Reklam Yöneticisi ve Ad Exchange program politikaları

Reklam isteklerinin reşit olma yaşının altındaki AEA ve Birleşik Krallık kullanıcılarına yönelik olarak etiketlenmesi (TFUA)

Reklam isteklerinizi, Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) ve Birleşik Krallık'ta reşit olma yaşının altındaki kullanıcılara yönelik olarak değerlendirilmek üzere işaretleyebilirsiniz. Bu özellik, Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne (GDPR) uygunluğu kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. GDPR kapsamında başka yasal yükümlülüklerinizin olabileceğini unutmayın. Lütfen Avrupa Birliği yönergelerini inceleyin ve hukuk müşavirinize danışın. Google araçlarının, uyumluluğu kolaylaştırmak için tasarlandığını ve yayıncının hukuki yükümlülüklerini azaltmadığını lütfen unutmayın. GDPR'nin yayıncıları nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi

Bu özellik kullanılırken reklam isteğine TFUA (Avrupa'da Reşit Olma Yaşının Altındaki Kullanıcılar İçin Etiket) parametresi eklenir. Bu parametre, ilgili reklam isteği için yeniden pazarlama dahil kişiselleştirilmiş reklamları devre dışı bırakır. Reklam ölçüm pikselleri ve üçüncü taraf reklam sunucuları gibi üçüncü taraf reklam sağlayıcılarına gönderilen istekleri de devre dışı bırakır. Parametre, kullandığınız Ad Manager anahtar/değer çiftlerini etkilemez. Sonuç olarak, anahtar-değer kullanımınızın GDPR ile uyumlu olduğundan emin olmalısınız. 

Reklam isteğine eklenen TFUA parametresi, site düzeyinde uygulanan tüm ayarlara göre öncelikli hâle gelir.

Kullanıcı arayüzünüzde "Çocuklara yönelik reklamlar" ayarı mevcutsa rezervasyon satır öğeleri için "Satır öğesini yayınını sınırla" ayarı, yalnızca isteğin AEA veya Birleşik Krallık’tan geldiğini tespit edersek ya da Ad Manager'ı buna uygun şekilde yapılandırdıysanız geçerli olur.*


* Bu ayar, Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılara yayınlanmasına izin verilen reklam türlerinin seçilmesine olanak tanır.

Google'ın reklamcılık hizmetlerini kullanıyorsanız ve reklam isteği yerine site, alt alan veya uygulama seviyesinde COPPA'ya göre çocuklara yönelik olarak değerlendirilmeyi istiyorsanız Çocuklara yönelik olarak değerlendirilme için site veya uygulama etiketleme bölümüne bakın. TFCD ve COPPA hakkında daha fazla bilgi

Çocuklara yönelik olarak değerlendirilme etiketleri (TFCD) ve reşit olma yaşının altındaki kullanıcılar için etiketin (TFUA) her ikisi de aynı anda true olarak ayarlanmamalıdır. Bu şekilde ayarlanırsa çocuklara yönelik olarak değerlendirilme etiketi (TFCD) öncelikli olur.

Google Yayıncı Etiketleri (GPT)

GPT kullanıyorsanız aşağıdaki API çağrısı aracılığıyla, GDPR'ye göre reşit olma yaşının altındaki kullanıcılara yönelik olarak değerlendirilmesini istediğiniz reklam isteğini işaretleyebilirsiniz:

googletag.pubads().setTagForUnderAgeOfConsent(int options);

Reşit olma yaşının altındaki kullanıcılara yönelik olarak değerlendirilmesini istediğiniz reklam isteğini işaretlemek için options parametresini 1 tam sayı değerine; reşit olma yaşının altında olmayan kullanıcılara yönelik reklam isteklerinde ise 0 değerine ayarlayın.

Belirttiğiniz seçeneklerin sayfa için herhangi bir reklam istenmeden önce geçerli olmasını istiyorsanız setTagForUnderAgeOfConsent GPT API çağrısını sayfanızın yürütülmesinin başında yapın. Çağrı yeterince erken yapılmazsa reşit olma yaşının altında işareti her reklam isteğinde dikkate alınmayabilir. Örneğin, setTagForUnderAgeOfConsent çağrınızın googletag.enableServices(), googletag.pubads().display(...) ve googletag.pubads().definePassback(...).display() çağrılarından (kapsamlı bir liste değildir) önce yapıldığından emin olmanız gerekir.

Reklam alanlarını yenilemek için (googletag.pubads().refresh kullanılarak) yapılan sonraki çağrılar, reklam alanı için son istekten itibaren setTagForUnderAgeOfConsent kullanılarak yapılan değişiklikleri dikkate alacaktır.

Reşit olma yaşının altındaki kullanıcılara yönelik olarak değerlendirilecek reklam isteğini işaretlemek için API çağrısı yapıldıktan sonra, ayarlanan değer kaldırılabilir. Ayarlanan değer kaldırıldığında, aynı sayfa görüntüleme içindeki diğer reklam istekleri için site düzeyindeki varsayılan ayar (varsa) kullanılacaktır. Aşağıdaki API çağrısını kullanarak reşit olma yaşının altında durum ayarını kaldırın:

googletag.pubads().setTagForUnderAgeOfConsent()

Bu ayar, değiştirilene veya kaldırılana kadar setTagForUnderAgeOfConsent çağrısından sonraki tüm reklam isteklerinde uygulanır.

Hem setTagForChildDirectedTreatment hem de setTagForUnderAgeOfConsent çağrılırsa setTagForChildDirectedTreatment öncelikli olur. TFCD/çocuklara yönelik olarak değerlendirilme, TFUA/reşit olma yaşının altındaki kullanıcılara yönelik olarak değerlendirilmenin yerini alır.

Örnek GPT kod snippet'i

<script async="async" src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script>;

<script>
  window.googletag = window.googletag || {cmd: []};
</script> 
 
<script>
 googletag.cmd.push(function() {
  googletag.pubads().setTagForUnderAgeOfConsent(1);
  googletag.defineSlot('/1234/sports/football', [728, 90],'div_1')
    .addService(googletag.pubads());
  googletag.enableServices();
 });
</script>

GPT geri verilen gösterim etiketleri

GPT geri verilen gösterim etiketleri, Ad Manager yayıncısından başka bir yayıncıya, yayıncının Ad Manager reklam sunma veya üçüncü taraf reklam sunucusu kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın reklam yayınlamak için kullanılabilir. Etiketler, A Ad Manager yayıncısından B yayıncısına gönderilir ve burada B yayıncısına ait reklam sunucusuyla trafiğe eklenir.

GPT geri verilen gösterim etiketleri kullanıyorsanız aşağıdaki API çağrısı aracılığıyla, GDPR'ye göre reşit olma yaşının altındaki kullanıcılara yönelik olarak değerlendirilmesini istediğiniz reklam isteğini işaretleyin:

setTagForUnderAgeOfConsent(int options);

Reşit olma yaşının altındaki kullanıcılara yönelik olarak değerlendirilmesini istediğiniz reklam isteğini işaretlemek için options parametresini 1 tam sayı değerine; reşit olma yaşının altında olmayan kullanıcılara yönelik reklam isteklerinde ise 0 değerine ayarlayın.

Geri verilen gösterim etiketleri kullanılırken, A yayıncısı için ilk reklam Ad Manager'dan TFUA=1 veya TFUA=0 kullanılarak ya da her ikisi de kullanılmadan istenir. Reklam öğesi sayfada yayınlandığında %%TFUA%% makrosu ilk reklam isteğindeki değeri "devralır". B yayıncısına ilk reklam isteğindeki değer kullanılarak reklam isteği yapılır. %%TFUA%% makrosunun kullanılması ancak her iki yayıncı da Ad Manager reklam sunmayı kullanıyorsa istenen sonucu verir.

Hem TFCD hem de TFUA parametresi 1 olarak ayarlanırsa TFCD öncelikli olur.

GPT geri verilen gösterim etiketleri ve makrolar hakkında daha fazla bilgi

GPT geri verilen gösterim kod snippet'i örneği

<script src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"> googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200]) .setTagForUnderAgeOfConsent(1)
  .display();
</script>

%%TFUA%% makrosunu kullanan GPT geri verilen gösterim kod snippet'i örneği

<script src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"> googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200]) .setTagForUnderAgeOfConsent(%%TFUA%%)
  .display();
</script>

<amp-ad> etiketleri

<amp-ad type="doubleclick"> etiketleri, amp-consent bileşeni aracılığıyla reşit olma yaşının altındaki kullanıcılara yönelik olarak değerlendirilme için gönderilen isteklerin işaretlenmesini destekler. Bu bileşen, yayıncının istekleri checkConsentHref uç noktasını belirtmesine olanak tanır. Bu uç nokta, isteklerin data-block-on-consent özelliğinin belirtildiği sayfadaki herhangi bir bileşenden gönderilmeden önce sorgulanır. amp-consent ve ConsentHref yanıtlarının biçimi hakkında daha fazla bilgi

