Otrzymuj spersonalizowane wskazówki dotyczące optymalizacji, zadbaj o kondycję konta i dokończ konfigurację na ulepszonej stronie „Moja strona AdMob”.

Zasady programu

Omówienie Zasad Google dotyczących wydawców i Ograniczeń Google dotyczących wydawców

Google pomaga zapewnić możliwość swobodnego i otwartego korzystania z internetu, ułatwiając wydawcom zarabianie na treściach, a reklamodawcom docieranie do potencjalnych klientów i oferowanie im przydatnych produktów oraz usług, którymi mogą być zainteresowani. Utrzymanie zaufania do ekosystemu reklam wymaga ustanowienia ograniczeń dotyczących treści, na których można zarabiać.

Przestrzegania naszych zasad wymagamy od wszystkich wydawców, więc należy je uważnie przeczytać. Zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia w dowolnej chwili wyświetlania reklam w witrynie lub wyłączenia kont użytkowników niestosujących się do tych zasad. Jeśli konto zostanie wyłączone, wydawca nie będzie mógł dalej uczestniczyć w programie AdMob.

Zgodnie z Warunkami korzystania z usługi dostępnymi online wydawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za regularne sprawdzanie aktualizacji opublikowanych tutaj zasad oraz stosowanie się do nich.

Google Publisher Policies and Restrictions Explained

Tematy w tym artykule:

Czym są Zasady Google dotyczące wydawców?

Jeśli chcesz zarabiać na swoich treściach przy użyciu kodu reklamy Google, musisz przestrzegać Zasad Google dotyczących wydawców. Treści to wszystko, co znajduje się na stronie lub w aplikacji, w tym treści użytkowników, takie jak sekcje z komentarzami, inne reklamy i linki do innych witryn lub aplikacji. Próby zarabiania na treściach naruszających zasady i nieprzestrzeganie tych zasad mogą spowodować, że Google nie będzie wyświetlać reklam obok Twoich treści, a Twoje konto zostanie zawieszone lub zamknięte.

Te zasady obowiązują niezależnie od wszelkich innych zasad regulujących korzystanie z usług Google dla wydawców.

Czym są Ograniczenia Google dotyczące wydawców?

Ograniczenia Google dotyczące wydawców określają treści, w przypadku których nie można korzystać z pewnych źródeł reklamowych. Treścią jest wszystko, co znajduje się na stronie lub w aplikacji, w tym inne reklamy i linki do innych witryn lub aplikacji.

Zarabianie na treściach objętych Ograniczeniami Google dotyczącymi wydawców nie jest naruszeniem zasad. Ograniczamy natomiast wyświetlanie reklam obok tych treści zależnie od ustawień poszczególnych usług reklamowych lub preferencji indywidualnych reklamodawców. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że żaden reklamodawca nie będzie brać udziału w określaniu stawek za Twoje zasoby reklamowe i przy takich objętych ograniczeniami treściach nie będą wyświetlać się żadne reklamy.

Mamy kupujących z wielu źródeł, takich jak Google Ads, Authorized Buyers, DV360, Reservations i inne. Możesz więc zaobserwować wyświetlanie ograniczonej liczby reklam z niektórych tych źródeł, ale reklamy Google Ads (wcześniej AdWords) nie będą wyświetlać się przy treściach objętych tymi ograniczeniami.

Jeśli zdecydujesz się zarabiać na treściach podlegających Ograniczeniom Google dotyczącym wydawców, prawdopodobnie przy tych treściach będzie wyświetlać się mniej reklam niż przy innych, nieobjętych ograniczeniami.

Te ograniczenia mają zastosowanie dodatkowo do wszelkich innych zasad regulujących korzystanie z usług Google dla wydawców.

Czym różnią się Zasady Google dotyczące wydawców od Ograniczeń Google dotyczących wydawców?

Zasady Google dotyczące wydawców określają rodzaje treści, na których nie można zarabiać przy użyciu naszych usług dla wydawców. Są to między innymi zasady chroniące przed treściami niezgodnymi z prawem, treściami niebezpiecznymi lub obraźliwymi oraz treściami o charakterze jednoznacznie seksualnym. Obok tych treści reklamy nigdy nie będą się wyświetlać.

Ograniczenia Google dotyczące wydawców określają natomiast rodzaje treści (np. „Wyroby tytoniowe i ich palenie” lub „Używki”), które nie naruszają zasad, ale mogą nie być atrakcyjne dla wszystkich reklamodawców. Oznacza to, że wydawcy nie naruszają zasad, ale ich treści zostaną oznaczone jako objęte ograniczeniem zasobów reklamowych i prawdopodobnie będzie się obok nich wyświetlać mniej reklam. Reklamy mogą się też wcale nie wyświetlać w zależności od popytu generowanego przez reklamodawców.

