Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych, wersja 2.0

Organizacja IAB Europe przygotowała wersję 2.0 Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych opracowanych wspólnie z IAB Tech Lab i innymi firmami członkowskimi. W Google zakończono już wdrożenie tych zasad w wersji 2.0.

Google nie wymaga od firm przestrzegania Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0. Ten artykuł opisuje współpracę Google z firmami, które wdrożyły te zasady w wersji 2.0, i nie dotyczy firm, które zdecydowały się ich nie wdrażać.

Co warto wiedzieć przed rejestracją

Jeśli wdrażasz Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, zapoznaj się z informacjami poniżej, by dowiedzieć się, jak Google zamierza dbać o zgodność z tymi zasadami, wykorzystując tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych zawarty w tych zasadach. Możemy co jakiś czas aktualizować te informacje.

Dla uproszczenia używamy wyrażenia „Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0” uwzględniającego kilka aspektów zgodności z tymi zasadami, między innymi:

 • ustalanie stawek w odpowiedzi na pytania o stawkę otrzymywane przez Google;
 • wysyłanie pytań o stawkę przez wydawców korzystających z usług Google do systemów licytujących;
 • korzystanie ze śledzenia i wyświetlania reklam przez firmy zewnętrzne.

Zasady Google

Te wskazówki dotyczące zgodności odzwierciedlają wymagania uwzględnione w zasadach Google, w szczególności wymagania polityki w zakresie zgody użytkownika z UE, oraz zasadach zapobiegających uzyskiwaniu odcisków cyfrowych w celu identyfikacji użytkowników (np. zasadach w naszych Wymaganiach dotyczących wyświetlania reklam firm zewnętrznych). Pamiętaj, że nasze zasady nadal obowiązują, a w niektórych przypadkach są bardziej restrykcyjne niż opracowane przez IAB Zasady dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.

Cele

Dla każdego z celów wymienionych poniżej – aby wydawca mógł współpracować z Google na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych 2.0, tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych musi wskazywać, że użytkownik wyraził taką zgodę lub występuje uzasadniony interes (w odpowiednich sytuacjach) pozwalający na przetwarzanie danych.

Przechowywanie informacji na urządzeniu i uzyskiwanie do nich dostępu (cel 1)

Jeśli używasz plików cookie, identyfikatorów reklam mobilnych lub innego środka pamięci lokalnej, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli wybierzesz zgodę użytkownika jako podstawę prawną do przetwarzania danych w celu 1.

W niektórych jurysdykcjach, np. w Niemczech, w pewnych sytuacjach wydawca nie może poprosić o zgodę w celu 1 przez platformę do zarządzania zgodą użytkowników. W takiej sytuacji Google będzie współpracować z wydawcą, o ile zastosuje on odpowiedni tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych uwzględniający ten cel. Zgodnie z naszą polityką w zakresie zgody użytkownika z UE to stanowisko może ulec zmianie w zależności od sytuacji prawnej i zmieniających się rozporządzeń.

Wybór reklam podstawowych (cel 2)

Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli jako podstawę prawną do przetwarzania danych w celu 2 wybierzesz „zgodę”, „uzasadniony interes”, „zgodę lub uzasadniony interes” lub jeśli wybierzesz „niewykorzystywanie” danych w celu 2.

Tworzenie spersonalizowanego profilu reklamy i wybór reklam spersonalizowanych (cele 3 i 4)

Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli jako podstawę prawną do przetwarzania danych w celach 3 i 4 wybierzesz zgodę, o ile tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych uwzględnia oba te cele.

Jeśli jako podstawę prawną do przetwarzania danych w obu tych celach wybierzesz „niewykorzystywanie” danych, Google także będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.

Jeśli wybierzesz „uzasadniony interes” jako podstawę prawną do przetwarzania danych w celach 3 lub 4:

 • Jeśli tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie dopuszcza personalizację reklam (cele 3 lub 4) w przypadkach, gdy zachodzi uzasadniony interes, Google nie będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.
 • Jeśli tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych wskazuje, że personalizacja reklam jest niedozwolona, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.

