Google Ad Manager'da yapılan değişiklikler

Ad Manager'ı daha tutarlı hâle getirecek ve işinizi kolaylaştıracak birkaç değişiklik yapıldı. Bu makalede, bu değişikliklerden bazıları ele alınmaktadır. Ürünle ilgili genel değişiklikler hakkında bilgi almak isterseniz Google Ad Manager için yeni bir görünüm bölümünü de inceleyebilirsiniz.

Siparişler ve teklifler

Sipariş ve teklif ayarları

Şimdi Önceden

Ayrıntılar sayfasının üst kısmındaki dişli çark simgesini tıklayarak sipariş veya teklif ayarlarını bulabilirsiniz:

Gear

Sipariş ve teklif ayarları, içeri kayan panelde yer alır.

Sipariş ve teklif ayarları, "Satır öğeleri" ve "Reklam öğeleri" sekmelerinin yanındaki bir sekmenin altında yer alıyordu.

Siparişleri kaydetme

Şimdi Önceden

Siparişleri satır öğesi olmadan kaydedebilir ancak oluşturma sırasında sipariş ayrıntılarının alt kısmındaki Satır öğesi ekle'yi tıklayarak satır öğesi ekleyebilirsiniz. 

Yeni bir sipariş başlatırken, kaydetmeden önce yeni satır öğesinin ayrıntılarını eklemeniz gerekiyordu. 
 

Teklif durumları

İki Programatik Doğrudan durumunun adı, Authorized Buyers ile daha uyumlu hâle gelmesi için değiştirilmiştir. Diğer Programatik Doğrudan durumu aynı kalır. Daha fazla bilgi

Şimdi Önceden

 Alıcının incelemesi istendi 

Alıcı bekleniyor
 

İnceleme istendi Satıcı bekleniyor

Satır öğeleri ve teklif satır öğeleri

Reklam türü

Şimdi Önceden

Reklam türü, satır öğelerinde ve teklif satır öğelerinde aşağıdaki ayarları gösteren yeni bir terimdir:

Görüntülü
ve sonra Standart
ve sonra Ana/tamamlayıcı
Video

Bu, artık satır öğeleri veya teklif satır öğeleri eklerken yapmanız gereken ilk seçimdir.

Bu seçimin yapılması, sizi öncelikle reklamvereninizin veya alıcınızın yayınlaması gereken reklam öğesini dikkate almaya teşvik eder. Bu, herhangi bir kampanyanın temel özelliğidir. Ayrıca reklam türü, reklam öğesi kitaplığının düzeniyle daha uyumlu olur. Daha fazla bilgi

Bu seçenekler, daha sonra "Envanter boyutu"nun yakınındaki adsız bir bölümden seçiliyordu.

 

Reklam türünü değiştirme

Şimdi Önceden

Ayrıntılar sayfasındaki kalem simgesini tıklayarak reklam türünü değiştirebilirsiniz.

Bu seçenekler, "Envanter boyutu"nun yakınındaki adsız bir bölümden gerçekleştiriliyor ve kullanılabilen diğer alanlar veya ayarlar genellikle değiştiriliyordu.

Beklenen reklam öğeleri

Şimdi Önceden

Beklenen reklam öğeleri, envanter boyutlarını girmenize olanak tanıyan yeni bölümün adıdır. 

Envanter boyutları, önceden olduğu gibi eklenebilir. Önceki tüm özellikleri kullanabilirsiniz. Reklam öğesi sayımı veya reklam öğesi seviyesinde hedefleme gibi özellikleri görmek için boyut girin.

Envanter boyutları diğer ayarlarla birlikte gösteriliyordu.

Diğer işlemler

Şimdi Önceden

Kopyalama, duraklatma veya arşivleme gibi yapabileceğiniz diğer işlemleri görmek için tablodan satır öğelerini veya teklif satır öğelerini seçin. Daha fazla bilgi

 

İşlemler, tablonun hemen üzerindeki Diğer işlemler menüsünden seçili öğelere uygulanabiliyordu.

Özel hedefleme

Şimdi Önceden

Özel hedefleme, aşağıdakileri hedeflemenize olanak tanıyan üst düzey bir hedefleme türüdür:

  • Anahtar/değer çiftleri
  • Kitleler
  • CMS meta verileri (video ağları) 

Kısaltılmış ad, hedefleyebileceğiniz öğe çeşitliliğini daha iyi yansıtır ve Ad Manager deneyiminizi basitleştirir.

Satır öğesi ve teklif satır öğesi hedefleme seçicisinde ve bu türden öğeleri hedefleyebileceğiniz diğer yerlerde "Özel hedefleme"yi bulabilirsiniz.

Bu üst düzey hedefleme türü şu adlara sahipti:

Anahtar/değer çiftleri ve Kitle

Video özellikleri olan bazı ağlarda ise şu adlara sahipti:

Anahtar/değer çiftleri, Kitle ve CMS meta verileri

 

Envanter türü

Şimdi Önceden

Envanter türü, reklam öğelerinin yayınlandığı envanter türünü veya bağlamı belirtir. Envanter türlerini Ad Manager'daki menülerde, radyo seçimlerinde veya hedefleme seçicilerde bulabilirsiniz.

"Envanter türü"nün altından seçebileceğiniz değerler şunlardır:

Görüntülü
Mobil uygulama Yayın içi (in-stream) video

Ağınızın özelliklerine bağlı olarak, seçebileceğiniz başka seçenekler de olabilir.

Bu terimlerden herhangi birini, Ad Manager'da veya şu makalelerde görmüş olabilirsiniz:

Ortam
Ortam türü İstek platformu Sendikasyon türü Sendikasyon ürünü Ürün

Bu terimler, tutarlılık için yardım merkezindeki üründe tek bir terim altında birleştirilmiştir.

Reklam birimi sıklık sınırları

Reklam birimleri için yeni sıklık sınırları özelliğinin kullanıma sunulması kapsamında bu özelliklerin adları güncellenmiştir.

Şimdi Önceden

Etiket sıklık sınırları

Yeni ad, özelliğin kullanımını daha iyi yansıtmaktadır. İşlevlerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Daha fazla bilgi

Reklam birimi sıklık sınırları

 

Reklam birimi sıklık sınırları

Reklam öğelerinin bir reklam birimine yayınlanma sayısını sınırlayan yeni özellik. Daha fazla bilgi

Önceden bir adı olmayan yeni özellik

 

Teklif durumları

Programatik Doğrudan için bazı pazarlık durumları, Authorized Buyers ile daha uyumlu olmaları için güncellenmiştir.

Şimdi Önceden

Alıcının incelemesi istendi

Alıcı bekleniyor

İnceleme istendi Satıcı bekleniyor

Diğer durumlar aynı kalmıştır. Daha fazla bilgi

Reklam öğesi trafik işlemleri

Reklam ekleme

Şimdi Önceden

Reklam öğesi türlerini daha iyi temsil eden ve görsel olarak farklı kartlar kullanarak reklam öğeleri ekleyin. 

Kartlar daha anlaşılır açıklamalar içerir, desteklenen öğeleri gösterir ve yardım merkezindeki destek makalelerinin bağlantılarına yer verir.

Seçebileceğiniz kartlar, oluşturmaya çalıştığınız reklam öğesinin türüne bağlıdır:

Kullanılabilen kartlar, satır öğesine yeni reklam öğeleri eklediğinizde gereken reklam öğesi türüne göre filtrelenir. Örneğin, yalnızca video satır öğesine eklenecek video reklam öğesi türlerini görürsünüz.

Reklam öğesi türleri, bir listede gösteriliyordu ve görsel olarak farklı değildi. Reklam öğesi türlerinin açıklama metinleri daha küçüktü ve desteklenen öğeler her zaman gösterilmiyordu.

Reklam öğesi kitaplığı

Şimdi Önceden

Reklam öğeleri, reklam öğesi kitaplığında Yayınlama ve sonra Reklam öğeleri ve şu sekmelerin altında düzenlenmiştir:

Görüntülü reklam öğeleri
ve sonra Standart
ve sonra Ana/tamamlayıcı
VAST reklam öğeleri

Reklam öğelerinin düzenli şekilde gösterilmesi, satır öğesi oluşturma sırasında reklam türüyle daha iyi bir uyum sunar ve reklam öğelerini daha kolay bulmanıza yardımcı olur.

Reklam öğeleri şunların altında bulunur:

  • Görüntülü reklam öğeleri: Tüm yerel video reklam öğelerini içeren görüntülü reklam öğeleri ve şablon tabanlı reklam öğeleri
  • Ana/tamamlayıcı: Görüntülü ana reklamlar ve tamamlayıcılar (VAST videosu yok)
  • VAST reklam öğeleri: İsteğe bağlı tamamlayıcılarla birlikte video ve sesli reklam öğeleri

"Görüntülü reklam öğeleri", ana reklam öğelerini tamamlayıcıları olmadan listeler. Bu ana reklam öğeleri, tamamlayıcılarıyla birlikte "Ana/tamamlayıcı" altında da listelenir.

Reklam öğeleri, Yayınlama ve sonra Reklam öğeleri ve şu sekmelerin altında bulunuyordu:

  • Tüm reklam öğeleri
  • Reklam öğesi grupları

Reklam öğeleri şunların altında bulunuyordu:

  • Tüm reklam öğeleri: Standart görüntülü, tamamlayıcılarına başvurulmadan ana reklamlar ve ana reklamlarına başvurulmadan tamamlayıcılar.
  • Reklam öğesi grupları: İsteğe bağlı tamamlayıcıları olan veya olmayan VAST video, tamamlayıcılarına başvurularak görüntülü ana reklamlar.

Set üstü kutu

Şimdi Önceden

Set üstü kutu, VAST reklam öğeleri eklerken kullanılan özel bir reklam öğesi türüdür. 

Set üstü kutu, VAST video satır öğelerinde bulunan bir ayardı.

 

Reklam öğesi şablonları

Reklam öğesi şablon türleri

Şimdi Önceden

İki tür reklam öğesi şablonu vardır: 

Standart reklam öğesi şablonları: Varsayılan olarak Ad Manager'a eklenmişlerdir. 

Özel reklam öğesi şablonları: Ağınızdaki bir yönetici veya başka bir teknik kaynak tarafından oluşturulurlar. 

Reklam öğesi şablonlarının adları da değişmiştir. Bunları aşağıda görebilirsiniz.

Reklam şablonları hakkında daha fazla bilgi:

Bu şablonlar önceden şu adlara sahipti: 

Sistem tanımlı reklam öğesi şablonları: Ad Manager'a varsayılan olarak ekleniyorlardı. 

Kullanıcı tanımlı reklam öğesi şablonları: Ağınızdaki bir yönetici veya başka bir teknik kaynak tarafından oluşturulurdu. 

 

Standart reklam öğesi şablonlarının adları

Bazı standart şablon adları (eski adıyla "sistem tanımlı şablonlar") değiştirilmiştir. Yeni adlar basitleştirilmiştir ve Google Ad Manager genelinde tutarlılığı daha iyi yansıtmaktadır.

Şimdi Önceki

HTML5 animasyonlu reklam

Resim animasyonu 1

İsteğe bağlı üçüncü taraf izleme özellikli resim banner

İsteğe bağlı üçüncü taraf izleme özellikli resim banner
Dönen mobil resim Mobil Resim Döngüsü (uygulama ve web)
Sabit konumlu mobil banner Mobil Web Birleştirme Banner'ı
Pop-up veya pop-under resim Resim içeriği barındıran pop-up veya pop-under penceresi
Pop-up veya pop-under reklam (üçüncü taraflarca barındırılan) Üçüncü taraf içeriği barındıran pop-up veya pop-under penceresi

1 Reklam öğeleri ilk kez eklenirken ilk sayfadan "Resim animasyonu" seçilebiliyordu. Artık yeni reklam öğeleri eklerken standart reklam öğesi şablonları kartından "HTML5 animasyonlu reklam"ı seçebilirsiniz.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?