בדף "AdMob שלי" המשופר, תוכלו לקבל מידע שיעזור לכם להבין את מצב התקינות של החשבון והשלבים שצריך לבצע כדי להשלים את הגדרתו. כמו כן, ניתן למצוא בדף טיפים לאופטימיזציה שמותאמים אישית לאפליקציה שלכם.

מתחילים

איך בודקים את האפליקציה באמצעות הכלי לבדיקת מודעות

איך בודקים מודעות בזמן אמת בלי לכתוב קוד

הכלי לבדיקת מודעות הוא תכונה חדשה שנכללת בגרסה העדכנית של Google Mobile Ads SDK (גרסה 20.0.0 ואילך ל-Android, גרסה 7.68.0 ואילך ל-iOS). הכלי מספק לכם תובנות שימושיות לגבי הצגת המודעות ומאפשר לבדוק בזמן אמת מקורות של מודעות של צד שלישי. אין צורך בכתיבת קוד.

כדי שהכלי לבדיקת מודעות יוצג בשכבת-על במסך האפליקציה מספיקה תנועה פשוטה, כמו ניעור או סיבוב מהיר של פרק כף היד שמחזיקה את מכשיר הבדיקה. אפשר להשתמש בכלי לבדיקת מודעות כדי:

 • לבדוק את יחידות המודעות
  • לבדוק אם הבקשות למודעות מתמלאות כצפוי
  • לזהות שגיאות ולהציג הצעות לפתרון בעיות
  • להציג את פרטי ה-Waterfall בתהליך בחירת הרשת (Mediation) של כל בקשה
 • לבדוק את סטטוס מתאם ה-SDK של מקור המודעות מצד שלישי
 • לבדוק בנפרד מקורות מודעות של צד שלישי ב-Waterfall
  • לבדוק שהגדרתם את מקור המודעות נכון לצורך השתתפות בתהליך בחירת הרשת (Mediation)
  • לבדוק את הביצועים של כל אחד ממקורות המודעות בכל יחידת מודעות

תחילת העבודה

כך משתמשים בכלי לבדיקת מודעות:

 1.  מתקינים ומפעילים את הגרסה העדכנית של Google Mobile Ads SDK (גרסה 20.0.0 ואילך ל-Android, גרסה 7.68.0 ואילך ל-iOS). 
 2. מגדירים מכשיר בדיקה ובוחרים את התנועה שתפעיל את הכלי לבדיקת מודעות במכשיר. כך מוסיפים מכשיר בדיקה.  
 3. במכשיר הבדיקה, פותחים את האפליקציה ומתחילים לבצע בה פעולות. ביצוע הפעולות יוצר עבור הניתוח כמות מספיקה של בקשות להצגת מודעות. חשוב לציין שאם הטמעתם באפליקציה שמירה של מודעות במטמון, ייתכן שתוצג לכם קבוצה של בקשות למודעות גם ברגע ההפעלה שלה. 
 4. אחרי ביצוע פעולות באפליקציה במכשיר הבדיקה, מבצעים את התנועה שבחרתם בשלב 2 כדי להפעיל את הכלי לבדיקת מודעות. 

אתם יכולים להפעיל את הכלי לבדיקת מודעות במכשיר הבדיקה גם באמצעות קריאה ל-API המיועד למכשירי Android או iOS

איך זה עובד

הכלי לבדיקת מודעות יתחיל לבדוק את הצגת המודעות באפליקציה באופן אוטומטי ברגע שתפתחו אותה במכשיר בדיקה רשום. 

תצטרכו לבצע פעולות באפליקציה כדי להבטיח שיתקבלו מספיק בקשות למודעות שאפשר יהיה לנתח. חשוב: אם האפליקציה מבצעת שליפה מראש (prefetch) של מודעות, ייתכן שתוצג בפניכם קבוצה של בקשות להצגת מודעות כבר ברגע שתפעילו את האפליקציה. 

אחרי שתפעילו את הכלי לבדיקת מודעות במכשיר הבדיקה (באמצעות תנועה או קריאה בהתאמה אישית ל-API), תוצג בפניכם הכרטיסייה 'יחידות של מודעות'. בכרטיסייה הזו מפורטות יחידות המודעות של האפליקציה לפי מועד הפעילות האחרונה (גם אם הוצגה בהן מודעה וגם אם לא). תוצג גם כרטיסייה לבדיקת מתאמי ה-SDK של צד שלישי. מידע נוסף על בעיות נפוצות במתאמי SDK

הערה: מומלץ להפעיל את Google Mobile Ads SDK לפני שמשתמשים בכלי לבדיקת מודעות. הרשימה המלאה של יחידות המודעות תוצג לכם רק אחרי שתפעילו את ה-SDK.  בקישורים שבסוגריים מפורט מידע נוסף על ההפעלה של Google Mobile Ads SDK‏ (Android‏, iOS). 

בנוסף, אם יש באפליקציה יחידות של מודעות שלא משויכות למזהה האפליקציה שלכם ב-AdMob, אותן יחידות של מודעות יוצגו ברשימה רק אם מולאה בהן לפחות בקשה אחת למודעה.

כדי להציג את רישומי היומן של הבקשות שנשלחו ל-SDK מיחידת מודעות מקישים על אותה יחידת מודעות. ברישומים יופיע פירוט של נתוני תהליך בחירת הרשת (Mediation) ב-Waterfall של הבקשות האחרונות למודעות, עד לשלב שבו הבקשה למודעה מולאה (או עד שה-Waterfall הסתיים בלי למלא את הבקשה). בפירוט שנפתח אפשר להרחיב כל מקור מודעות שלא מילא בקשה למודעה ולבחון את פרטי השגיאה שבגללה הבקשה לא מולאה.   

במקורות מודעות של צד שלישי הודעות השגיאה נשלחות ישירות ממקור המודעות. כדי לקבל מידע נוסף עיינו במקור המודעות של הצד השלישי. 

בדיקה של מקורות מודעות ספציפיים

אתם יכולים להשתמש בכלי לבדיקת מודעות כדי לבחון את ההגדרה של מקור מודעות יחיד של צד שלישי שמשתתף ב-Waterfall. בדיקה כזאת תאפשר לכם לוודא שהטמעתם נכון את המתאם של הצד השלישי לתהליך בחירת הרשת (Mediation) ושמקור המודעות ממלא בקשות כמצופה. 

הערה: כדי שתוכלו לבדוק מקור מודעות יחיד, עליכם להפעיל את Google Mobile Ads SDK. 

כך מפעילים בדיקה של מקור מודעות יחיד: בתחתית המסך של האפליקציה, מעבירים את הכלי למצב בדיקה של מקור מודעות יחיד ואז בוחרים את מקור המודעות שרוצים לבדוק. כשמפעילים בכלי לבדיקת מודעות בדיקה של מקור מודעות יחיד, בכל הבקשות הבאות למודעות המערכת תנסה להחזיר מודעות מהמקור שנבחר.

הערה: במצב בדיקה של מקור מודעות יחיד, המערכת תנסה למלא את כל הבקשות למודעות ממקור המודעות שנבחר, גם אם הוא משויך ליחידת מודעות נתונה וגם אם לא. כלומר אם מקור המודעות שאתם בודקים לא נמצא ב-Waterfall של תהליך בחירת הרשת (Mediation) ביחידת מודעות, תוצג לכם הודעת שגיאה מסוג "No fill" (הבקשה לא מולאה) שיצוין בה כי יחידת המודעות לא מוגדרת במקור המודעות. 

כשבודקים מקור מודעות יחיד אפשר להקיש על יחידת מודעות כדי להציג את יומן הבקשות שלה מה-SDK. כך אפשר לבדוק אם מקור המודעות מילא את הבקשות למודעות שנשלחו אחרי שהפעלתם בדיקה של מקור מודעות יחיד. אם מקור המודעות לא מילא בקשה להצגת מודעה, תוצג לכם הודעת שגיאה שיפורט בה מה גרם לכך שהבקשה לא מולאה.  

