Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Pomoc majitelům obsahu při zajišťování souladu s právními předpisy států USA o ochraně soukromí

Převezměte kontrolu nad nastavením dat ve službě Ad Manager

Společnost Google při své činnosti vždy ctila pravidlo, že uživatel je na prvním místě. V rámci našeho odpovědného přístupu k uživatelům neprodáváme osobní údaje. Uživatelům nabízíme transparentnost a možnost kontroly nad reklamami na stránkách Moje centrum reklam, Můj účet a prostřednictvím několika dalších funkcí, které vám pomohou se správou účtu. V souladu se zásadami pro personalizovanou inzerci dbáme na to, abychom k personalizaci reklam nikdy nepoužili citlivé údaje, jako jsou údaje o zdraví, rase, víře nebo sexuální orientaci. Ve snaze podpořit zdravý a udržitelný reklamní ekosystém také investujeme do různých iniciativ, jako jsou Coalition for Better Ads (Koalice za lepší reklamy), iniciativa Zprávy Google nebo ads.txt.

Google vítá zákony o ochraně soukromí spotřebitelů. V květnu 2018 jsme spustili několik aktualizací, abychom majitelům obsahu pomohli splnit požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v EHP.

Na tuto sadu funkcí navazujeme nabídkou omezeného zpracování údajů, které bude fungovat způsobem uvedeným níže. Majitelům obsahu má pomoci s dodržováním požadavků amerických zákonů o ochraně soukromí. 

Smluvní podmínky poskytovatele služeb

Google již nabízí podmínky ochrany údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) v Evropě. Nyní vytváříme i podmínky pro poskytovatele služeb, které s účinností od 1. ledna 2023 doplňují stávající podmínky ochrany údajů. U zákazníků využívajících naše online smlouvy a aktualizované smlouvy pro platformy budou smluvní podmínky poskytovatele služeb zapracovány do existujících smluv prostřednictvím smluvních podmínek ochrany dat. Takoví zákazníci si smluvní podmínky poskytovatele služeb nemusí do své smlouvy přidávat.

Výběr nastavení zpracování dat

Ve výchozím nastavení není zpracování dat ve službě Ad Manager omezeno a uživatelům se na webu či v aplikaci budou zobrazovat personalizované reklamy. Pokud zpracování dat chcete omezit a zobrazovat uživatelům v příslušných státech USA pouze nepersonalizované reklamy, musíte změnit nastavení CPRA. Toto nastavení se nevztahuje na data, která případně sdílíte mimo svůj účet, například prostřednictvím zprostředkování.

Poznámka: Ačkoliv je toto nastavení v uživatelském rozhraní služby Ad Manager označeno jako nastavení CPRA, bude se vztahovat na všechny státy USA, ve kterých platí příslušné právní předpisy o ochraně soukromí.

Pokud nastavení zpracování dat chcete změnit pro celý účet, postupujte takto:

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Ochrana soukromí a zprávy a pak CPRA a pak Nastavení.
 3. Vyberte možnost, kterou pro svoji síť Ad Manager chcete použít.
 4. Klikněte na Uložit.
Pokud se rozhodnete zpracování dat neomezovat na úrovni celého účtu, můžete ho omezit na úrovni žádosti o reklamu.

Neomezovat zpracování dat

Pokud vyberete možnost Neomezovat zpracování dat, můžete vybrat inzertní partnery, kteří mohou přijímat žádosti o nabídku pro uživatele, kteří jsou podle Googlu v příslušných státech USA.

Když chcete určit inzertní partnery, kteří budou moci přijímat tyto žádosti, postupujte následujícím způsobem.