Yayıncının ConsentHref uç noktası "tfua" veya "tfcd" anahtarlarını döndürürse sonraki Ad Manager istekleri, sırasıyla reşit olma yaşının altındaki kullanıcılara ya da çocuklara yönelik olarak değerlendirilme için işaretlenir. Örneğin, onay bileşeni ve reklam içeren bir AMP sayfasını ele alalım:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{
 "consents": {
  "my-consent": {
   "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent",
   "promptUI": "consent-ui"
  }
 }
}
</script>
</amp-consent>
 
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" 
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"]}'>
</amp-ad>

Yayıncının ConsentHref (https://publisher.com/api/check-consent) uç noktasından aşağıdaki yanıtın alınması Ad Manager reklam isteğinin, reşit olma yaşının altındaki kullanıcılara yönelik olarak değerlendirilmesini etkinleştirir:

{
 "promptIfUnknown": false,
 "sharedData": {
  "doubleclick-tfua": 1,
  "doubleclick-tfcd": 0
 }
}

TFUA ve TFCD, aşağıdaki gibi hedefleme JSON nesnesi kullanılarak <amp-ad> etiketlerinde statik olarak da ayarlanabilir. Örneğin:

<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner"
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"],
   "tagForChildDirectedTreatment":1,
   "tagForUnderAgeTreatment":1}'>
</amp-ad>

Son olarak, GDPR gereksinimlerine tam olarak uymanıza yardımcı olmak için data-block-on-consent özelliği, üçüncü taraflara istek gönderen amp-analytics ve amp-pixel gibi diğer AMP bileşenleri için de ayarlanabilir.

Basit URL'ler

Basit URL'ler kullanıyorsanız tfua=[int] parametresini doğrudan etiket isteği URL'sine ekleyerek GDPR'ye göre reşit olma yaşının altındaki kullanıcılara yönelik olarak değerlendirilmesini istediğiniz reklam isteğini işaretleyebilirsiniz. Parametreyi etiketin başlarında belirtmelisiniz; garanti olması için ilk 500 karaktere yerleştirin. Reşit olma yaşının altındaki kullanıcılar için işaretlemek istediğiniz reklam isteğinde tfua=1; reşit olma yaşının altındaki kullanıcılara yönelik olmayan reklam isteklerinde ise tfua=0 parametresini belirtin. Örneğin:

https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&tfua=1&c=12345

Hem TFCD hem de TFUA parametresi 1 olarak ayarlanırsa TFCD öncelikli olur.

Ad Exchange Etiketleri

Sayfanızda Ad Exchange'den (AdX) reklam isteğinde bulunmak için eşzamansız reklam kodu (adsbygoogle.js) kullanılıyorsa, her etikete data-tag-for-under-age-of-consent="1" parametresini ekleyerek GDPR'ye göre reşit olma yaşının altındaki kullanıcılara uygun reklamlar isteyin.  Örneğin:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
</script>
<ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Daha eski eşzamanlı reklam etiketini (show_ads.js) kullanıyorsanız, her reklam etiketinde google_tag_for_under_age_of_consent=1 değişkenini ayarlayın.  Örneğin:

<script>
google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_under_age_of_consent = 1;
</script>
<script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Google Mobile Ads SDK'sı

Uygulama geliştiricisi olarak, reklam isteğinde bulunduğunuzda Google'ın içeriğinizi GDPR'ye göre reşit olma yaşının altındaki kullanıcılara uygun olarak değerlendirmesini isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz.

İçeriğinizin GDPR'ye göre reşit olma yaşının altındaki kullanıcılara yönelik olarak değerlendirilmesi gerekip gerekmediğini belirtmek için tagForUnderAgeOfConsent parametresini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Android ve iOS ile ilgili geliştirici dokümanlarını okuyun.

Google Interactive Media Ads SDK'sı (Video için)

Video isteklerinde reklam etiketinize tfua=1 parametresini ekleyerek, Google'ın video içeriğinizi GDPR'ye göre reşit olma yaşının altındaki kullanıcılara yönelik olarak değerlendirmesini istediğinizi belirtebilirsiniz. Bu işlemi manuel olarak oluşturulmuş bir ana video etiketi ile veya platforma özgü IMA SDK'larından herhangi birini (HTML5, iOS veya Android) kullanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Video oynatıcınız Ad Manager'ın Dinamik Reklam Ekleme özelliğini kullanıyorsa, dahil edilen herhangi bir reklam isteğine geçirmek üzere talebe bağlı videoda (VOD) veya canlı yayın isteğinde tfua=1 parametresini de içerebilir.

Hem TFCD hem de TFUA parametresi 1 olarak ayarlanırsa TFCD öncelikli olur.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın