Tagowanie żądania reklamy jako objętego ograniczonym przetwarzaniem danych pod kątem użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii

Możesz oznaczyć swoje żądania reklamy, tak aby zostały objęte ograniczonym przetwarzaniem danych w przypadku użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii. W tym celu użyj tagu TFUA (dawniej nazywanego „tagowaniem pod kątem użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku świadomego wyrażenia zgody”). Ta funkcja ma na celu ułatwienie zachowania zgodności z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i powiązanymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności dzieci, takimi jak kodeks projektowania w sposób dostosowany do wieku (Age Appropriate Design Code, kodeks AADC). Pamiętaj, że RODO i kodeks AADC mogą nakładać na Ciebie także inne obowiązki prawne. Zapoznaj się z wszystkimi wytycznymi regulacyjnymi i skonsultuj się ze swoim prawnikiem. Pamiętaj, że narzędzia Google pomagają w przestrzeganiu przepisów, ale nie zwalniają żadnego wydawcy z jego zobowiązań wobec prawa. Więcej informacji o tym, jak RODO i kodeks AADC wpływają na działalność wydawców

Gdy używasz tej funkcji, w żądaniu reklamy znajdzie się parametr TFUA. Wyłącza on reklamy spersonalizowane, w tym remarketingowe, w przypadku tego konkretnego żądania reklamy. Uniemożliwia też przesyłanie żądań do zewnętrznych dostawców reklam – dotyczy to np. pikseli śledzących reklamy lub serwerów reklamowych firm zewnętrznych. Nie ma on jednak wpływu na wykorzystywanie par klucz-wartość w usłudze Ad Manager. Dlatego musisz się upewnić, że stosujesz pary klucz-wartość zgodnie z postanowieniami RODO.

Parametr TFUA umieszczony w żądaniu reklamy ma pierwszeństwo przed wszelkimi ustawieniami na poziomie witryny.

Jeśli w Twoim interfejsie jest dostępne ustawienie „Reklamy skierowane do dzieci”, ustawienie „Ogranicz wyświetlanie elementu zamówienia” dla elementów zamówienia z rezerwacji jest stosowane tylko wtedy, gdy wykryjemy, że żądanie pochodzi z regionu podlegającego przepisom dotyczącym prywatności, lub jeśli odpowiednio skonfigurujesz Ad Managera*.


* To ustawienie pozwala wybrać typy reklam, które mogą być wyświetlane użytkownikom w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), Wielkiej Brytanii i w innych regionach objętych przepisami dotyczącymi prywatności.

Jeśli korzystasz z usług reklamowych Google i chcesz, aby ograniczone przetwarzanie danych (zgodnie z COPPA) obowiązywało na poziomie witryny, subdomeny lub aplikacji, a nie na poziomie żądania reklamy, zapoznaj się z artykułem Oznaczanie witryn lub aplikacji jako skierowanych do dzieci.

Więcej informacji o tagu TFCD i ustawie COPPA

Tagi TFCD i TFUA nie powinny mieć jednocześnie wartości true. Jeśli jednak tak jest, tag TFCD ma pierwszeństwo.

Tagi wydawcy Google (GPT)

Wywołanie interfejsu API GPT setTagForUnderAgeOfConsent nie jest już zalecaną metodą zapewniania zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności.

Jeśli używasz tagu wydawcy Google (GPT), możesz zaktualizować kod, aby zgodnie z RODO oznaczyć żądanie reklamy jako objęte ograniczonym przetwarzaniem danych. Pominięcie tego ustawienia domyślnie powoduje zezwalanie na wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Najnowsze przykładowe kody znajdziesz w dokumentacji dla programistów GPT.

Zobacz dokumentację dla programistów GPT

Przebiegi zwrotne GPT

Tag wydawcy Google (GPT) umożliwia generowanie tagów z funkcją „przebiegu zwrotnego”. Tę funkcję możesz wdrożyć za pomocą standardowego tagu wydawcy Google zapisanego w elemencie iframe.

Zobacz przewodnik po tagach przebiegu zwrotnego dla programistów GPT

Tagi <amp-ad>

Tag <amp-ad type="doubleclick"> umożliwia oznaczanie żądań jako objętych ograniczonym przetwarzaniem danych za pomocą komponentu amp-consent. Pozwala on wydawcom określić checkConsentHref, czyli kryterium końcowe, które jest sprawdzane przed przesłaniem żądań z dowolnego komponentu na stronie, na której dodano atrybut data-block-on-consent. Więcej informacji o komponencie amp-consent i formacie informacji zwrotnej w związku z kryterium ConsentHref

Jeśli kryterium końcowe ConsentHref wydawcy zwraca klucze „tfua” lub „tfcd”, kolejne żądania Ad Managera zostaną oznaczone jako objęte ograniczonym przetwarzaniem danych. Przyjrzyjmy się np. stronie AMP z komponentem zgody i reklamą:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{ "consents":
   { "my-consent":
      {
         "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent", "promptUI": "consent-ui"
      }
   }
}
</script>
</amp-consent>
<amp-ad data-block-on-consent width=320 height=50 type="doubleclick" data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]}, "categoryExclusions":["health"]}'></amp-ad>

Następująca odpowiedź ConsentHref (https://publisher.com/api/check-consent) wydawcy włączyłaby ograniczone przetwarzanie danych w przypadku żądania reklamy Ad Managera:

{ "promptIfUnknown": false, "sharedData": { "doubleclick-tfua": 1, "doubleclick-tfcd": 0 } }

Możesz także wykorzystać określenie właściwości kierowania obiektu JSON i ustawić TFUA oraz TFCD jako statyczne wartości w tagu <amp-ad>. Przykład:

<amp-ad data-block-on-consent width=320 height=50 type="doubleclick" data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]}, "categoryExclusions":["health"], "tagForChildDirectedTreatment":1, "tagForUnderAgeTreatment":1}'> </amp-ad>

Pamiętaj, że aby ułatwić Ci spełnienie tych wymagań, umożliwiliśmy skonfigurowanie atrybutu data-block-on-consent pod kątem innych komponentów stron AMP, które wysyłają żądania do rozwiązań zewnętrznych, np. amp-analytics i amp-pixel.

Żądanie bez tagów

Jeśli używasz żądania bez tagów, możesz oznaczyć żądanie reklamy jako wymagające ograniczonego przetwarzania danych, dodając parametr tfua=[int] bezpośrednio do adresu URL żądania tagu. Zalecamy określenie tego parametru odpowiednio blisko początku tagu, aby zmniejszyć ryzyko obcięcia. Podaj parametr tfua=1, aby oznaczyć żądanie reklamy jako objęte ograniczonym przetwarzaniem danych.

Pominięcie tego parametru domyślnie powoduje wyłączenie ograniczonego przetwarzania danych i zezwolenie na wyświetlanie reklam spersonalizowanych.

Przykład:

https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&tfua=1&c=12345

Tagi Ad Exchange

Jeśli Twoja strona korzysta z asynchronicznego kodu reklamy (adsbygoogle.js) do zgłaszania żądań reklam z Ad Exchange (AdX), wysyłaj żądania reklam odpowiednich do ograniczonego przetwarzania danych. Aby to zrobić, dodaj parametr data-tag-for-under-age-of-consent="1" w każdym tagu. Przykład:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> </script> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef" data-ad-slot="0123456789" data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

Jeśli używasz starszego synchronicznego tagu reklamy (show_ads.js), ustaw zmienną google_tag_for_under_age_of_consent=1 w każdym tagu reklamy. Przykład:

<script> google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef"; google_ad_slot = "0123456789"; google_ad_width = 125; google_ad_height = 125; google_tag_for_under_age_of_consent = 1; </script> <script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script>

Pakiet SDK do reklam mobilnych Google

Deweloper aplikacji może wskazać w żądaniu reklamy, czy Google ma traktować treści w tej aplikacji jako objęte ograniczonym przetwarzaniem danych.

Aby wskazać, że treści mają być objęte ograniczonym przetwarzaniem danych, możesz ustawić tag tagForUnderAgeOfConsent. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dla deweloperów aplikacji na Androida oraz iOS.

Pakiet Google IMA SDK (treści wideo)

Jeśli chcesz, aby Twoje treści wideo były traktowane jako objęte ograniczonym przetwarzaniem danych, do tagu reklamy dodaj parametr tfua=1. Możesz to zrobić za pomocą ręcznie utworzonego głównego tagu wideo albo dowolnego pakietu IMA SDK przeznaczonego na daną platformę (HTML5, iOS lub Android).

Jeśli Twój odtwarzacz wideo obsługuje udostępnianą przez Ad Managera funkcję dynamicznego wstawiania reklam, może też uwzględnić parametr tfua=1 w treściach wideo na żądanie (VOD) lub żądaniach transmisji na żywo, by przekazywać go w każdym uwzględnionym żądaniu reklamy.

Jeśli zarówno parametr TFCD, jak i parametr TFUA mają wartość 1, parametr TFCD ma pierwszeństwo.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
1083344892082137950
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
148