A Hirdetéskezelő és az Ad Exchange programszabályzata

A Google Ad Manager partneri irányelvei

(Korábban: A Google DoubleClick Ad Exchange [AdX] értékesítő program irányelvei)

A Google Ad Manager Ön általi használatát a Google Ad Manager szolgáltatásra vonatkozó szerződésben meghatározott feltételek szabályozzák. (Szerződése hivatkozhat a DFP és az AdX szolgáltatásokra is, melyek közös neve most már Google Ad Manager.)

A jelen partneri irányelvekben a „Webhely” megnevezésbe beletartoznak a webhelyek, a mobilalkalmazások, a beágyazott videólejátszók, a játékok, valamint minden más olyan tulajdon, amelyen a Partner használja a Google Ad Manager szolgáltatást. A „beletartoznak” azt jelenti, hogy „beleértve, de nem kizárólagosan”.

A Google Ad Managert használó Partnereknek be kell tartaniuk az alábbi irányelveket, ezenkívül gondoskodniuk kell arról, hogy azok a harmadik felek is betartsák őket, akiknek a fiókjukon keresztül hozzáférést biztosítanak:

1. Mindig érvényes irányelvek

1.1. Platformokra vonatkozó programszabályzat; a rendszer maximumértékei és korlátai

A Partnereknek a Google Ad Manager minden szolgáltatásának használatakor be kell tartaniuk a Platformokra vonatkozó programszabályzatot és a Google megjelenítői irányelveit (az egyértelműség kedvéért: ez a hagyományos foglalásokra is vonatkozik). A Platformokra vonatkozó programszabályzatnak és a Google megjelenítői irányelveinek rendelkezései csak az egyértelműség kedvéért szerepelnek ismételten a jelen partneri irányelvekben, és nem korlátozzák a Platformokra vonatkozó programszabályzatnak és a Google megjelenítői irányelveinek alkalmazását a Partnerekre.

A Partnereknek ezenkívül adott esetben figyelembe kell venniük a Google Ad Manager rendszerének maximális értékeit és korlátait.

1.2. Adatátvitel

1.3. Terméktámogatás

Mielőtt a Google támogatását kérnék bármely hiba, programhiba, hibás működés vagy hálózati kapcsolódási hiba miatt, a Partnereknek észszerű erőfeszítéseket kell tenniük az adott probléma önálló elhárítására. Amennyiben nem jártak sikerrel, írásban kell terméktámogatást kérniük a Google Ad Manager súgóján keresztül vagy a Google által meghatározott egyéb módon. A Partnereknek a saját költségükön kell támogatási szolgáltatásokat biztosítaniuk a végfelhasználóik részére. A Google időnként konzultál a Google bevételszerzési szolgáltatásait (meghatározását lásd alább) használó Partnerekkel abból a célból, hogy a Google bevételszerzési szolgáltatásaiban javuljon a hirdetési egységek teljesítménye.

1.4. Bétafunkciók

A Google Ad Manager tartalmazhat bétafunkciókat, amelyeket a Partner saját belátása szerint engedélyezhet. A bétafunkciók előre nem látható problémákat tartalmazhatnak, és a jelenlegi állapotukban a törvények által megengedett módon használhatók. A bétafunkciók bármilyen felhasználásának kockázatát kizárólag a Partner viseli, és arra vonatkozóan a Google további követelményeket szabhat meg. A Google ezen funkciókhoz nem köteles támogatást biztosítani. A Google bármikor megszüntetheti a bétafunkciók biztosítását.

1.5. Harmadik felek készletére alkalmazandó követelmények

A Partnernek az MCM vagy az SPM programot kell használnia (ezek meghatározása az 1.6-os, illetve a 2.2-es pontban található) a Webhelyen lévő minden olyan készletnél, (i) ahol nem a Partner birtokolja és működteti a webhelyet; és (ii) amelynél a Fölérendelt (ennek meghatározása az 1.6-os, illetve a 2.2-es pontban található) lett megbízva azzal, hogy a Szolgáltatás használatával kezelje, képviselje és/vagy értékesítse a készletet. A felek tudomásul veszik és elfogadják, hogy az MCM program keretében a Fölérendelt (az 1.6-os pontban meghatározottak szerint) által kezelt vagy képviselt alárendelt készletet a Fölérendelt (a 2.2-es pontban meghatározottak szerint) nem értékesítheti az SPM program keretében.

1.6. Több ügyfél kezelésére (Multiple Customer Management, „MCM”) vonatkozó irányelvek

Eltérő rendelkezés hiányában az ebben a pontban meghatározott kifejezések csak az 1.5-ös és a jelen 1.6-os pontra vonatkoznak.

A jelen 1.6-os pont vonatkozásában a Partner akkor „Fölérendelt”, ha részt vesz az Ad Manager MCM programjában („MCM”), és hozzáférést kap más Ad Manager-megjelenítőkhöz (az ilyen megjelenítők megnevezése „Alárendelt”) tartozó bizonyos fiókokhoz vagy készletekhez az Alárendelt hozzájárulásával abból a célból, hogy kezelje az Alárendelt fiókját, vagy hogy képviselje az adott Alárendelt tulajdonában lévő webhelyeken megtalálható készletet az MCM értelmében („Alárendelt készlet”). Az MCM programban való részvételre akkor van jogosultságuk, ha mind a Fölérendelt, mind az Alárendelt rendelkezik jó minősítésű, aktív Ad Manager-szolgáltatásfiókkal, és betartja a jelen MCM-irányelveket. Ha a Partner Fölérendelt, akkor a Partnernek be kell tartania az MCM Partnerprogram Általános Szerződési Feltételeinek előírásait a Partner és a Google közti kapcsolatban.

A Fölérendeltnek és az Alárendeltnek olyan közvetlen szerződéses kapcsolatban kell állnia egymással, amely biztosítja a Fölérendelt számára az összes szükséges jogot az Alárendelt fiókjához való hozzáféréshez vagy az Alárendelt készletének képviseletéhez a Szolgáltatásokon keresztül, és adott esetben az ilyen képviselettel vagy kezeléssel kapcsolatos bevételek megszerzéséhez. Az Alárendelt tulajdonában kell lennie a saját készletében lévő összes Webhelynek, amelybe az Alárendelt készletében lévő összes webhely gyökérdomainje és az összes alkalmazás beletartozik. A Fölérendeltnek minden Alárendelt készlet esetében meg kell győződnie arról, hogy az adott Alárendelt tulajdonában van a teljes Alárendelt készlet, amelybe az Alárendelt készletében lévő összes webhely gyökérdomainje és az összes alkalmazás beletartozik. A Fölérendelt és az Alárendelt egyaránt tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alárendelt készlet nem lehet olyan, amelyet a Google korábban már elutasított.

A felek tudomásul veszik és elfogadják, hogy minden adott Alárendelt készletet kizárólag egyetlen Fölérendelt kezelhet, képviselhet és értékesíthet. Ha a Partner Alárendelt, akkor a Partner nem lehet másik Alárendeltnek a Fölérendeltje. A Google korlátozhatja az Alárendelt által kinevezhető Fölérendeltek számát.

A Google vagy megbízottja ellenőrizheti az Alárendelt és a Fölérendelt kapcsolatát. A Fölérendelt és az Alárendelt egyaránt tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Alárendelt készletre ugyanazok az irányelvek és szabályok (többek között aukciós szabályok) érvényesek, mint a Szolgáltatásokat (beleértve a Google bevételszerzési szolgáltatásait) használó egyéb készletekre. Az Alárendelt és a Google közti kapcsolat tekintetében az Alárendelt felel az (akár az Alárendelt fiókján, akár a Fölérendelt fiókján keresztül kezelt) Alárendelt készletben elkövetett szabályszegésekért, akár a Fölérendelt, akár az Alárendelt, akár bármilyen más fél okozza őket. A Google fenntartja a jogot arra, hogy az irányelvek megsértése esetén olyan intézkedéseket hajtson végre, amelyek rákényszerítik az Alárendeltet az irányelvek betartására. Akár az Alárendelt fiókján, akár a Fölérendelt fiókján keresztül kezeli a készletet, a Fölérendelt és a Google közti kapcsolat tekintetében a Fölérendelt felel az általa kezelt vagy képviselt Alárendelt készletben elkövetett szabályszegésekért, akár a Fölérendelt, akár az Alárendelt, akár bármilyen más fél okozza őket. A Google fenntartja a jogot arra, hogy az irányelvek megsértése esetén olyan intézkedéseket hajtson végre, amelyek rákényszerítik a Fölérendeltet az irányelvek betartására (ezen intézkedések közé tartozhat a Fölérendelt MCM-használati jogosultságának megvonása is). A Google nem tartozik felelősséggel abból eredően vagy azzal kapcsolatban, hogy (i) változik a Fölérendelt vagy az Alárendelt irányítása, vagy (ii) a Fölérendelt vagy az Alárendelt a Google Ad Manager szolgáltatásaihoz kapcsolódó hálózatokat, készleteket vagy szerződés(eke)t harmadik félre ruház át. Ha megszűnik a Fölérendelt MCM-használati jogosultsága, a Fölérendelt többé nem kezelheti vagy képviselheti az Alárendelt készletet a Szolgáltatásokon keresztül. Ha az MCM Partnerprogram Általános Szerződési Feltételei máshogy nem rendelkeznek a Partner és a Google vonatkozásában, a Google nem köteles terméktámogatást nyújtani a Fölérendeltnek, az Alárendeltnek vagy az Alárendelt készletnek.

