Правила

Запознаване с правилата на Google за издатели и с ограниченията на Google за издатели

Google подпомага свободната и открита мрежа, като дава възможност на издателите да си осигуряват приходи от съдържанието си, а на рекламодателите – да достигат до потенциалните клиенти с полезни и подходящи продукти и услуги. За да поддържаме доверието в рекламната екосистема, трябва да ограничим нещата, които дават възможност за приходи.

Всички издатели трябва да спазват правилата ни, затова, моля, прочетете ги внимателно. Ако не ги спазвате, си запазваме правото по всяко време да спрем показването на реклами на сайта Ви или да деактивираме профила Ви. Ако профилът Ви бъде деактивиран, няма да имате право да участвате в програмата AdMob в бъдеще.

Съгласно нашите Общи условия онлайн Вие носите отговорност да се информирате своевременно за публикуваните тук правила и да се придържате към тях.

Google Publisher Policies and Restrictions Explained

В тази статия:

Какво представляват правилата на Google за издатели

Когато си осигурявате приходи от съдържанието си с помощта на рекламния код на Google, трябва да спазвате правилата на Google за издатели. Под „съдържание“ разбираме всичко на страницата или в приложението Ви, включително други реклами, връзки към други сайтове или приложения и съдържание, генерирано от потребителите, като секции с коментари. Ако опитвате да си осигурите приходи от нарушаващо правилата съдържание и ако не спазвате тези правила, Google може да блокира показването на реклами заедно със съдържанието Ви или да спре или прекрати профила Ви.

Тези правила важат в допълнение към всички други правила, уреждащи използването от Ваша страна на продукти на Google за издатели.

Какво представляват ограниченията на Google за издатели

Чрез ограниченията на Google за издатели се идентифицира съдържанието с ограничения при получаването на определени източници на рекламиране. Под „съдържание“ разбираме всичко на страницата или в приложението Ви, включително други реклами и връзки към други сайтове или приложения.

Осигуряването на приходи от съдържание, което попада в рамките на ограниченията на Google за издатели, не е нарушение на правилата. Вместо това ограничаваме рекламирането заедно с такова съдържание, доколкото е уместно и според предпочитанията за всеки рекламен продукт или според отделните предпочитания на рекламодателите. Понякога това ще означава, че за рекламните Ви места няма да се конкурират източници на реклами и че с това ограничено съдържание няма да се показват реклами.

Купувачите ни са от различни източници, включително Google Ads, Authorized Buyers, DV360, резервации и др. Така че може да получите някакви реклами от някои от другите източници, но имайте предвид, че рекламите от Google Ads (по-рано AdWords) няма да се показват заедно със съдържание с такива ограничения.

Въпреки че можете да решите да си осигурявате приходи от съдържание, попадащо в ограниченията на Google за издатели, за него вероятно ще получавате по-малко реклами, отколкото за съдържание, което не е ограничено.

Тези ограничения важат в допълнение към всички други правила, уреждащи използването от Ваша страна на продукти на Google за издатели.

Каква е разликата между правилата на Google за издатели и ограниченията на Google за издатели

Правилата на Google за издатели очертават типовете съдържание, за които не допускаме осигуряване на приходи посредством продуктите ни за издатели. Те съдържат правила срещу незаконно, опасно или обидно съдържание, такова с явен сексуален характер и др. С такова съдържание никога няма да се допуска показване на реклами.

Ограниченията на Google за издатели от своя страна очертават типовете съдържание, като например свързано с тютюн или наркотици за развлечение, които не нарушават непременно правилата, но може да не са привлекателни за всички рекламодатели. Това означава, че издателите няма да бъдат санкционирани за нарушения на правилата, а вместо това ще бъде наложено ограничение на рекламните места за съдържанието и вероятно то ще получава по-малко реклами или изобщо няма да получава такива, тъй като търсенето се определя от рекламодателите.

Къде да видите проблемите, които може да засегнат показването на реклами

В Центъра за правила са показани всички текущи наложени мерки по отношение на сайтовете Ви. С наложените мерки могат да бъдат блокирани всички реклами (например „Показването на реклами е деактивирано“) или да се ограничава кои рекламодатели могат да оферират за рекламните Ви места (например „Ограничено търсене“).

Може да Ви бъдат наложени мерки заради различни проблеми със съдържанието:

  • Нарушенията на правилата на Google за издатели трябва да бъдат отстранени. При нарушения на правилата се налагат мерките „Показването на реклами е деактивирано“ или „Ограничено търсене“.
  • Ограниченията на Google за издатели не са нарушения на правилата, затова не е необходимо да променяте съдържанието или заявките за реклами. Все пак съдържанието с ограничения за издатели получава състояние „Ограничено търсене“.
Съвет: За да разберете дали трябва да предприемете някакви действия относно дадена наложена мярка, прегледайте графата „Трябва да се коригира“ в Центъра за правила. В графата ще пише „Да“, ако има наложена мярка поради нарушение на правилата. При ограничения за издатели в нея ще пише „Не“.

Как да отстраните нарушение на правилата на Google за издатели

  1. Отворете Центъра за правила, където ще получите подробна информация за проблемите, евентуално ограничаващи показването на реклами във Вашите сайтове, секции в сайтове, страници или приложения, за стъпките за отстраняването им и за начина, по който да заявите преглед, след като извършите промени. Главната страница на Центъра за правила предоставя общ преглед на засегнатите Ваши сайтове.
  2. Ако в графата „Трябва да се коригира“ пише „Да“, някой от Вашите сайтове, секции в сайтове или страници понастоящем не спазва програмните правила и съответно правилата на Google за издатели. В резултат на това е била наложена мярка. Когато действието е предприето по отношение на страница, значи тя нарушава правилата. Когато действието е предприето по отношение на сайт или секция в сайт, значи има няколко страници в рамките на сайта или секцията в сайта, които нарушават правилата. Ако това се случи, трябва да проверите целия си сайт или секция в сайт и да извършите промени, така че те да спазват правилата ни.
  3. След като коригирате нарушенията на правилата във Вашите сайт, секция в сайт или страници, можете да заявите преглед.

Как да избегнете ограничения на Google за издатели

  1. Отворете Центъра за правила, където ще получите подробна информация за проблемите, евентуално ограничаващи показването на реклами във Вашите сайтове, секции в сайтове или страници, за стъпките за отстраняването им и за начина, по който да заявите преглед, след като извършите промени.
  2. Ако в графата „Трябва да се коригира“ пише „Не“, това означава, че в сайта Ви има съдържание, което попада в рамките на ограниченията на Google за издатели. Въпреки че можете да решите да си осигурявате приходи от такъв тип съдържание, най-вероятно ще получавате по-малко реклами, тъй като не всички източници на реклама ще могат да оферират за него.
  3. Ако промените свой сайт, секция в сайт или страници, така че някое от ограниченията за издатели вече да не е валидно, може да заявите преглед.

Често задавани въпроси за правилата на Google за издатели и ограниченията на Google за издатели

Следват отговорите на някои често задавани въпроси относно правилата на Google за издатели и ограниченията на Google за издатели:

На съдържанието ми бяха наложени ограничения от правилата. В Центъра за правила не е посочено „Трябва да се коригира“ за този проблем. Какво означава това?

Ако в графата „Трябва да се коригира“ пише „Не“, това означава, че в сайта Ви има съдържание, което попада в рамките на ограниченията на Google за издатели. Купувачите ни са от различни източници, включително Google Ads, Authorized Buyers, DV360, резервации и др. Можете все пак да решите да си осигурявате приходи от такъв тип съдържание и да получавате някакви реклами от някои от другите източници. Имайте предвид обаче, че рекламите от Google Ads (по-рано AdWords) няма да се показват заедно със съдържание с такива ограничения.

Ако искам да продължа да показвам реклами на страницата с ограничения вследствие на правилата, има ли риск профилът ми да бъде спрян или прекратен?

Осигуряването на приходи от съдържание, което попада в рамките на ограниченията на Google за издатели, не е нарушение на правилата. Вместо това ще ограничим рекламирането заедно с това съдържание, както е посочено по-горе. Въпреки че можете да решите да си осигурявате приходи от такъв тип съдържание, най-вероятно ще получавате по-малко приходи от реклами в сравнение с друго съдържание, което спазва напълно правилата.

Защо рекламодателите решават да не рекламират на страницата ми със съдържание, което попада в рамките на ограниченията на Google за издатели?

Разбираме, че рекламодателите може да не намират за привлекателни типовете съдържание, посочени в ограниченията на Google за издатели, или да смятат, че не е добре да се свързват с марката им. Затова оставяме решението на тях. Рекламодателите ни могат да избират от различни категории и някои няма да се включат за деликатни категории. Съответно съдържанието, попадащо под ограничение, може да получава по-малко приходи или изобщо да не получава. То обаче не нарушава правилата.

Премахнах съдържанието си, след като ми бе наложена мярка на ниво страница, и поисках преглед. Сега получих ново нарушение на правилата – „Няма съдържание“. Какви действия се препоръчват за отстраняване на нарушенията?

Всичко, което правим, е предназначено да защитава издателите, потребителите и рекламодателите ни. Когато премахнете неотговарящо на правилата съдържание от страници, трябва да премахнете и рекламния код от съответната страница, за да не се показват реклами заедно с празно пространство.

Разбираме, че за Вас може да е сложно да определите дали страници на сайта Ви нарушават правилата. Но ние носим отговорност и към рекламодателите и потребителите си и за да поддържаме увереността им в екосистемата, трябва да налагаме правилата си.

За да бъдем напълно ясни, не цензурираме съдържанието на издателите чрез премахване на съдържание от сайтовете им. Искаме единствено рекламният ни код да бъде премахнат от страниците, които не отговарят на правилата ни.

Мога ли да скрия/премахна ограниченията, които не искам да коригирам? Не желая да виждам старите или новите ограничения на определени страници.

Можете да използвате опциите за филтриране и изтегляне в Центъра за правила, за да търсите и управлявате нарушения на правилата и ограничения за издатели.

  • Кликнете върху иконата за филтриране , за да виждате само определени сайтове, типове състояние на сайтове или дати на налагане на мерки.
  • Кликнете върху иконата за изтегляне Download, за да изтеглите CSV файл с всички страници или секции с нарушения за всички сайтове или за отделни сайтове.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си