Jeśli wybierzesz „zgodę lub uzasadniony interes jako podstawę prawną” do przetwarzania danych w celach 3 lub 4:

 • Jeśli nie obowiązują żadne ograniczenia dotyczące wydawców, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, o ile domyślną podstawą prawną jest zgoda.
 • Jeśli istnieją ograniczenia dotyczące wydawców:
  • Jeśli ograniczenie wymaga od wydawcy działania na podstawie zgody, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.
  • Jeśli ograniczenie wymaga od wydawcy działania na podstawie uzasadnionego interesu, Google nie będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.

Tworzenie spersonalizowanego profilu treści i wybór spersonalizowanych treści (cele 5 i 6)

Google będzie też współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli wybierzesz „zgodę”, „uzasadniony interes”, „zgodę lub uzasadniony interes” jako podstawę prawną do przetwarzania danych w celach 5 i 6 lub jeśli wybierzesz „niewykorzystywanie” danych w celach 5 i 6.

Pomiary skuteczności reklamy (cel 7)

Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli wybierzesz „zgodę”, „uzasadniony interes”, „zgodę lub uzasadniony interes” jako podstawę prawną do przetwarzania danych w celu 7 lub jeśli wybierzesz „niewykorzystywanie” danych w celu 7.

Pomiary skuteczności treści (cel 8)

Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli wybierzesz „zgodę”, „uzasadniony interes”, „zgodę lub uzasadniony interes” jako podstawę prawną do przetwarzania danych w celu 8 lub jeśli wybierzesz „niewykorzystywanie” danych w celu 8.

Stosowanie badań rynkowych w celu generowania statystyk odbiorców (cel 9)

Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli wybierzesz „zgodę”, „uzasadniony interes”, „zgodę lub uzasadniony interes” jako podstawę prawną do przetwarzania danych w celu 9 lub jeśli wybierzesz „niewykorzystywanie” danych w celu 9.

Tworzenie i ulepszanie usług (cel 10)

Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli wybierzesz „zgodę”, „uzasadniony interes”, „zgodę lub uzasadniony interes” jako podstawę prawną do przetwarzania danych w celu 10 lub jeśli wybierzesz „niewykorzystywanie” danych w celu 10.

Cele specjalne

Zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie oszustwom i debugowanie (cel specjalny 1)

Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli wybierzesz „uzasadniony interes” lub „niewykorzystywanie” w celu specjalnym 1.

Obsługa techniczna wyświetlania reklam lub treści (cel specjalny 2)

Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, jeśli wybierzesz „uzasadniony interes” lub „niewykorzystywanie” w celu specjalnym 2.

Funkcje

Dopasowywanie i łączenie źródeł danych offline (funkcja 1)

Jeśli wybierzesz wykorzystanie funkcji 1, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, o ile w odpowiedni sposób poinformujesz użytkownika o wykorzystywaniu tej funkcji.

Łączenie różnych urządzeń (funkcja 2)

Jeśli wybierzesz wykorzystanie funkcji 2, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, o ile w odpowiedni sposób poinformujesz użytkownika o wykorzystywaniu tej funkcji.

Odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysyłanych danych o urządzeniu w celu jego identyfikacji (funkcja 3)

Jeśli wybierzesz wykorzystanie funkcji 3, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0. Przypominamy jednak, że nasze zasady zabraniają pobierania odcisków cyfrowych w celu identyfikacji użytkownika (np. Wymagania dotyczące wyświetlania reklam firm zewnętrznych). Wymagamy stosowania się do naszych zasad, które w niektórych przypadkach mogą być bardziej restrykcyjne niż Zasady dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.

Aktywnie egzekwujemy nasze zasady i cały czas inwestujemy w technologię wykrywającą pobieranie odcisków cyfrowych na naszych platformach.

Funkcje specjalne

Używanie dokładnych danych geolokalizacji (funkcja specjalna 1)

Jeśli wybierzesz wykorzystanie tej funkcji, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, o ile w odpowiedni sposób poinformujesz użytkownika o wykorzystywaniu tej funkcji, a użytkownik odpowiednio włączy funkcję specjalną 1.

Aktywne skanowanie danych o urządzeniu w celu jego identyfikacji (funkcja specjalna 2)

Jeśli wybierzesz wykorzystanie funkcji specjalnej 2, Google będzie współpracować z Tobą na podstawie Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0. Przypominamy jednak, że nasze zasady zabraniają pobierania odcisków cyfrowych w celu identyfikacji użytkownika (np. Wymagania dotyczące wyświetlania reklam firm zewnętrznych). Wymagamy stosowania się do naszych zasad, które w niektórych przypadkach mogą być bardziej restrykcyjne niż Zasady dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0.

Wymagania dotyczące makr

Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 wymagają stosowania makr w adresach URL pikseli w kreacjach, by wskazać, w którym miejscu adresu URL należy wstawić tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie danych i przesłać go dalej, a także, by określić, którzy dostawcy są dostępni.

Aby uzyskać pomoc w sprawie rejestracji wykorzystania celów w ramach Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, niezależnie od integracji Google, skontaktuj się z organizacją IAB Europe pod adresem framework@iabeurope.eu.

Najczęstsze pytania

Zakres

Które usługi reklamowe Google obejmuje integracja z Zasadami IAB dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0?

Integracja z Zasadami IAB dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 dotyczy zasobów reklamowych osób trzecich (które nie należą do ani nie są obsługiwane przez Google). Zgodę użytkowników dotyczącą zasobów reklamowych należących do i obsługiwanych przez Google uzyskujemy przy użyciu własnych procesów uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych.

Usługi, które zostaną zintegrowane z Zasadami IAB dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0:

 • Google Ad Manager
 • AdSense
 • AdMob
 • Google Analytics (funkcje reklamowe używane w połączeniu z usługami Google Ads)
 • Reklamy displayowe Google (w przypadku usług zintegrowanych)
 • Display & Video 360 i Campaign Manager 360 (w przypadku usług zintegrowanych)
 • Google Authorized Buyers
 • Funding Choices

Termin

Jaki jest identyfikator GVL firmy Google i kiedy będzie on widoczny w Zasadach dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych?

Identyfikator GVL firmy Google to 755. Od 23 lipca 2020 r. firma Google jest oficjalnie wymieniona na globalnej liście dostawców (GVL) firmy IAB.
Chociaż Google znajduje się na globalnej liście dostawców, nie zaczniemy odczytywać i przekazywać tekstu dotyczącego przejrzystości i zgody na przetwarzanie do momentu uruchomienia integracji. Planujemy zacząć rozwijać obsługę Zasad dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych na 2 tygodnie przed datą uruchomienia pełnej integracji, która jest przewidziana na 15 sierpnia 2020 roku.

Wymagania dotyczące integracji

Jakie wymagania są związane z rejestracją Google?

Należy rozróżnić dwie rzeczy:
 1. Rejestracja Google jako dostawcy. Zobacz rejestr GVL w ramach Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych (plik JSON), aby uzyskać informacje o rejestracji Google jako dostawcy.
 2. Wymagania Google dotyczące dostawców i wydawców współpracujących z firmą Google. Zapoznaj się ze wskazówkami Google dla dostawców dotyczącymi zgodności.

Czy po zakończeniu integracji Google wydawcy korzystający z Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0 mogą nadal współpracować z dostawcami, którzy nie są zarejestrowani w rejestrze GVL?

Będziemy nadal obsługiwać dostawców technologii reklamowych, którzy mają certyfikat naszych platform, ale nie są zarejestrowani na liście GVL. W tym celu będziemy używać trybu „Udzielenie dodatkowej zgody”. Jest to specyfikacja techniczna, którą platforma do zarządzania zgodą użytkowników może wdrożyć, aby dodać dostawców technologii reklamowych Google do wiadomości z prośbą o zgodę na wykorzystanie danych.
Platformy do zarządzania zgodą użytkowników muszą wdrożyć tę specyfikację, aby umożliwić wydawcom dalszą współpracę z dostawcami z listy dostawców technologii reklamowych Google, których nie ma na liście GVL firmy IAB.

Dlaczego wydawca musi uzyskać zgodę zarówno na cel 3 (tworzenie profilu reklam spersonalizowanych), jak i na cel 4 (wybór reklam spersonalizowanych), aby wyświetlać reklamy spersonalizowane? Co zrobić, jeśli wydawca chce spersonalizować reklamy dla danego użytkownika, ale nie chce tworzyć dla niego spersonalizowanego profilu?