אם הוספתם מספר מופעים של מקור המודעות שנבחר ל-Waterfall בתהליך בחירת הרשת (Mediation), יוצג לכם כל מופע של קריאה שנשלחה למקור המודעות ב-Waterfall עד שהבקשה למודעה מולאה או עד שה-Waterfall הסתיים בלי למלא אותה. 

חשוב לציין שלבדיקה של מקור מודעות יחיד מוגדר תוקף אוטומטי של 60 דקות. 

איך כופים הפעלה מחדש?

כשמפעילים בדיקה של מקור מודעות יחיד צריך לכפות הפעלה מחדש של האפליקציה. בחלק מהאפליקציות מוגדרת שמירה במטמון של מודעות בזמן ההפעלה, כך שהפעלה מחדש של האפליקציה תבטיח שהמערכת תחיל את הבדיקה של המקור הרצוי על כל בקשה להצגת מודעה בסשן הבדיקה.

במכשירי Android לרוב אפשר לכפות הפעלה מחדש של אפליקציה דרך אפליקציית ההגדרות של הטלפון. ההגדרות עשויות להשתנות בהתאם לטלפון שברשותכם. כדי לקבל מידע נוסף, פנו ליצרן של המכשיר

בקישור הבא מוסבר איך לכפות הפעלה מחדש של אפליקציה במכשירי iOS.  

הסבר על הבעיות במתאם SDK 

כדי לבדוק את הסטטוס של מתאמי SDK, לוחצים על הכרטיסייה מתאם

יש שתי בעיות שעשויות להופיע כשבודקים את מתאם ה-SDK של מקור המודעות מצד שלישי. כדאי לעיין במקורות המידע הבאים כדי להבין מה הבעיה וכיצד לפתור אותה. 

הערה: אם מקור המודעות של הצד השלישי לא מופיע בכרטיסייה מתאם, ייתכן שלא הוספתם את מקור המודעות לחשבון AdMob. בקישורים הבאים מוסבר איך להגדיר מקור מודעות ל-Waterfall ומקור מודעות לבידינג. אחרי שתגדירו את מקור המודעות בצורה נכונה, הקפידו להוסיף אותו לקבוצה לבחירת רשת (Mediation).

המתאם לא נמצא 

עבור חלק ממקורות המודעות של צד שלישי יש צורך ב-SDK ומתאם ספציפי ל-GMA SDK כדי לטעון ולהציג מודעות מאותו מקור. משמעות השגיאה הזו היא ש-GMA SDK לא מוצא את המתאם או את ה-SDK של הצד השלישי. יש לוודא שהתקנתם את מתאם ה-SDK כראוי. בקישורים הבאים תוכלו למצוא מידע נוסף לגבי Android ו-iOS.

לא הופעל

כל מתאם SDK של מקור מודעות מצד שלישי צריך להיות מופעל במפורש ב-codebase שלכם עם הפרמטרים הנחוצים. יש לוודא שפעלתם לפי מדריך השילוב בצורה נכונה. למידע על שגיאות הפעלה ספציפיות, יש לעיין בתיעוד של מקור המודעות מצד שלישי. בקישורים הבאים תוכלו למצוא מידע נוסף לגבי Android ו-iOS.

נתקלתם בבעיות במהלך הבדיקה של מקורות המודעות לבידינג? כאן תוכלו לקרוא מידע נוסף על הבעיות והמשמעות שלהן
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

true
הדף 'AdMob שלי' הוא דף עזרה מותאם אישית שיעזור לכם להשיג תוצאות מעולות ב-AdMob.

אנחנו גאים להציג את דף 'AdMob שלי' החדש ומשופר – דף עזרה מותאם אישית הכולל מידע רלוונטי לגבי החשבון שלכם. המידע שבדף יעזור לכם לשמור טוב יותר על תקינות החשבון ולהבטיח ששלבי ההגדרה הנדרשים יבוצעו. כמו כן, אפשר למצוא בדף טיפים לאופטימיזציה שמותאמים לאפליקציות שלכם. פרטים נוספים יפורסמו בקרוב.

מידע נוסף

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
73175
false
false