Na vylepšené stránce Moje AdMob si můžete nechat zasílat personalizované optimalizační tipy, zjistit stav svého účtu a ověřit, zda jste provedli všechna potřebná nastavení.

Začínáme

Otestujte svoji aplikaci pomocí inspektora reklam (beta)

Testování reklam v reálném čase, kód není potřeba
Tato funkce je momentálně ve verzi beta a je dostupná omezenému okruhu majitelů aplikací.

Inspektor reklam je nová funkce, která je součástí nejnovější sady SDK pro mobilní reklamy Google (verze 20.0.0 a novější pro Android, 7.68.0 a novější pro iOS). Poskytuje užitečné statistiky zobrazování a umožňuje testovat externí zdroje reklamy, to vše v reálném čase. Není k tomu potřeba žádné programování.

Jednoduchým gestem, například zatřepáním nebo otočením testovacího zařízení, zobrazíte inspektora reklam jako překryvnou vrstvu nad aplikacemi. Inspektor reklam umožňuje:

 • kontrolovat reklamní jednotky,
  • ověřit, zda se reklamy zobrazují podle očekávání,
  • nalézt chyby a podívat se na informace o možných řešeních,
  • zobrazit údaje o kaskádě zprostředkování pro jednotlivé požadavky,
 • vyzkoušet jednotlivé zdroje reklam třetích stran v kaskádě,
  • ověřit, zda jste správně nastavili zdroj reklam pro zprostředkování,
  • zjistit, jakých výsledků v určité reklamní jednotce dosahují jednotlivé zdroje reklam.

Princip

Inspektor reklam automaticky začne sledovat zobrazování reklam ve vaší aplikaci, jakmile ji na registrovaném zkušebním zařízení spustíte. 

Abyste zajistili dostatek žádostí o reklamy, které lze analyzovat, musíte s aplikací nějak interagovat. Pokud vaše aplikace předběžně načítá reklamy, můžete sérii žádostí o reklamy zaznamenat už při jejím spuštění. 

Poté, co na zkušebním zařízení pomocí gesta nebo vlastního volání API aktivujete inspektora reklam, v něm uvidíte reklamní jednotky vaší aplikace v pořadí od naposledy aktivní (bez ohledu na to, zda se v nich zobrazila reklama). 

Poznámka: Doporučujeme před použitím inspektora reklam nejprve inicializovat SDK pro mobilní reklamy Google. Dokud tak neučiníte, neuvidíte úplný seznam reklamních jednotek.  Další informace o inicializaci sady SDK pro mobilní reklamy Google (Android, iOS). 

Pokud aplikace obsahuje reklamní jednotku, která není přiřazena k vašemu ID aplikace v síti AdMob, zobrazí se tato jednotka pouze v případě, že pro ni byla realizována alespoň jedna žádost.

Klepnutím na reklamní jednotku zobrazíte protokol jejího požadavku na SDK, v němž je podrobně uvedena kaskáda zprostředkování až do zobrazení reklamy (nebo do ukončení kaskády bez zobrazení) pro poslední žádost o reklamy. Nyní můžete rozbalit jednotlivé zdroje reklam, které nezobrazily reklamu, a podívat se na podrobnosti, proč k zobrazení nedošlo.   

U zdrojů reklamy třetích stran jsou chybové zprávy odesílány přímo ze zdroje reklamy. Pokud potřebujete další informace, poskytne vám je zdroj reklamy třetí strany. 

Testování jednotlivých zdrojů reklamy

Pomocí inspektora reklam lze testovat nastavení jednoho zdroje reklam třetí strany v kaskádě. Můžete tak ověřit, zda jste adaptér zprostředkování této třetí strany správně nastavili a zda zdroj zobrazuje reklamy tak, jak očekáváte. 

Poznámka: Před testováním jednoho zdroje reklamy musíte inicializovat sadu SDK pro mobilní reklamy Google. 

Chcete-li zahájit testování jednoho zdroje reklamy, zapněte ve spodní části aplikace Test jednoho zdroje reklamy. Pak vyberte zdroj reklamy, který chcete zkontrolovat. Po zapnutí této funkce v inspektoru reklamy se všechny další žádosti o reklamy pokusí poskytovat reklamy z vybraného zdroje.

Poznámka: V režimu testování jednoho zdroje se všechny žádosti o reklamy pokusí získat reklamu z příslušného zdroje bez ohledu na to, zda je tento zdroj s danou reklamní jednotkou propojen. To znamená, že pokud testovaný zdroj není v kaskádě zprostředkování pro určitou reklamní jednotku, zobrazí se chybová zpráva Žádné naplnění, která říká, že reklamní jednotka není pro příslušný zdroj reklamy nastavena. 

Při testování jednoho zdroje reklamy můžete klepnutím na reklamní jednotku zobrazit protokol jejích požadavků na SDK. Tak zjistíte, zda příslušný zdroj reklamy vyhověl žádostem o reklamy odeslaným poté, co byl režim testování jednoho zdroje spuštěn. Pokud zdroj reklamy žádnou reklamu na tyto žádosti nedodal, zobrazí se chybová zpráva s informacemi o tom, čím to bylo způsobeno.  

Jestliže vaše kaskáda zprostředkování obsahuje několik instancí vybraného zdroje reklamy, zobrazí se každá instance volání tohoto zdroje v kaskádě, dokud buď není zobrazena reklama, nebo kaskáda neskončí bez zobrazení. 

Testování jednoho zdroje reklamy automaticky skončí po 60 minutách. 

Jak vynutit restart

Poté, co zapnete testování jednoho zdroje reklamy, je potřeba vynutit restart aplikace. Protože některé aplikace při spuštění ukládají reklamy do mezipaměti, zajistíte jejich restartováním, že budou v testu jednoho zdroje zahrnuty všechny žádosti o reklamu v dané testovací relaci.

V zařízeních se systémem Android lze restart aplikace obvykle vynutit pomocí aplikace Nastavení v telefonu. Konkrétní nastavení se může u různých telefonů lišit. Další informace vám poskytne výrobce zařízení

Přečtěte si, jak vynutit restart aplikace na zařízeních se systémem iOS.  

Začínáme

Pokud chcete používat inspektora reklam, musíte:

 1. Nainstalovat a inicializovat nejnovější sadu SDK pro mobilní reklamy Google (verzi 20.0.0 a novější pro Android, 7.68.0 a novější pro iOS).
 2. Nastavit testovací zařízení a zvolit gesto, které chcete používat k aktivování inspektora reklam. Přečtěte si postup.  
 3. Spustit na testovacím zařízení svoji aplikaci a používat ji. Tím zajistíte, že bude dostatek žádostí o reklamy k analýze. Pokud vaše aplikace načítá reklamy do mezipaměti, může se několik žádostí o reklamy zobrazit už při jejím spuštění. 
 4. Po interakci s aplikací na testovacím zařízení aktivujte inspektora reklam pomocí gesta, které jste zvolili v kroku 2.

Inspektora reklam lze na testovacím zařízení aktivovat i pomocí volání API. Další informace pro Android nebo iOS.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
<p>Stránka nápovědy Moje AdMob je personalizovaná stránka nápovědy, která vám pomůže k&nbsp;úspěchům ve službě AdMob.</p>

Představujeme přepracovanou stránku Moje AdMob, personalizovanou stránku nápovědy, kde najdete informace týkající se vašeho účtu. Snáze díky ní můžete udržovat účet v dobrém stavu, zkontrolovat úplnost nezbytných nastavení a získat optimalizační tipy přizpůsobené pro vaše aplikace. Sledujte další novinky.

Další informace

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73175
false