Na podstawie naszej interpretacji wymagań RODO i dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, różnych wytycznych Grupy Roboczej art. 29 oraz naszej komunikacji z organami ochrony danych opracowaliśmy ustalenia dotyczące odpowiedniej podstawy prawnej. Więcej informacji na temat charakteru i zakresu przetwarzania danych, w tym odpowiedniej podstawy prawnej, można również znaleźć w Polityce prywatności.
Firma Google nie zmieniła wymagań w zakresie zgody na przetwarzanie danych w związku z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych. Klienci Google (np. wydawcy i reklamodawcy) korzystający z usług platformy reklamowej Google muszą przestrzegać polityki Google w zakresie zgody użytkownika z UE.
Bez zgody na cele 3 i 4 Google nie może wyświetlać reklam spersonalizowanych. W przypadku uzyskania zgody tylko na cel 4 i braku zgody na cel 3 Google będzie wyświetlać tylko reklamy niespersonalizowane. Te wymagania są zgodne z aktualną polityką Google w zakresie zgody użytkownika z UE, która określa, że:
Musisz uzyskać wiążącą prawnie zgodę użytkowników na:
 • używanie plików cookie lub innych sposobów lokalnego przechowywania informacji, jeśli wymaga tego prawo [cel 1], a także na
 • gromadzenie, udostępnianie [cel 3] i wykorzystywanie [cel 4] danych osobowych do personalizowania reklam.
Wydawcy korzystający z Google Ad Managera mogą w interfejsie użytkownika włączyć lub wyłączyć możliwość wykorzystywania przez Google informacji o wizytach użytkowników do tworzenia kategorii zainteresowań w celu kierowania reklam. Wyłączenie tych ustawień nie uniemożliwia wydawcom i kupującym RTB wyświetlania reklam spersonalizowanych, chociaż wydawcy są zobowiązani do uzyskania zgody na cele 3 i 4.

Co się stanie, jeśli wydawca postanowi nie przeprowadzać integracji z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2 oraz przesłać Google zgodę na przetwarzanie danych w dotychczasowy sposób?

Firma Google nie przeprowadziła integracji z Zasadami dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 1.0, więc będzie nadal ignorować tekst dotyczący przejrzystości i zgody na przetwarzanie zgodny z wersją 1.0.

Partnerzy nie muszą wdrażać Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0. Mogą nadal korzystać z innych sposobów zachowania zgodności z naszymi zasadami.

 • Ustawienia dostawców technologii reklamowych, które wprowadziliśmy w zeszłym roku w usługach Ad Manager, AdSenseAdMob, będą nadal obowiązywać.
 • Podczas konfigurowania platform do zarządzania zgodą użytkowników zgodnych z wytycznymi IAB i wyboru dostawców technologii reklamowych, z którymi chcą współpracować, wydawcy zarabiający z Google mogą wybrać identyfikatory dostawców zarównoglobalnej listy dostawców firmy IAB, jak i z listy dostawców technologii reklamowych Google w odniesieniu do wszystkich platform do zarządzania zgodą użytkowników, które wdrożyły tryb Udzielenie dodatkowej zgody. Wydawcy mogą kontynuować współpracę z dostawcami, którzy nie są dostępni na globalnej liście dostawców firmy IAB, ale są dostępni w ustawieniach dostawców technologii reklamowych.
Będziemy obsługiwać tylko dostawców technologii reklamowych, którzy są dostępni w naszych ustawieniach, ponieważ nadal obowiązuje nasz proces certyfikacji, który wymaga od dostawców uzyskania certyfikatu umożliwiającego automatyczne wyświetlanie reklam. Nasz proces certyfikacji jest stale otwarty. Jeśli na globalnej liście dostawców firmy IAB znajdują się dostawcy, którzy nie są dostępni w naszych ustawieniach dostawców technologii reklamowych, nie będą oni obsługiwani.

Czy technologia AMP jest zintegrowana z Zasadami IAB dotyczącymi przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych?

Technologia AMP obsługuje popularne zasady dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie, w tym Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersjach 1.0 i 2.0 oraz tekst IAB dotyczący ochrony prywatności w Stanach Zjednoczonych. Sprawdź, czy Twoja platforma do zarządzania zgodą użytkowników i sieci reklamowe obsługują technologię AMP. Technologia AMP odczytuje i przekazuje tekst przesłany przez zasady (Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersjach 1.0 i 2.0 oraz tekst IAB dotyczący ochrony prywatności w Stanach Zjednoczonych) po otrzymaniu go przez platformy do zarządzania zgodą użytkowników i sieci reklamowe. Więcej informacji o technologii AMP i uzyskiwaniu zgody na przetwarzanie danych
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?