Videokészlet. Az Alárendelttől a Google bármelyik szolgáltatásába bevételszerzés céljából érkező videokészlet (videóba ágyazott hirdetéshívások akár lineáris videótartalmakból, akár online játékokból) („Videokészlet”) csak akkor megengedett, ha a Fölérendelt (i) a videólejátszó tulajdonosa; (ii) a videótartalom tulajdonosa; vagy (iii) a videótartalomra vonatkozóan kizárólagos értékesítési jogokkal rendelkezik. Ezenfelül a Fölérendelt és az Alárendelt egyaránt felelős annak biztosításáért, hogy minden Videokészlet megfeleljen az Ad Manager MCM-irányelveinek. A Fölérendelt és az Alárendelt ezenkívül egyaránt felelős annak biztosításáért is, hogy a Videokészletet tartalmazó, beágyazott videólejátszóval rendelkező összes Céltulajdon megfeleljen a Google Ad Manager jelen Partneri irányelveinek.

1.7 Gyakoriságkorlátozás

A hirdetési platformokra vonatkozó irányelvek és a Google megjelenítői irányelvei által megszabott követelmények ellenére az IP-cím használata engedélyezett a gyakoriságkorlátozás betartatásához az Ad Manager 360 speciális funkcióival kapcsolatban.

2. A Google összes bevételszerzési szolgáltatására (preferált ügyletek, garantált automatizált ügyletek, privát és nyílt aukciók) érvényes kiegészítő irányelvek

Az 1. pontban leírt irányelvek mellett a Google bevételszerzési szolgáltatásaiban bármilyen tranzakcióban részt vevő Partnereknek a jelen 2. pontban foglalt irányelveket is be kell tartaniuk. A „Google bevételszerzési szolgáltatásai” közé a következők tartoznak: preferált ügyletek, garantált automatizált ügyletek, privát és nyílt aukciók.

Ha a Partner megsérti a Google terjesztési termékeinek (például az AdSense vagy az AdMob) feltételeit és/vagy irányelveit, a Google értesítés nélkül felfüggesztheti vagy értesítést követően azonnali hatállyal felmondhatja a Partner szolgáltatáshasználatát.

2.1. Tilos a megtévesztés

A Partnereknek tilos a Webhelyeik tartalmával kapcsolatos, a vevő számára megjelenített adatokat úgy elferdíteni, hogy a vevők tévedésből az adott Webhelyekre célozzák hirdetéseiket. Kérjük, olvassa el a Google Internetes Kereső spamre vonatkozó irányelveit, amelyek iránymutatással szolgálnak a bevált módszereket illetően.

2.2. Az Alárendelt partnerek kezelése (Scaled Partner Management, „SPM”) funkcióra vonatkozó irányelvek

2022. február 1-jén az Alárendelt partnerek kezelése (SPM) megszűnt, és a Több ügyfél kezelése (MCM) eszköz váltotta fel.

További információ az MCM-ről.

Eltérő rendelkezés hiányában az ebben a pontban meghatározott kifejezések csak az 1.5-ös és a jelen 2.2-es pontra vonatkoznak.

