Powiadomienie

Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Pierwsze kroki

Testowanie aplikacji za pomocą inspektora reklam

Testowanie reklam w czasie rzeczywistym bez konieczności programowania

Inspektor reklam to funkcja dostępna w pakiecie SDK do reklam mobilnych Google (w wersji 20.0.0 lub nowszej na Androida oraz w wersji 7.68.0 lub nowszej na iOS). Zapewnia ona dostęp do przydatnych danych dotyczących wyświetlania i pozwala testować w czasie rzeczywistym zewnętrzne źródła reklam. Nie musisz się znać na programowaniu.

Wystarczy prosty gest, np. potrząśnięcie lub trzepnięcie urządzeniem testowym, a inspektor reklam wyświetli się na Twoich aplikacjach jako nakładka. Korzystając z inspektora reklam, możesz:

 • monitorować jednostki reklamowe;
  • sprawdzać, czy jednostki reklamowe są wypełniane zgodnie z oczekiwaniami;
  • znajdować błędy i wyświetlać szczegółowe informacje o tym, jak rozwiązać problem;
  • wyświetlać szczegóły kaskady zapośredniczenia dla każdego żądania;
 • sprawdzać stan adaptera SDK zewnętrznego źródła reklam;
 • testować poszczególne zewnętrzne kaskadowe źródła reklam;
  • sprawdzać poprawność konfiguracji źródła reklam dla zapośredniczenia;
  • sprawdzać skuteczność poszczególnych źródeł reklam w każdej jednostce reklamowej;
 • testować integracje zdarzeń niestandardowych.

Inspektor reklam w interfejsie mobilnym AdMob

Pierwsze kroki

Aby użyć inspektora reklam:

 1.  Zainstaluj i zainicjuj najnowszy pakiet SDK do reklam mobilnych Google (w wersji 20.0.0 lub nowszej na Androida albo w wersji 7.68.0 lub nowszej na iOS).
  Aby mieć widoczne w inspektorze reklam szczegóły określania stawek, musisz zainstalować wersję 20.2.0 lub nowszą na Androida albo wersję 8.5.0 lub nowszą na iOS.
 2. Skonfiguruj urządzenie testowe i wybierz gest, którego chcesz używać do wywoływania inspektora reklam na tym urządzeniu. Dowiedz się, jak dodać urządzenie testowe.  
 3. Na urządzeniu testowym otwórz aplikację i zacznij z niej korzystać. Dzięki temu uzyskasz wystarczającą liczbę żądań reklamy do analizy. Jeśli masz zaimplementowane buforowanie reklam w aplikacji, możesz zobaczyć zestaw żądań reklamy w momencie jej włączenia.
 4. Po interakcji z aplikacją na urządzeniu testowym wywołaj inspektora reklam, używając gestu wybranego w kroku 2.
Inspektora reklam możesz też włączyć na urządzeniu testowym przez wywołanie interfejsu API. Dowiedz się, jak to zrobić na Androidzie lub iOS.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne