Известие

Получавайте персонализирани съвети за оптимизиране, разберете състоянието на профила си и настройте процент на изпълнение в подобрената услуга „Моята страница в AdMob“.

Допълнителни доставчици на рекламни технологии

2020-10-06

AdMob вече позволява реклами от допълнителни външни доставчици на рекламни технологии да се показват в профила Ви. Разрешаването на допълнителни доставчици на рекламни технологии ще доведе до повече реклами, които отговарят на условията за показване на потребителите Ви, и в резултат на това потенциално може да доведе до по-високи приходи.

Към раздела Контроли за блокиране в профила Ви бе добавена нова контрола, която Ви дава възможност да блокирате такива допълнителни доставчици. Научете повече за контролата за Допълнителни доставчици на рекламни технологии.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Show your support to promote DEI in Gaming by turning intentions into action!

Check out the newly launched Diversity in Gaming website, where you can find video stories and written pledges from global gaming developers. This campaign centers on 3 pillars: diverse teams, diverse games and diverse audiences showing how diversity is not just good for gamers, but for business as well. Show your support by taking the pledge to promote DEI in Gaming and share it on social!

Learn More

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню