau apie problemas ir jų reikšmę.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

true
„Mano „AdMob“ pagalbos puslapis“ – suasmenintas pagalbos puslapis, kuris padės jums sėkmingai naudoti „AdMob“.

Pristatome naujai patobulintą „AdMob“ puslapį – suasmenintą pagalbos puslapį,  kuriame saugoma atitinkama paskyros informacija. Galite geriau išlaikyti paskyros būseną, užtikrinti, kad reikiama sąranka būtų atlikta, ir gauti tinkamų optimizavimo patarimų, taikomų jūsų programoms. Sekite naujienas!

Sužinokite daugiau

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
73175
false
false