Gdzie znajdę informacje o problemach, które mogą wpływać na wyświetlanie reklam?

Centrum zasad zawiera informacje o wszystkich procedurach egzekwowania zasad, którymi objęte są Twoje witryny. Egzekwowanie zasad może polegać na zablokowaniu wyświetlania wszystkich reklam (na przykład „Wyświetlanie reklam zostało wyłączone”) lub nałożeniu ograniczeń na reklamodawców, którzy mogą licytować Twoje zasoby reklamowe (na przykład „Ograniczenie popytu”).

Twoje witryny mogą zostać objęte procedurą egzekwowania zasad z powodu różnych problemów związanych z treścią:

  • Naruszenia Zasad Google dotyczących wydawców należy naprawić. Naruszenia zasad są oznaczone jako „Wyświetlanie reklam zostało wyłączone” lub „Ograniczenie popytu”.
  • Ograniczenia Google dotyczące wydawców nie określają naruszeń zasad, więc nie musisz zmieniać treści ani żądań reklamy. Jednak treść objęta ograniczeniami dotyczącymi wydawców zostanie oznaczona jako „Ograniczenie popytu”.
Wskazówka: aby dowiedzieć się, czy musisz podjąć jakieś działania w związku z procedurą egzekwowania zasad, zobacz informacje w kolumnie „Wymagane rozwiązanie” w Centrum zasad. Jeśli reklamy nie są wyświetlane z powodu naruszenia zasad, w tej kolumnie zobaczysz komunikat „Tak”. Komunikat „Nie” oznacza, że witryna jest objęta ograniczeniami dotyczącymi wydawców.

Jak rozwiązać problem związany z naruszeniem Zasad Google dotyczących wydawców?

  1. W Centrum zasad znajdziesz szczegółowe informacje o problemach, które mogą ograniczać wyświetlanie reklam na Twoich stronach, w witrynach, sekcjach witryn lub aplikacjach, a także o sposobach rozwiązywania takich problemów i zgłaszania stron do sprawdzenia po wprowadzeniu zmian. Na stronie głównej Centrum zasad znajdziesz przegląd witryn, których dotyczy problem.
  2. Jeśli w kolumnie „Wymagane rozwiązanie” widzisz komunikat „Tak”, jedna z Twoich witryn, sekcji witryny lub stron jest obecnie niezgodna z zasadami programu oraz Zasadami Google dotyczącymi wydawców i dlatego została objęta procedurą egzekwowania zasad. Jeśli podejmujemy takie działanie na stronie, oznacza to, że narusza ona zasady. Jeśli podejmujemy działanie związane z egzekwowaniem zasad w witrynie lub sekcji witryny, oznacza to, że w tej witrynie lub sekcji znajduje się więcej niż jedna strona, która narusza zasady. W takim przypadku musisz sprawdzić całą witrynę lub jej sekcję i wprowadzić zmiany, by dostosować ją do naszych zasad.
  3. Po usunięciu naruszeń zasad w witrynie, sekcji witryny lub na stronie możesz poprosić o jej sprawdzenie.

Jak rozwiązać problem związany z Ograniczeniami Google dotyczącymi wydawców?

  1. W Centrum zasad znajdziesz szczegółowe informacje o problemach, które mogą ograniczyć wyświetlanie reklam na Twoich stronach, w witrynach lub sekcjach witryn, a także o sposobach rozwiązywania takich problemów i zgłaszania stron do sprawdzenia po wprowadzeniu zmian.
  2. Jeśli w kolumnie „Wymagane rozwiązanie” widzisz komunikat „Nie”, oznacza to, że Twoja witryna zawiera treści objęte Ograniczeniami Google dotyczącymi wydawców. Chociaż możesz zarabiać na tego rodzaju treściach, wyświetli się przy nich mniej reklam niż przy innych, ponieważ nie wszystkie źródła reklam będą mogły brać udział w aukcji.
  3. Po usunięciu z witryny, sekcji witryny lub ze strony elementów objętych ograniczeniami dotyczącymi wydawców możesz poprosić o jej sprawdzenie.

Najczęstsze pytania o Zasady Google dotyczące wydawców i Ograniczenia Google dotyczące wydawców

Oto odpowiedzi na najczęstsze pytania o Zasady Google dotyczące wydawcówOgraniczenia Google dotyczące wydawców:

Moje treści zostały objęte ograniczeniami wynikającymi z zasad, ale w Centrum zasad ten problem nie jest oznaczony jako „Wymagane rozwiązanie”. Co to oznacza?

Jeśli w kolumnie „Wymagane rozwiązanie” widzisz komunikat „Nie”, oznacza to, że Twoja witryna zawiera treści objęte Ograniczeniami Google dotyczącymi wydawców. Mamy kupujących z wielu źródeł, takich jak Google Ads, Authorized Buyers, DV360, Reservations i inne. Dlatego możesz zarabiać na tego rodzaju treściach, wyświetlając ograniczoną liczbę reklam z tych źródeł. Warto jednak pamiętać, że reklamy Google Ads (wcześniej AdWords) nie będą wyświetlać się obok treści objętych tymi ograniczeniami.

Chcę nadal wyświetlać reklamy na stronie z ograniczeniami wynikającymi z zasad. Czy moje konto może zostać zawieszone lub zamknięte?

Zarabianie na treściach podlegających Ograniczeniom Google dotyczącym wydawców jest naruszeniem zasad. Ograniczymy jednak wyświetlanie reklam obok tych treści zgodnie z opisem powyżej. Jeśli zdecydujesz się zarabiać na treściach objętych Ograniczeniami Google dotyczącymi wydawców, prawdopodobnie uzyskasz mniej przychodów z reklam niż byłoby to możliwe przy treściach w pełni zgodnych z zasadami.

Dlaczego reklamodawcy mogą zrezygnować z wyświetlania reklam na mojej stronie zawierającej treści objęte Ograniczeniami Google dotyczącymi wydawców?

Zdajemy sobie sprawę, że reklamodawcy mogą nie uznać treści objętych Ograniczeniami Google dotyczącymi wydawców za atrakcyjne lub budzące odpowiednie skojarzenia z ich marką, dlatego to im pozostawiamy decyzję. Nasi reklamodawcy mogą wybierać spośród wielu kategorii i nie wszyscy chcą wyświetlać reklamy na stronach zawierających treści o charakterze kontrowersyjnym. W efekcie treści oznaczone jako objęte ograniczeniami mogą generować ograniczone lub zerowe przychody, chociaż nie naruszają zasad.

Po otrzymaniu powiadomienia na temat egzekwowania zasad na poziomie strony treść została przeze mnie usunięta i wysłana została prośba o sprawdzenie. Następnie dotarło do mnie nowe powiadomienie o naruszeniu zasad polegającym na braku treści. Jakie działania są zalecane, by usunąć te naruszenia?

Wszystkie podejmowane przez nas działania mają chronić naszych wydawców, użytkowników i reklamodawców. Jeśli zdecydujesz się usunąć ze stron treści niezgodne z zasadami, musisz też usunąć z nich powiązany kod reklamy, aby reklamy nie wyświetlały się obok pustego miejsca.

Zdajemy sobie sprawę, że ustalenie, czy któraś ze stron Twojej witryny narusza zasady, może być niełatwe. Ponosimy jednak odpowiedzialność wobec naszych reklamodawców i użytkowników. Musimy egzekwować zasady, aby utrzymać ich zaufanie do naszego ekosystemu reklamowego.

Chcemy podkreślić, że nie cenzurujemy żadnych treści przez ich usuwanie ze stron wydawców. Prosimy tylko o usunięcie kodu reklamy ze stron niezgodnych z naszymi zasadami.

Czy mogę ukryć lub usunąć ograniczenia, których nie chcę naprawiać? Nie chcę ciągle przeglądać informacji o starych lub nowych ograniczeniach na niektórych stronach.

W Centrum zasad są dostępne opcje filtrowania i pobierania, dzięki którym możesz znaleźć naruszenia zasad i ograniczenia dotyczące wydawców oraz nimi zarządzać:

  • Kliknij Filtruj , by wyświetlić tylko niektóre witryny, stany witryny lub daty egzekwowania zasad.
  • Kliknij Pobierz Download, by pobrać plik CSV zawierający wszystkie strony lub sekcje naruszające zasady we wszystkich lub w poszczególnych witrynach.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
„Moja strona AdMob” – spersonalizowana strona pomocy, która pozwoli Ci jeszcze lepiej korzystać z AdMob.

Przedstawiamy ulepszoną stronę pomocy „Moja strona AdMob”, która zawiera ważne, spersonalizowane informacje związane z Twoim kontem. Dzięki niej zadbasz o kondycję swojego konta, nie zapomnisz o niezbędnej konfiguracji i otrzymasz wskazówki dotyczące optymalizacji wybrane specjalnie pod kątem Twoich aplikacji. Wkrótce podamy więcej informacji na ten temat.

Więcej informacji

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73175
false
false