 1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
 2. Klikněte na Správce a poté Nastavení CPRA.
 3. V sekci Zkontrolujte své reklamní partnery klikněte na Upravit a vyberte seznam, který chcete použít.
  • Použít aktivní reklamní partnery: Použije se seznam všech dostupných reklamních partnerů poskytovaný v rámci nastavení této funkce. Všichni aktivní reklamní partneři splňují podmínky pro žádosti o nabídky od uživatelů, kteří se podle Googlu nachází v příslušných státech USA. 
  • Vlastní reklamní partner: Umožňuje upravit seznam všech dostupných reklamních partnerů, a vytvořit si tak vlastní seznam. Pouze vybraní reklamní partneři mohou zpracovávat žádosti o nabídky od uživatelů, kteří se podle Googlu nacházejí v příslušných státech USA. Když použijete tuto možnost, uživatelé ve vaší síti Ad Manager dostanou oznámení, když se k platformě připojí noví inzertní partneři. Noví inzertní partneři se do vašeho vlastního seznamu nepřidávají automaticky, můžete je ale přidávat ručně.
 4. Klikněte na Uložit.

Omezit zpracování dat

Když majitel stránek povolí omezené zpracování dat, Google podle jeho pokynů omezí využití dat a začne zobrazovat pouze nepersonalizované reklamy. Nepersonalizované reklamy nejsou nijak založeny na minulém chování uživatele. Jsou cíleny pomocí kontextových informací, včetně přibližného cílení na zeměpisnou polohu (například na úrovni města, ale nikoliv na úrovni PSČ) na základě aktuální polohy nebo pomocí obsahu aktuální stránky či aplikace, případně s využitím aktuálních vyhledávacích dotazů. Při omezeném zpracování dat nepovoluje Google žádné cílení na publikum podle zájmů, včetně demografického cílení a cílení na seznamy uživatelů.

Možnosti omezeného zpracování dat:

Majitelé obsahu se musí na základě svých povinností a právních analýz sami rozhodnout, kdy a jak zapnout režim omezeného zpracování dat. Následuje popis dvou častých postupů.

 1. Někteří majitelé obsahu se mohou rozhodnout, že ve svých službách nebudou zobrazovat odkaz „Neprodávejte mé osobní údaje“. Tito majitelé obsahu mohou aktivovat omezené zpracování dat pro celý programatický provoz u uživatelů v příslušných státech USA prostřednictvím ovládacích prvků sítě. Pokud zvolí tuto možnost, bude Google určovat polohu uživatelů na základě IP adres a aktivuje režim omezeného zpracování dat u všech uživatelů, kteří mají IP adresu v příslušných státech USA. 
  Pokud je IP adres několik (například v záhlaví a v žádosti o reklamy) a některá z nich je z příslušných států USA, ovládací prvek na úrovni sítě u těchto žádostí zpracování dat omezí. Pokud používáte technologii pro vkládání reklam na straně serveru (SSAI) třetí strany, pamatujte, že zapnutím omezeného zpracování dat podle zákona CPRA na úrovni sítě omezíte zobrazování v případě, že se IP adresa SSAI nachází v příslušných státech USA. Zvažte možnost implementovat místo toho nastavení omezeného zpracování dat pro stránky pomocí značek reklam Google Publisher Tag. Budete tak moci zjistit, u kterých žádostí o reklamy se má omezené zpracování dat použít (například na základě signálů od uživatelů).
 2. Jiní majitelé obsahu se mohou rozhodnout, že odkaz „Neprodávejte mé osobní údaje“ zobrazovat budou. Tito majitelé obsahu mohou odeslat signál omezeného zpracování dat při každé jednotlivé žádosti, pokud se uživatel dříve odhlásil z prodeje svých osobních údajů.

A konečně, partneři, kteří implementovali GPC (Global Privacy Control), se mohou rozhodnout zapnout omezené zpracování dat, když obdrží signál pro odhlášení od používání GPC.

Omezené zpracování dat pro programatické reklamy

Když je aktivováno omezené zpracování dat (pomocí ovládacího prvku sítě nebo signálu předávaného ve značce), u programatických transakcí se uplatňují následující opatření: *

 • Zobrazované reklamy nepoužívají informace založené na minulém chování uživatelů.
 • Google pomocí identifikátorů uživatelů nezaznamenává informace k měření nebo cílení personalizovaných reklam.
 • Žádné reklamy se nezobrazují na základě cílení na publikum podle zájmů, včetně demografického cílení a cílení s remarketingovými seznamy.
 • Reklamy zobrazované prostřednictvím služeb Google Ads a služby Display & Video 360 budou používat pouze kontextové cílení a cílení na umístění. Tyto reklamy mohou používat IP adresu pro velmi hrubé geografické cílení (na úrovni města) a k zabránění neplatné aktivitě. Tyto reklamy také používají soubory cookie nebo identifikátory IDFA a ID reklamy k omezení frekvence, vytváření souhrnných přehledů o reklamách a k odhalování podvodů a zneužívání.
 • Žádosti o reklamy s omezeným zpracováním dat se odesílají externím nabízejícím s RTB, pokud jsou vybráni v seznamu Zkontrolujte své reklamní partnery. Další podrobnosti najdete v tomto článku.
* Programatické transakce jsou transakce z otevřených aukcí, soukromých aukcí, prvního pohledu, preferovaných dohod a dohod o programatickém prodeji zaručeného inventáře (pouze kreativy poskytnuté inzerentem).

Omezené zpracování dat pro neprogramatické reklamy

Když je aktivováno omezené zpracování dat (pomocí ovládacího prvku sítě majitele obsahu nebo prostřednictvím signálu předávaného ve značce), u neprogramatických transakcí se uplatňují následující opatření:

Neprogramatické řádkové položky jsou řádkové položky, které nejsou součástí programatického prodeje zaručeného inventáře ani programatických dohod ve službě Ad Manager.
 • Žádné reklamy se nezobrazují na základě cílení na publikum podle zájmů, včetně demografického cílení a cílení s remarketingovými seznamy.
 • Google pomocí identifikátorů uživatelů nezaznamenává informace k měření nebo cílení personalizovaných reklam.

Řádkové položky, které výše uvedená kritéria nesplňují, budou moci odesílat reklamy na žádosti s aktivovaným omezeným zpracováním dat. Omezené zpracování dat se netýká zasílání či poskytování osobních údajů třetím stranám, které jste v našich službách mohli jinak povolit. S ohledem na takovéto třetí strany proto musíte přijmout potřebná opatření tak, aby byly splněny požadavky na soulad.

Omezené zpracování dat pro zprostředkování a výtěžkové skupiny

Když je povoleno omezené zpracování dat (pomocí ovládacího prvku sítě nebo signálu předávaného sadou SDK), uplatňují se u Otevřených nabídek a zprostředkování pro mobilní aplikace následující opatření:

 • Nabízejícím v rámci Otevřených nabídek se odesílají žádosti o reklamy s omezeným zpracováním dat.
 • Zprostředkování není zakázáno *
* Omezené zpracování dat neznemožní aplikaci zasílat data partnerům pro zprostředkování. Smluvní závazky společnosti Google ohledně omezeného zpracování dat se však na data předávaná třetím stranám nevztahují.Měli byste se ujistit, že byla realizována opatření týkající se takových třetích stran, jak je to nutné ke splnění požadavků vyplývajících ze zákona.

Funkce ovlivněné režimem omezeného zpracování dat (RDP)

 • U žádostí v režimu RDP nebudou k dispozici Řešení pro práci s publikem.
 • U žádostí v režimu RDP ve službě Ad Manager nebude k dispozici cílení na mobilní operátory.
 • U žádostí v režimu RDP ve službě Ad Manager nebude k dispozici cílení na rychlost připojení.
 • Pomocí žádostí v režimu RDP nebude možné realizovat dohody s kupujícími mimo službu Display & Video 360.
 • Dohody s kupujícími ve službě Display & Video 360 mohou být žádostmi v režimu RDP dotčeny, pokud používají pixely třetích stran nebo cílení na publikum.

Změny v přehledech týkající se reklam v režimu RDP

 • U reklamního provozu v režimu RDP budou některá pole v Přenosu dat služby Ad Manager prázdná (např. UserId, AudienceSegmentIds, Bandwidth a MobileCarrier).
 • Přehledy zásahu ve službě Ad Manager mohou být méně přesné.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Poznámky k vydání

Přečtěte si o nejnovějších funkcích služby Ad Manager a aktualizacích centra nápovědy.

Co je nového

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
148