นโยบายโปรแกรมของ Ad Manager และ Ad Exchange

ภาษาที่ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google รองรับ

ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google ให้บริการแก่ผู้เผยแพร่โฆษณาในหลายๆ ภาษา คุณสามารถเลือกภาษาหลักสำหรับเว็บไซต์ได้ระหว่างขั้นตอนการสมัคร หากใบสมัครได้รับการอนุมัติ Google จะแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องในหน้าเว็บของคุณเป็นภาษาที่เหมาะสม แม้ว่าเว็บไซต์จะมีให้บริการในหลายภาษาก็ตาม

โปรดทราบว่าการวางโค้ดโฆษณา Google ในหน้าเว็บที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นภาษาที่ไม่รองรับถือว่าไม่ได้รับอนุญาตตามนโยบายผู้เผยแพร่โฆษณาของ Google

ภาษาที่รองรับ

ภาษาที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นภาษาหลักบนเว็บไซต์หรือแอปมีดังนี้

 • อาหรับ [2]
 • เบงกอล [2, 3]
 • บัลแกเรีย [2]
 • คาตาลัน [2, 3]
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • โครเอเชีย [2]
 • เช็ก
 • เดนมาร์ก [2]
 • ดัตช์
 • อังกฤษ
 • เอสโตเนีย [123]
 • ฟิลิปปินส์ [2]
 • ฟินแลนด์ [2]
 • ฝรั่งเศส
 • เยอรมัน
 • กรีก
 • คุชราต [23]
 • ฮีบรู [2]
 • ฮินดู [2, 3]
 • ฮังการี
 • อินโดนีเซีย
 • อิตาลี
 • ญี่ปุ่น
 • กันนาดา [23]
 • เกาหลี
 • ลัตเวีย [2]
 • ลิทัวเนีย [2]
 • มลายู [2, 3]
 • มาลายาลัม [2, 3]
 • มาราฐี [2, 3]
 • นอร์เวย์ [2]
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • ปัญจาบ [2, 3]
 • โรมาเนีย [2]
 • รัสเซีย
 • เซอร์เบีย [2]
 • สโลวัก [2]
 • สโลวีเนีย [123]
 • สเปน (ยุโรป)
 • สเปน (ลาตินอเมริกา)
 • สวีเดน [2]
 • ทมิฬ [2]
 • เตลูกู [2]
 • ไทย
 • ตุรกี
 • ยูเครน [2]
 • อูรดู [2, 3]
 • เวียดนาม
หมายเหตุ:

[1] ปัจจุบันอินเทอร์เฟซและศูนย์ช่วยเหลือของผลิตภัณฑ์ AdSense ยังไม่มีให้บริการในภาษานี้

[2] ปัจจุบันอินเทอร์เฟซและศูนย์ช่วยเหลือของผลิตภัณฑ์ Ad Manager ยังไม่มีให้บริการในภาษานี้

[3] ปัจจุบันอินเทอร์เฟซและศูนย์ช่วยเหลือของผลิตภัณฑ์ AdMob ยังไม่มีให้บริการในภาษานี้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
บันทึกประจำรุ่น

อ่านเกี่ยวกับฟีเจอร์ล่าสุดของ Ad Manager และการอัปเดตในศูนย์ช่วยเหลือ

ดูว่ามีอะไรใหม่

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก