Reklam Yöneticisi ve Ad Exchange program politikaları

IAB Şeffaflık ve Rıza Çerçevesi 2.0 Sürümü

IAB Europe, IAB Tech Lab ve ortak üye şirketlerle birlikte geliştirdiği Şeffaflık ve Rıza Çerçevesi'nin 2.0 sürümünü tamamlamıştır. Google, 2.0 sürümüyle entegre olacaktır. Lansman programımız, IAB'nin TCF 1.1 sürümünden 2.0 sürümüne tam geçiş için belirlediği tarihle uyumludur. Önümüzdeki aylarda entegrasyon yaklaşımımız konusunda daha ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Kaydolmadan önce bilmeniz gerekenler

IAB TCF 2.0 sürümüyle entegrasyon yapıyorsanız lütfen IAB TCF 2.0 sürümündeki Şeffaflık ve Rıza (TC) dizesinin içeriğine göre IAB TCF 2.0 sürümüyle Google'ın nasıl birlikte çalışacağı hakkında aşağıda verilen bilgileri inceleyin. Google bu bilgileri zaman zaman güncelleyebilir.

Kolaylık sağlaması açısından, TCF 2.0 sürümüyle birlikte çalışabilirliğin sağladığı çeşitli özellikleri belirtmek için "Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır" ifadesini kullanıyoruz. Bu özelliklerden bazıları şunlardır:

 • Google'ın aldığı teklif istekleri için teklif verme
 • Google kullanan yayıncıların teklif isteklerini, teklif verenlere gönderme
 • Üçüncü taraf reklam izlemenin ve üçüncü taraf reklam sunumunun gerçekleşmesine izin verme

Google Politikaları

Aşağıdaki birlikte çalışabilirlik kılavuzu, Google'ın mevcut politika şartlarını, özellikle de AB Kullanıcı Rızası Politikası'nı ve kimlik tanımlama amaçlı parmak izi alma etkinliklerine karşı politikalarını (ör. Üçüncü Taraf Reklam Sunumuna Yönelik Gereksinimler'de belirtilenler) yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Politikalarımızın geçerliliğini sürdürdüğünü ve bazı durumlarda TCF 2.0 sürümünden daha kısıtlayıcı olduğunu lütfen unutmayın.

Amaçlar

Aşağıda yer alan her amaca yönelik olarak, Google'ın TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışabilmesi için, TC dizesinde kullanıcının izin verdiği veya meşru menfaat şartlarının sağlandığı (uygun durumlarda) belirtilmelidir.

Cihazlardaki bilgilere erişme ve/veya bu bilgileri depolama (1. Amaç)

Çerezler, mobil reklam tanımlayıcıları veya başka bir yerel depolama yöntemi kullanıyorsanız ve 1. amaç için izin kategorisinde kaydınız varsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır.

Almanya ve Norveç gibi bazı yargı alanlarında belirli durumlarda, CMP aracılığıyla yayıncının 1. Amaç için izin alması gerekmeyebilir. TC dizesinde bu durum açıkça belirtildiği sürece, Google birlikte çalışabilirlik sağlayacaktır. AB Kullanıcı Rızası Politikası uyarınca, yasal gelişmelere ve düzenleyici kılavuzdaki farklılıklara göre bu durum değişebilir.

Temel reklamlar seçme (2. Amaç)

2. amaç için "izin", "meşru menfaat", "izin veya meşru menfaat" ya da "kullanılmıyor" kategorisinde kaydınız varsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır.

Kişiselleştirilmiş reklam profili oluşturma ve kişiselleştirilmiş reklamlar seçme (3. ve 4. Amaç)

3. ve 4. amaç için "izin" kategorisinde kaydınız varsa ve TC dizesinde kullanıcının her iki amaç için izin verdiği belirtiliyorsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır.

Bu amaçlar için "kullanılmıyor" kategorisinde kaydınızın olması durumunda da Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır. Kullanıcının RTB aracılığıyla kişiselleştirilmiş reklamlar için izin vermediği durumlar istisnadır (bu bölümün sonundaki notu inceleyin).

3. ve/veya 4. amaç için "meşru menfaat" kategorisinde kaydınız varsa:

 • TC dizesinde, meşru menfaat kapsamında reklamların kişiselleştirilmesine (3. ve/veya 4. amaç için) izin verildiği belirtiliyorsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışmaz.
 • TC dizesinde reklamların kişiselleştirilmesine izin verilmediği belirtiliyorsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır. RTB aracılığıyla gerçekleştirilen etkinlikler istisnadır (bu bölümün sonundaki notu inceleyin).

3. ve/veya 4. amaç için "yasal dayanak olarak izin veya meşru menfaat" kategorisinde kaydınız varsa:

 • Yayıncı kısıtlaması yoksa, varsayılan yasal dayanağınız izin olduğu sürece Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır.
 • Yayıncı kısıtlamaları varsa:
  • Yayıncı kısıtlaması nedeniyle izin dayanağıyla hareket edemiyorsanız Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışmaz.
  • Yayıncı kısıtlaması nedeniyle meşru menfaat dayanağıyla hareket edemiyorsanız Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışmaz.

Yalnızca RTB'de geçerli olmak üzere, TC dizesinde kullanıcının 3. ve 4. amaç için izin vermediği belirtilirse Google, teklif isteklerini teklif verene iletmez. Böyle bir durumda, kaydınızın olup olmaması dikkate alınmaz. Bu uygulama, şu anda RTB için kişiselleştirilmemiş reklamları ele alma şeklimizle aynı doğrultudadır.

Kişiselleştirilmiş içerik profili oluşturma ve kişiselleştirilmiş içerik seçme (5. ve 6. Amaç)

5. ve/veya 6. amaç için "izin", "meşru menfaat", "izin veya meşru menfaat" ya da "kullanılmıyor" kategorisinde kaydınız varsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır.

Reklam performansını ölçme (7. Amaç)

7. amaç için "izin", "meşru menfaat", "izin veya meşru menfaat" ya da "kullanılmıyor" kategorisinde kaydınız varsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır.

İçerik performansını ölçme (8. Amaç)

8. amaç için "izin", "meşru menfaat", "izin veya meşru menfaat" ya da "kullanılmıyor" kategorisinde kaydınız varsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır.

Kitle analizleri oluşturmak için pazar araştırması yapma (9. Amaç)

9. amaç için "izin", "meşru menfaat", "izin veya meşru menfaat" ya da "kullanılmıyor" kategorisinde kaydınız varsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır.

Ürünleri geliştirme ve iyileştirme (10. Amaç)

10. amaç için "izin", "meşru menfaat", "izin veya meşru menfaat" ya da "kullanılmıyor" kategorisinde kaydınız varsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır.

Özel Amaçlar

Güvenli sağlama, sahtekarlığı önleme ve hata ayıklama (1. Özel Amaç)

1. özel amaç için "meşru menfaat" veya "kullanılmıyor" kategorisinde kaydınız varsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır.

Teknik olarak reklam veya içerik sunma (2. Özel Amaç)

2. özel amaç için "meşru menfaat" veya "kullanılmıyor" kategorisinde kaydınız varsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır.

Özellikler

Çevrimdışı veri kaynaklarını eşleştirme ve birleştirme (1. Özellik)

Kullanıcıya gerekli açıklama yapıldığı sürece, 1. özellik için kaydınız varsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır.

Farklı cihazları bağlama (2. Özellik)

Kullanıcıya gerekli açıklama yapıldığı sürece, 2. özellik için kaydınız varsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır.

Kimlik tanımlama amacıyla otomatik olarak gönderilen cihaz özelliklerini alma ve gönderme (3. Özellik)

3. özellik için kaydınız varsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır. Ancak politikalarımız uyarınca, kimlik tanımlama amaçlı parmak izi alma etkinliklerinin yasak olduğunu hatırlatmak isteriz. Üçüncü Taraf Reklam Sunumuna Yönelik Gereksinimler, bu politikalara örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca bizimle birlikte çalıştığınızda, politikalarımıza uymanız zorunludur. Bu politikalar, bazı durumlarda TCF 2.0 sürümünden daha kısıtlayıcı olabilir.

Politikalarımızı aktif bir şekilde uyguluyor ve platformlarımızdaki parmak izi alma işlemlerini tespit etmek için gerekli teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Belirli Özellikler

Tam coğrafi konum verilerini kullanma (1. Belirli Özellik)

Kullanıcılar 1. belirli özelliği uygun şekilde etkinleştirdiği ve gerekli açıklamaları görebildiği sürece, bu özellik için kaydınız varsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır.

Kimlik tanımlama amacıyla cihaz özelliklerini aktif olarak tarama (2. Belirli Özellik)

TC dizesinde, kullanıcının bu belirli özelliği etkinleştirdiği gösteriliyorsa:

 • 2. belirli özellik için kaydınız varsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışmaz.

TC dizesinde, kullanıcının bu belirli özelliği etkinleştirmediği gösteriliyorsa:

 • 2. belirli özellik için kaydınız varsa Google, TCF 2.0 sürümü aracılığıyla sizinle birlikte çalışır (bunun nedeni, kullanıcının özelliği etkinleştirmemesi durumunda, bu belirli özellik kapsamında işleme gerçekleştirilemeyeceğinin zaten TC dizesinde belirtilmesidir)

Politikalarımız uyarınca, kimlik tanımlama amaçlı parmak izi alma etkinliklerinin yasak olduğunu hatırlatmak isteriz. Üçüncü Taraf Reklam Sunumuna Yönelik Gereksinimler, bu politikalara örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca bizimle birlikte çalıştığınızda, politikalarımıza uymanız zorunludur. Bu politikalar, bazı durumlarda TCF 2.0 sürümünden daha kısıtlayıcı olabilir.

Politikalarımızı aktif bir şekilde uyguluyor ve platformlarımızdaki parmak izi alma işlemlerini tespit etmek için gerekli teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Makrolarla ilgili şartlar

IAB TCF 2.0 sürümünde, reklam öğelerindeki piksel URL'lerinde makro kullanımı zorunludur. Bu makroyla, URL'de TC dizesinin nereye yapıştırılacağı ve gönderileceğinin yanı sıra hangi satıcıların mevcut olduğu belirtilir. TCF 2.0 sürümüyle ilgili şartlara uygun şekilde, Google bu makronun kullanılmasını zorunlu tutar. Birlikte çalıştığınız reklamverenlerin bu makroyu doğru şekilde eklediğinden emin olun. Aksi takdirde, reklam sunumu kesintiye uğrayabilir.

Google'ın IAB TCF 2.0 sürümü entegrasyonu hakkında sorularınız varsa lütfen bu formu kullanarak bizimle iletişime geçin.

Google'ın entegrasyonundan bağımsız olarak, TCF 2.0 sürümü kaydıyla ilgili yardım veya destek için lütfen framework@iabeurope.eu adresini kullanarak IAB Europe'a e-posta gönderin.

SSS

Google, IAB TCF 2.0 Sürümü entegrasyonundan sonra çerezler için izin isteyecek mi? 

AB Kullanıcı Rızası Politikası'na uymak zorunlu olmaya devam edecektir. Yasal olarak gerekli yerlerde çerezler (veya diğer yerel depolama yöntemleri) için izin alma şartı da buna dahildir.

Şu anda bu durumun Google'ın reklam ürünleri üzerinde bir etkisi var mı?

Hayır, bu durumun henüz herhangi bir etkisi yoktur. Şu anda tüm teknik entegrasyon ayrıntılarını inceliyoruz. Önümüzdeki aylarda size bu konuda daha fazla bilgi vereceğiz.

Yayıncılar, Google entegrasyonu tamamlandıktan sonra GVL'de kayıtlı satıcılarla çalışmaya devam edebilir mi?

Evet, mevcut yayıncı denetimlerinde uygun bulunmuş reklam teknolojisi sağlayıcılarını desteklemeye devam edeceğiz. Önümüzdeki aylarda bu konuda daha fazla bilgi vereceğiz.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?