Alárendelt regisztrációja. A jelen 2.2-es pontban a Partner akkor „Fölérendelt”, ha a Partner hirdetéskészletet értékesít a Google bevételszerzési szolgáltatásain keresztül olyan Webhelyen, ahol a webhelyet nem a Partner birtokolja és üzemelteti („Alárendelt készlet”). Mielőtt az SPM keretein belül, a Google bevételszerzési szolgáltatásain keresztül Alárendelt készletet értékesíthetne, a Fölérendeltnek pontosan regisztrálnia kell az Alárendelt készletet és az Alárendelt készletet birtokló felet („Alárendelt”) az SPM funkcióban, és be kell tartania a jelen SPM-irányelveket. Ha a Fölérendelt nem regisztrálja az Alárendelt készletet és az Alárendeltet az SPM funkcióban, akkor az adott Alárendelt készletből nem tehet szert bevételre a Google bevételszerzési szolgáltatásain keresztül.

A Fölérendeltnek közvetlen szerződéses kapcsolatban kell állnia az egyes Alárendeltekkel, akiknek biztosítaniuk kell a Fölérendelt számára azokat a jogosultságokat, amelyek a készletüknek a Google bevételszerzési szolgáltatásain keresztül való hozzáférhetővé tételéhez és kezeléséhez szükségesek.

A Fölérendeltnek minden Alárendelt esetében meg kell győződnie arról, hogy az adott fél tulajdonában van az Alárendelt készletben lévő összes Webhely, amelyet a Fölérendelt regisztrál az SPM funkcióban. Ebbe az Alárendelt készletben lévő összes webhely gyökérdomainje és az összes alkalmazás beletartozik. Ettől csak a Google kifejezett engedélyével lehet eltérni. Az Alárendelt készlet nem lehet olyan, amelyet a Google korábban már elutasított. Az egyértelműség kedvéért: hirdetési hálózatok és médiafelületeket értékesítő ügynökségek nem regisztrálhatók Alárendeltként. Ez alól kivételt jelentenek azok az Alárendelt készletek, amelyek az ő tulajdonukban vannak. Ehhez az szükséges, hogy korlátozás nélkül ők birtokolják az Alárendelt készletben lévő gyökérdomaint (webhelyek esetében) és az összes alkalmazást. Ettől csak a Google kifejezett engedélyével lehet eltérni.

A Google vagy megbízottja kapcsolatba léphet az Alárendelttel abból a célból, hogy ellenőrizze a Fölérendelt és az Alárendelt kapcsolatát.

Az Alárendelt készletre ugyanazok az irányelvek és szabályok (többek között aukciós szabályok) érvényesek, mint a Google bevételszerzési szolgáltatásaiban lévő többi készletre. Az egyértelműség kedvéért: teljes mértékben a Fölérendelt felel az Alárendelt készleteiben elkövetett szabályszegésekért, akár a Fölérendelt, akár az Alárendelt, akár bármilyen más fél okozza őket. A Google fenntartja a jogot, hogy az irányelvek megsértése esetén olyan intézkedéseket hajtson végre, amelyek rákényszerítik a Fölérendeltet az irányelvek betartására (ezen intézkedések közé tartozhat a Fölérendelt SPM-használati jogosultságának megvonása is). Ha megszűnik a Fölérendelt SPM-használati jogosultsága, többé nem szerezhet bevételt az Alárendelt készletekből a Google bevételszerzési szolgáltatásain keresztül. A Google az Alárendelteknek, illetve az Alárendelt készleteknek nem köteles terméktámogatást nyújtani.

A Fölérendeltek nem használhatják a Google bevételszerzési szolgáltatásait olyan Alárendelt készlet értékesítésére, amelyért közvetlenül vagy közvetve fizetnek, vagy amelyből bevételrészesedéshez jutnak, ha a tranzakcióban részt vevő valamelyik fél egyéb esetben megakadályozná a készletből történő bevételszerzést.

Videokészlet. Az Alárendelttől a Google bevételszerzési szolgáltatásaiba érkező videokészlet (videóba ágyazott hirdetéshívások, akár lineáris videótartalmakból, akár online játékokból) csak akkor megengedett, ha a Fölérendelt (i) a videólejátszó tulajdonosa; (ii) a videótartalom tulajdonosa; vagy (iii) a videótartalomra vonatkozóan kizárólagos értékesítési jogokkal rendelkezik. Ezenfelül a Fölérendelt felelős annak biztosításáért, hogy a videokészlet megfeleljen az Alárendelt partnerek kezelése funkcióra vonatkozó jelen irányelveknek. Meg kell győződnie arról is, hogy a videokészletet tartalmazó, beágyazott videólejátszóval rendelkező Webhelyek („Beágyazott webhelyek”) megfelelnek a jelen partneri irányelveknek.

2.3. A hirdetéshívásokra vonatkozó követelmények

Hirdetéskészlet domaininformációi. A Partnernek a Google bevételszerzési szolgáltatásaiba irányuló hívásokban pontos domaininformációkat kell megadnia. Előfordulhat, hogy a pontatlan domaininformációkat tartalmazó hirdetési kérelmeket a rendszer nem dolgozza fel. Helyettük üres hirdetés jelenhet meg. A Partner csak olyan domainekről indíthat hívást a Google bevételszerzési szolgáltatásaiba, amelyeket a Google Ad Manager kezelőfelületén, illetve a Google Ad Manager-szerződésében foglaltak szerint regisztrált a Google rendszerében.

Készlet átadására és átirányítására vonatkozó korlátozások. Ha a Partner hirdetéshívást indított a Google bevételszerzési szolgáltatásaiba egy adott megjelenítésre vonatkozóan, akkor a Partner számára nem engedélyezett a megjelenítés bármilyen más olyan rendszeren keresztül történő átadása (korlátozás nélkül ideértve többek között a Partner saját rendszerét is), amely dinamikusan vagy automatizált módon, becsült vagy konkrét, valós idejű árinformációk alapján osztja el a hirdetéshívásokat.

Hirdetés gyorsítótárazása. A mobilalkalmazásokban vagy mobileszközök böngészőjében megtekintett Webhelyeken megjelenített hirdetéseket („Alkalmazáson belüli hirdetések”) dinamikusan kell kérelmezni, és a mobileszközökhöz tervezett webhelyeken az oldal frissítésekor frissíteni kell.

2.4. A hirdetési kódra vonatkozó követelmények

A hirdetési kódot az alábbi követelményeknek és a Google bármely egyéb utasításainak megfelelően kell létrehozni és elhelyezni.

Hirdetéselhelyezés. A hirdetési kódot tilos olyan módon beilleszteni, hogy a hirdetések: (i) olyan Webhelyeken helyezkedjenek el, amelyek tartalma vagy URL-címe az emblémák, a védjegyek vagy más márkajegyek helytelen használata miatt megzavarhatja a felhasználókat, és azt sugallhatja, hogy az adott Webhelyek a Google-hoz tartoznak; vagy (ii) más Google-termékeken vagy -szolgáltatásokon, azokon belül vagy azok mellett oly módon helyezkedjenek el, amely megsérti az adott termék vagy szolgáltatás irányelveit.

Emellett a Partnerek számára tiltott az olyan hirdetések megjelenítése a Google bevételszerzési szolgáltatásain keresztül, amelyek előugró vagy pop-under ablakban jelennek meg.

Alkalmazáson belüli hirdetések. A Partnereknek az Alkalmazáson belüli hirdetéseket a Google Mobile Ads SDK-t („GMA SDK”) alkalmazó módszer legújabb változatával vagy a Google által jóváhagyott alternatív módszerrel kell létrehozniuk és elhelyezniük.

  • További információ a GMA SDK-dokumentációkról Android és iOS rendszerekhez.

A Google már nem támogatja az Android és iOS rendszeren használható Google Mobile Ads SDK 7.0.0 előtti verzióit. A Partnerek sem a GMA SDK-forráskódot, sem a GMA SDK lefordítatlan kódját nem oszthatják meg semmilyen harmadik féllel.

A kód megváltoztatása. A hirdetések programkódja, normál működése, célzása és megjelenítése a Google kifejezett engedélye nélkül semmilyen módon nem módosítható. Így például a Partnerek nem módosíthatják és nem változtathatják meg azon információkat, amelyeket (a) az ügyfél küldött valamelyik Google Ad Manager-címkének vagy -hirdetéskódnak, vagy (b) valamelyik Google Ad Manager-címke vagy -hirdetéskód küldött az ügyfélnek.

Műszaki követelmények. A Partnerek sem közvetlenül, sem harmadik félen keresztül (i) nem végezhetik maguk a hirdetéskattintások nyomon követését; és (ii) nem tárolhatják vagy gyorsítótárazhatják nem átmeneti módon azokat az adatokat, amelyek a Google bevételszerzési szolgáltatásain keresztül megjelenő hirdetésekhez kapcsolódnak.

Mintakód. A Google által biztosított valamennyi mintakód kísérleti, nem támogatott bétafunkció. Ezek csupán kényelmi célokat szolgálnak, és egy lehetséges megoldást modelleznek.

2.5. Webhelytartalom

A Google bevételszerzési szolgáltatásain keresztül hirdetéseket megjelenítő Webhelyeken nem lehetnek olyan tartalmak, (i) amelyek a Platformokra vonatkozó programszabályzat vagy (ii) a Google megjelenítői irányelvei által tiltva vannak.

Azok a webhelyek, amelyek a Google bevételszerzési szolgáltatásain keresztül olyan hirdetéseket jelenítenek meg, amelyek tartalma a Google megjelenítői korlátozásainak hatálya alá esik, valószínűleg kevesebb hirdetést jelenítenek majd meg, mint más, nem korlátozott tartalmak. A Google Ads továbbra sem jelenít meg semmilyen korlátozott tartalmat, és kizárólag más hirdetési termékektől, illetve a megjelenítők és a hirdetők közvetlen ajánlatainak felhasználása révén fogad hirdetéseket.

2.6. Érdeklődésen alapuló hirdetés

A felhasználóhoz társított Google hirdetési cookie-t („Felhasználói cookie”) tartalmazó remarketinglisták („Felhasználólista”) Partner általi használatának meg kell felelnie a Platformokra vonatkozó programszabályzat érdeklődésen alapuló hirdetésekről szóló rendelkezéseinek és az alábbi irányelveknek is:

Hirdetési cookie-kra vonatkozó irányelvek. A Felhasználói cookie Felhasználólistán keresztül történő, Partner általi felhasználására a Google hirdetési cookie-kra vonatkozó irányelvei is érvényesek.

A Felhasználólista átláthatósága. A Partner feljogosítja a Google-t arra, hogy a Partner Felhasználólistáin társított cookie-azonosítóval szereplő bármely Felhasználónak megjelenítse, (i) hogy a Felhasználó társított cookie-azonosítója szerepel a Partner legalább egy Felhasználólistáján; valamint (ii) a vonatkozó Partner domainjét vagy megjelenített nevét. A Partner attól függetlenül biztosítja ezt a jogot, hogy a saját készletét anonim azonosítón keresztül hozzáférhetővé tette-e, vagy sem.

Remarketing Alkalmazáson belüli hirdetések esetén. Az Alkalmazásokon belüli hirdetések hirdetésre kijelölt mobileszköz-azonosítók („hirdetésspecifikus eszközazonosítók”) használatával történő remarketingjének engedélyezéséhez a Partnernek az adatvédelmi irányelveiben közzé kell tennie, hogy: (i) a Partner gyűjti és harmadik feleknek átadja a hirdetésspecifikus eszközazonosítókat, kivéve, ha a felhasználó az adott eszközre vonatkozóan leiratkozott a hirdetések nyomon követéséről; és (ii) a hirdetéskövetésről leiratkozott felhasználók hogyan állíthatják alaphelyzetbe az ilyen azonosítókat annak érdekében, hogy különválaszthassák az eszközt a leiratkozás előtt gyűjtött és továbbított remarketingadatoktól.

2.7. Fizetési küszöb

Ahhoz, hogy a Google bevételszerzési szolgáltatásai általi kifizetés megtörténjen, a Partnereknek az adott hónap végén minimum 100 USD egyenleggel kell rendelkezniük a Google Ad Manager-fiókjukban. A 100 USD alatti egyenlegeket átvisszük a következő hónapra.

2.8. Érvénytelen tevékenység

A Platformokra vonatkozó programszabályzat érvénytelen tevékenységeket tárgyaló rendelkezésein felül a Partnereknek a következő követelményeknek is meg kell felelniük:

Többszörös hirdetéshívás. Egy adott megjelenítés esetében a Partnerek nem indíthatnak ismételt hirdetéshívásokat Google-hirdetések iránt úgy, hogy ezzel megpróbálják befolyásolni az aukciót, visszaélést követnek el, vagy tisztességtelen előnyt szereznek a hirdetésaukció során.

Alkalmazásplatform-funkciók: Az alkalmazásplatform funkcióit használó Partnerek nem küldhetnek megjelenítési lehetőséget olyan közvetítői megoldásokon keresztül (beleértve a Partner saját rendszerét is), amelyek dinamikusan vagy automatizáltan osztják el a hirdetési kérelmeket a tényleges, becsült vagy más valós idejű árképzési adatok alapján. Az alkalmazásplatform funkciói közé tartozik a Nyílt ajánlattétel.

A Webhely működése. A Partnerek számára tilos hirdetések megjelenítése a Google bevételszerzési szolgáltatásain keresztül azokon a webhelyeken és más tulajdonokon, amelyek a következő viselkedési formák bármelyikét mutatják: (i) módosítják a felhasználói beállításokat, vagy letöltéseket indítanak el a felhasználó kifejezett beleegyezése nélkül, (ii) nem kívánt webhelyekre irányítják át a felhasználókat; (iii) előugró ablakokat vagy más olyan elemeket tartalmaznak, amelyek zavarják a webhelyen való navigációt; vagy (iv) háttérben megjelenő (pop-under) ablakokat tartalmaznak vagy nyitnak meg.

A forgalom forrásai. A Partnerek számára nem engedélyezett a Google bevételszerzési szolgáltatásain keresztül történő bevételszerzés olyan Webhelyeken, amelyek:

  • Előugró ablakokat megjelenítő szoftvert tartalmaznak.
  • Nem kívánt webhelyekre irányítják át a felhasználókat.
  • Módosítják a böngésző beállításait, vagy más módon zavarják a webhelyen való navigációt. Az egyértelműség kedvéért: ez a tiltás kizárja az olyan rendszerek használatát (beleértve az eszköztárakat is), amelyek egy adott Webhelyen a Webhely tulajdonosának kifejezett engedélye nélkül hirdetési területet fednek el vagy hoznak létre.

2.9. A Biztonságos jelek funkció

A Biztonságos jelek funkció valamennyi használatának meg kell felelnie a következő követelményeknek:

  • Amikor a funkciót arra használják, hogy adatokat továbbítsanak a Google rendszerein keresztül a megjelenítő által kiválasztott ajánlattevő felé, a megjelenítő köteles gondoskodni arról, hogy a jelgyűjtés megfeleljen az összes jelenleg érvényben lévő jogszabálynak és adatvédelmi követelménynek, valamint arról, hogy semmilyen módon se zavarja a Google hirdetésmegjelenítési folyamatait.
  • A Google rendszerein keresztül továbbított biztonságos jeleket olyan módon kell érthetetlenné tenni, hogy a jelek ne legyenek értelmezhetők a Google számára, és csak a megjelenítő által kiválasztott vevő tudja őket értelmezni.

2.10. Videók és játékok

Videó- és webhelytartalmi követelmények. A videokészletet a videómegjelenítőkre vonatkozó szabályzat és a Google egyéb utasításai szerint kell megvalósítani. A Partnereknek minden videó- és játéktartalomhoz pontos metaadatokat és leíró URL-címeket kell biztosítaniuk, és karban is kell tartaniuk őket.

Azon Partnereknek, akik a Google Interactive Media Ads (IMA) SDK-t használják arra, hogy videokészletben jelenítsenek meg hirdetéseket a Google bevételszerzési szolgáltatásain keresztül, biztosítaniuk kell, hogy mind a videótartalom, mind a Beágyazott webhely megfeleljen a jelen partneri irányelvekben leírt webhelytartalmi követelményeknek. Az ilyen Partnereknek az adatvédelmi irányelveikben közölniük kell, hogy harmadik felek bizonyos típusú adatokat gyűjthetnek a felhasználók webhelylátogatásairól, beleértve azt is, hogy a felhasználók végeztek-e bármilyen tevékenységet a webhelyeken lévő tartalmakkal.

A YouTube-on tárolt tartalommal csak a YouTube Partnerprogramon keresztül lehet bevételt szerezni, az IMA SDK használatával nem.

2.11. Rögzített hirdetések

A Google Ad Manager szolgáltatásban rögzített hirdetéseket használó Partnereknek be kell tartaniuk a rögzített hirdetések megvalósítására vonatkozó irányelveket és korlátozásokat.

3. Kizárólag a nyílt aukciókra vonatkozó egyéb irányelvek

A fenti 1. és 2. pontban meghatározott irányelveken felül a nyílt aukciókon részt vevő Partnereknek a jelen 3. pontban foglalt irányelveket is be kell tartaniuk. (Az egyértelműség kedvéért: az Első megtekintés funkció használatával hirdetéseket elhelyező Webhelyeknek is meg kell felelniük ezeknek az irányelveknek.)

3.1. Hirdetéselhelyezés a nyílt aukcióban

A nyílt aukció során elhelyezett hirdetés: (i) nem jeleníthető meg kibontható gombokon és animációkon; (ii) nem integrálható nem webalapú asztali alkalmazásba, hacsak ezt a Google kifejezetten jóvá nem hagyja; (iii) nem helyezhető el levelezőprogramokban és e-mailekben, többek között hírlevelekben, hacsak erre a Google kifejezett engedélyt nem ad; valamint (iv) nem helyezhető el gombok vagy bármely más objektum alatt vagy mellett úgy, hogy a hirdetés elhelyezése zavarja a felhasználót a webhelyen vagy a hirdetéssel végzett gyakori műveletekben.

A Webhelyekkel nyílt aukciókon keresztül bevételt szerző Partnereknek biztosítaniuk kell, hogy az oldalon belüli hirdetések (azok a hirdetések, amelyek a hirdetéshely megadott méretein belül maradnak), az Alkalmazáson belüli hirdetések (a mobilalkalmazásokban megjelenített hirdetések), illetve az egyéb fizetett promóciós anyagok – bármely adott időpontban – ne haladják meg a Webhelyen lévő tartalom mennyiségét.

3.2. Alkalmazáson belüli hirdetések elhelyezése a nyílt aukcióban

A nyílt aukción keresztül megjelenített Alkalmazáson belüli hirdetések nem helyezhetők el (i) gombok vagy bármely más objektum alatt vagy mellett úgy, hogy a hirdetés elhelyezése zavarja a felhasználót az Alkalmazással vagy a hirdetéssel végzett gyakori műveletekben, (ii) olyan egyéb módon, amely akadályozza a felhasználót az alkalmazástartalom megtekintésében, vagy (iii) „zsákutcaképernyőn”, ahonnan a felhasználó csak a hirdetésre kattintva léphet tovább, és ahol a felhasználót nem tájékoztatják arról, hogy a kezdőképernyő gomb megnyomásával kiléphet az alkalmazásból.

3.3. Partnerkorlátozások a nyílt aukcióban

A Partnerek dönthetnek úgy, hogy letiltanak egyes hirdetőket, vevői hálózatokat, multimédiás szolgáltatókat és hirdetéseket, amelyek címkézés segítségével hoznak létre vagy használnak remarketinglistákat, illetve amelyek érdeklődési kategóriákon alapuló cookie-kat használnak. Ezek a korlátozások egy adott készletszegmens alapján, illetve külön-külön fiókszinten is beállíthatók. A Google nem szavatolja ezen korlátozások működését, de biztosítja a webhelyek és a hirdetések ellenőrzését.

3.4. Videokészlet a nyílt aukcióban

A nyílt aukcióban lévő videokészleteket, így többek között az online játékokban szereplő, videóba ágyazott hirdetéskészleteket a Google utasításai szerint kell kialakítani. A Partnereknek tilos: (i) a bevételszerzésre használt videólejátszókat a hagyományos vizuális hirdetések hirdetéselhelyezéseinek, például a szalaghirdetések hirdetési egységeinek használatával forgalmazni, valamint (ii) a szalaghirdetéseket és képeket sablonháttérként használni a videó- és játéktartalmakhoz. A hirdetéseket úgy kell elhelyezni, hogy a felhasználók világosan meg tudják őket különböztetni a videó- és játéktartalmaktól.

3.5. Google-hirdetések a nyílt aukcióban

Ha Google-hirdetéseket jelenít meg a Webhelyén, a Partnernek be kell tartania az AdSense programszabályzatát, amely a Partnerre „megjelenítőként” hivatkozik. Ha Google-hirdetéseket jelenít meg valamelyik Alkalmazásban, akkor a Partnernek az AdMob programszabályzatát is be kell tartania.

Legutóbbi frissítés: 2021. szeptember 30.

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?

További segítségre van szüksége?

Próbálja ki a következő lépéseket:

true
Kibocsátási megjegyzések

Olvassa el a legújabb Ad Manager-funkciókról és Súgó-frissítésekről szóló híreket.

Újdonságok megtekintése

Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
9799721609595295578
true
Keresés a Súgóoldalakon
true
true
true
true
true
148