Změny ve službě Google Ad Manager

Aby byla služba Ad Manager přehlednější a mohli jste ji používat efektivněji, zavádíme v ní několik změn. Tento článek některé z nich popisuje. Přečtěte si také článek Nový vzhled služby Google Ad Manager, v němž naleznete informace o obecných změnách v této službě.

Objednávky a nabídky

Nastavení objednávek a nabídek

Teď Dříve

Nastavení objednávky nebo nabídky otevřete kliknutím na ikonu ozubeného kola v horní části stránky s podrobnostmi:

Gear

Nastavení objednávek a nabídek se zobrazují na vysouvacím panelu.

Karta nastavení objednávek a nabídek byla vedle karet Řádkové položky a Kreativy.

Uložení objednávek

Teď Dříve

Objednávky můžete uložit bez řádkové položky. Řádkovou položku však při vytváření objednávky můžete přidat kliknutím na Přidat řádkovou položku v dolní části podrobností objednávky. 

Před uložením nově vytvořené objednávky bylo nutné zadat podrobnosti o nové řádkové položce. 
 

Stavy nabídek

Název dvou stavů Přímého programatického obchodování se změnil, aby lépe odpovídal službě Authorized Buyers. Další stav Přímého programatického obchodování zůstává stejný. Další informace

Teď Dříve

 Kupující byl požádán o kontrolu 

Čeká se na kupujícího
 

Požádáno o kontrolu Čeká se na prodejce

Řádkové položky a řádkové položky nabídky

Typ reklamy

Teď Dříve

Typ reklamy je nový výraz, který označuje následující nastavení v řádkových položkách a řádkových položkách nabídky:

Obsahová reklama
a pak Standardní
a pak Hlavní / doprovodná
Video

Toto je první výběr, který je nyní při přidávání řádkových položek nebo řádkových položek nabídky potřeba provést.

Provedení tohoto výběru vás přiměje zvážit, jakou kreativu potřebuje inzerent nebo kupující zobrazovat. Kreativa je totiž hlavním prvkem každé kampaně. Typ reklamy také lépe odpovídá uspořádání knihovny kreativ. Další informace

Tyto možnosti se vybíraly později v nepojmenované sekci vedle nastavení Velikost inventáře.

 

Změna typu reklam

Teď Dříve

Změnu typu reklamy lze provést kliknutím na ikonu tužky na stránce s podrobnostmi.

Změna těchto možností se prováděla v nepojmenované sekci vedle nastavení Velikost inventáře a často vedla ke změně dalších dostupných polí nebo nastavení.

Očekávané kreativy

Teď Dříve

Očekávané kreativy je název nové sekce, která umožňuje zadat velikosti inventáře. 

Přidání velikostí inventáře funguje stejně jako dříve. Všechny předchozí funkce jsou k dispozici. Chcete-li zobrazit funkce, jako je počet kreativ nebo cílení na úrovni kreativy, zadejte velikost.

Velikosti inventáře byly namíchány s jinými nastaveními.

Další akce

Teď Dříve

Výběrem řádkových položek nebo řádkových položek nabídky v tabulce zobrazíte další akce, které lze provést, jako je například kopírování, pozastavení nebo archivace. Další informace

 

Akce pro vybrané položky byly k dispozici v nabídce Další akce přímo nad tabulkou.

Vlastní cílení

Teď Dříve

Vlastní cílení je typ cílení nejvyšší úrovně, pomocí něhož lze cílit na:

  • páry klíč–hodnota,
  • publika,
  • metadata CMS (sítě pro videa). 

Zkrácený název lépe vystihuje rozmanitost položek, na které můžete cílit, a zjednodušuje prostředí ve službě Ad Manager.

Možnost Vlastní cílení naleznete v nástroji pro výběr cílení řádkových položek a řádkových položek nabídek i všude jinde, kde lze cílit na položky tohoto typu.

Tento typ cílení nejvyšší úrovně se nazýval:

Páry klíč–hodnota a publikum

V některých sítích s funkcemi videa se nazýval:

Páry klíč–hodnota, publikum a metadata systému CMS

 

Typ inventáře

Teď Dříve

Typ inventáře označuje typ inventáře nebo kontext, ve kterém se kreativy reklam zobrazují. Typy inventáře naleznete ve službě Ad Manager v nabídkách, výběrech s přepínači nebo nástrojích pro výběr cílení.

Pod položkou Typ inventáře si budete moci vybrat mimo jiné z těchto hodnot:

Obsahová reklama
Mobilní aplikace Video in-stream

V závislosti na funkcích sítě můžete mít na výběr i další možnosti.

Ve službě Ad Manager nebo v článcích jste mohli vidět některé z těchto výrazů:

Prostředí
Typ prostředí Platforma žádosti Typ syndikace Syndikační produkt Produkt

Tyto výrazy byly v centru nápovědy kvůli konzistenci nahrazeny jedním výrazem.

Omezení frekvence reklamní jednotky

V souvislosti s vydáním nové funkce omezení frekvence pro reklamní jednotky byly názvy těchto funkcí aktualizovány.

Teď Dříve

Omezení frekvence štítku

Nový název lépe vystihuje způsob použití. Funkčnost zůstává úplně stejná jako dříve. Další informace

Omezení frekvence reklamní jednotky

 

Omezení frekvence reklamní jednotky

Nová funkce, která omezuje počet kreativ zobrazených v reklamní jednotce. Další informace

Nová funkce bez předchozího názvu

 

Stavy nabídek

Některé stavy vyjednávání o Přímém programatickém obchodování byly aktualizovány, aby lépe odpovídaly službě Authorized Buyers.

Teď Dříve

Kupující byl požádán o kontrolu

Čeká se na kupujícího

Požádáno o kontrolu Čeká se na prodejce

Ostatní stavy zůstávají beze změny. Další informace

Konfigurace kreativ

Přidání reklam

Teď Dříve

Kreativy se přidávají prostřednictvím vizuálně odlišných karet, které lépe reprezentují jednotlivé typy kreativ. 

Karty obsahují čitelnější popisy, informace o podporovaných podkladech a odkazy na související články v centru nápovědy.

Dostupné karty závisí na typu kreativy, který vytváříte:

Při přidávání nových kreativ do řádkové položky jsou dostupné karty filtrovány podle požadovaného typu kreativ. Při přidávání kreativ k řádkové položce videa například uvidíte pouze typy videokreativ.

Typy kreativ se zobrazovaly v seznamu a nebyly vizuálně odlišeny. Popisy byly menší a nebyly v nich vždy uvedeny podporované podklady.

Knihovna reklam

Teď Dříve

Kreativy jsou v knihovně kreativ v sekci Zobrazování a pak Kreativy uspořádány do těchto kategorií:

Obsahové kreativy
a pak Standardní
a pak Hlavní / doprovodná
Kreativy VAST

Toto uspořádání lépe odpovídá typu reklamy při vytváření řádkových položek a usnadňuje nalezení kreativ.

Kreativy se nacházejí v následujících sekcích:

  • Obsahové kreativy: obsahové kreativy a kreativy založené na šablonách, včetně všech nativních videokreativ.
  • Hlavní / doprovodná: hlavní a doprovodné obsahové reklamy (žádné videoreklamy VAST)
  • Kreativy VAST: videokreativy a zvukové kreativy s případnými doprovodnými kreativami.

V sekci Obsahové kreativy jsou hlavní kreativy uvedeny bez doprovodných kreativ. Tyto hlavní kreativy jsou také se svými doprovodnými kreativami uvedeny v sekci Hlavní/doprovodná.

Kreativy se nacházely v sekci Zobrazování a pak Kreativy a poté v těchto sekcích:

  • Všechny kreativy
  • Sady kreativ

Kreativy se nacházely v následujících sekcích:

  • Všechny kreativy: Standardní obsahové hlavní reklamy bez odkazu na doprovodné reklamy a doprovodné reklamy bez odkazu na hlavní reklamu.
  • Sady kreativ: Videoreklamy VAST s volitelnými doprovodnými reklamami i bez nich, obsahové hlavní reklamy s odkazem na doprovodné reklamy.

Set-top box

Teď Dříve

Set-top box je speciální typ kreativy, který lze vybrat při přidávání kreativ VAST. 

Set-top box bylo nastavení v rámci řádkových položek videí VAST.

 

Šablony kreativ

Typy šablon kreativ

Teď Dříve

Existují dva typy šablon kreativ: 

Standardní šablony kreativ: Šablony zahrnuté ve službě Ad Manager ve výchozím nastavení. 

Vlastní šablony kreativ: Šablony, které v síti vytvořil administrátor nebo jiný technický pracovník. 

Kromě toho se změnily názvy šablon kreativ. Informace o změnách názvů naleznete níže.

Další informace o šablonách kreativ:

Tyto šablony se dříve nazývaly: 

Šablony kreativ definované systémem: Šablony zahrnuté ve službě Ad Manager ve výchozím nastavení. 

Šablony kreativ definované uživatelem: Šablony, které v síti vytvořil administrátor nebo jiný technický pracovník. 

 

Názvy standardních šablon kreativ

Změnily se některé názvy standardních šablon (dříve definovaných šablon). Nové názvy jsou jednodušší a jsou v rámci služby Google Ad Manager konzistentnější.

Teď Dříve

Animovaná reklama HTML5

Animovaná grafická reklama 1

Obrázkový banner s možností sledování třetí strany

Obrázkový banner s možností sledování třetí strany
Pás s obrázky pro mobily Pás s obrázky pro mobily (aplikace a web)
Banner s pevným umístěním pro mobily Pevný banner pro mobilní web
Vyskakovací nebo na pozadí otevíraný obrázek Vyskakovací nebo na pozadí otevírané okno s obrázky
Vyskakovací nebo na pozadí otevíraná reklama (hostovaná třetí stranou) Vyskakovací nebo na pozadí otevírané okno s obsahem třetí strany

1 Možnost Animovaná grafická reklama bylo možné vybrat na počáteční stránce při prvním přidávání kreativ. Nyní můžete při přidávání nových kreativ na kartě standardních šablon kreativ vybrat možnost Animovaná reklama HTML5.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?