Zasady programów Menedżer reklam i Ad Exchange

Tagowanie żądania reklamy pod kątem użytkowników z EOG i Wielkiej Brytanii, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody (TFUA)

Możesz oznaczyć swoje żądania reklamy, by były traktowane jako skierowane do użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Wielkiej Brytanii, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody. Dodaliśmy tę funkcję, by ułatwić spełnianie wymogów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Pamiętaj, że ustawa RODO może nakładać na Ciebie także inne zobowiązania. Zapoznaj się ze wskazówkami Unii Europejskiej i skonsultuj się ze swoim doradcą prawnym. Pamiętaj, że narzędzia Google pomagają w przestrzeganiu przepisów, ale nie zwalniają żadnego wydawcy z jego zobowiązań wobec prawa. Więcej informacji o wpływie RODO na wydawców

Jeśli użyjesz tej funkcji, do żądania reklamy dodamy parametr TFUA (Tag For Users under the Age of Consent in Europe – tag stosowany w przypadku użytkowników z Europy, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody). Wyłącza on reklamy spersonalizowane, w tym remarketingowe, w przypadku tego konkretnego żądania reklamy. Uniemożliwia też przesyłanie żądań do zewnętrznych dostawców reklam – dotyczy to np. pikseli śledzących reklamy lub serwerów reklamowych firm zewnętrznych. Nie ma on jednak wpływu na wykorzystanie par klucz-wartość w usłudze Ad Manager. Dlatego musisz się upewnić, że stosujesz pary klucz-wartość zgodnie z postanowieniami RODO.

Parametr TFUA umieszczony w żądaniu reklamy ma pierwszeństwo przed wszystkimi ustawieniami stosowanymi na poziomie witryny.

Jeśli w Twoim interfejsie dostępne jest ustawienie „Reklamy skierowane do dzieci”, ustawienie „Ogranicz wyświetlanie elementu zamówienia” dla zarezerwowanych elementów zamówienia jest stosowane tylko wtedy, gdy wykryjemy, że żądanie pochodzi z EOG albo Wielkiej Brytanii lub jeśli odpowiednio skonfigurujesz Ad Managera*.


* To ustawienie pozwala wybrać typy reklam, które mogą być wyświetlane użytkownikom w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i Wielkiej Brytanii.

Jeśli korzystasz z usług reklamowych Google i chcesz, by traktowanie jako treści skierowanych do dzieci (zgodnie z COPPA) obowiązywało na poziomie witryny, subdomeny lub aplikacji, a nie na poziomie żądania reklamy, zapoznaj się z artykułem Tagowanie witryny lub żądania reklamy pod kątem traktowania jako skierowanej do dzieci. Więcej informacji o traktowaniu jako aplikacji lub strony skierowanej do dzieci (TFCD) i ustawy o ochronie prywatności dzieci w internecie (COPPA)

Tagi służące do traktowania treści jako skierowanych do dzieci (TFCD) i tagi do określania treści przeznaczonych dla użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody (TFUA), nie powinny mieć jednocześnie wartości true. Jeśli jednak tak jest, tag TFCD ma pierwszeństwo.

Tagi wydawcy Google (GPT)

Jeśli używasz GPT, możesz oznaczyć żądanie reklamy jako dostosowanej do użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody (zgodnie z RODO), używając tego wywołania API:

googletag.pubads().setTagForUnderAgeOfConsent(int options);

Ustaw parametr „options” na wartość całkowitą 1, by oznaczyć żądanie reklamy jako dotyczące treści skierowanych do użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody, lub na 0 w przypadku żądań reklam, które nie są do nich kierowane.

Aby zagwarantować, że określone opcje zaczną obowiązywać przed wysłaniem żądania reklamy ze strony, użyj wywołania interfejsu GPT API setTagForUnderAgeOfConsent na wczesnym etapie wykonywania kodu strony. Jeśli nie zrobisz tego odpowiednio wcześnie, flaga treści kierowanych do użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody, może nie zostać uwzględniona we wszystkich żądaniach reklam. Musisz na przykład upewnić się, że wywołanie setTagForUnderAgeOfConsent jest wykonywane przed wywołaniami googletag.enableServices(), googletag.pubads().display(...) oraz googletag.pubads().definePassback(...).display() (to nie jest pełna lista).

Kolejne wywołania mające odświeżyć dowolny boks reklamowy (za pomocą googletag.pubads().refresh) uwzględnią zmiany wprowadzone przez setTagForUnderAgeOfConsent od ostatniego żądania dotyczącego tego boksu reklamowego.

Po zrealizowaniu wywołania API, które powoduje oznaczenie żądania reklamy jako dotyczącego treści skierowanych do użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody, można cofnąć ustawienie tej wartości. Kolejne żądania reklam w tym samym widoku strony będą wtedy domyślnie korzystać z ewentualnych ustawień na poziomie witryny. Aby odwołać status traktowania treści jako kierowanych do użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody, użyj tego wywołania API:

googletag.pubads().setTagForUnderAgeOfConsent()

Po wywołaniu setTagForUnderAgeOfConsent wszystkie kolejne żądania reklam będą przestrzegać tego ustawienia, dopóki nie zostanie ono zmienione lub usunięte.

Jeśli używane jest zarówno wywołanie setTagForChildDirectedTreatment, jak i wywołanie setTagForUnderAgeOfConsent, pierwszeństwo ma setTagForChildDirectedTreatment. Traktowanie treści jako przeznaczonych dla dzieci jest nadrzędne w stosunku do traktowania treści jako dostosowanych do użytkowników poniżej wieku samodzielnego wyrażania zgody.

Przykładowy fragment kodu GPT

<script async="async" src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script>;

<script>
  window.googletag = window.googletag || {cmd: []};
</script> 
 
<script>
 googletag.cmd.push(function() {
  googletag.pubads().setTagForUnderAgeOfConsent(1);
  googletag.defineSlot('/1234/sports/football', [728, 90],'div_1')
    .addService(googletag.pubads());
  googletag.enableServices();
 });
</script>

Tagi przebiegu zwrotnego GPT

Tagów przebiegu zwrotnego GPT można użyć, by wyświetlać reklamy wydawcy Ad Managera u innego wydawcy bez względu na to, czy używa on do tego Ad Managera czy serwera reklam innej firmy. Tagi są wysyłane od wydawcy Ad Managera A do wydawcy B, gdzie są trafikowane przy użyciu serwera reklam wydawcy B.

Jeśli używasz tagów przebiegu zwrotnego GPT, możesz oznaczyć żądanie reklamy jako dostosowane do użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody (zgodnie z RODO), używając tego wywołania API:

setTagForUnderAgeOfConsent(int options);

Ustaw parametr options na wartość całkowitą 1, by oznaczyć żądanie reklamy jako dotyczące treści skierowanych do użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody, lub na 0 w przypadku żądań reklam, które nie są do nich kierowane.

Gdy używasz tagów przebiegu zwrotnego, pierwotne żądanie reklamy jest wysyłane do Ad Managera przez wydawcę A za pomocą makra TFUA=1, TFUA=0 lub żadnego z nich. Podczas wyświetlania kreacji na stronie makro %%TFUA%% będzie „dziedziczyć” wartość po tym żądaniu. Żądanie reklamy do wydawcy B zostanie zrealizowane za pomocą wartości z pierwszego żądania. Makro %%TFUA%% działa tylko wtedy, gdy wydawcy A i B wyświetlają reklamy przez Ad Managera.

Jeśli zarówno parametr TFCD, jak i parametr TFUA mają wartość 1, parametr TFCD ma pierwszeństwo.

Dowiedz się więcej o tagach przebiegu zwrotnego GPTmakrach.

Przykładowy fragment kodu przebiegu zwrotnego GPT

<script src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"> googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200]) .setTagForUnderAgeOfConsent(1)
  .display();
</script>

Przykładowy fragment kodu przebiegu zwrotnego GPT z użyciem makra %%TFUA%%

<script src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"> googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200]) .setTagForUnderAgeOfConsent(%%TFUA%%)
  .display();
</script>

Tagi <amp-ad>

Tagi <amp-ad type="doubleclick"> umożliwiają przesyłanie żądań reklam dostosowanych do użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody, dzięki wykorzystaniu komponentu amp-consent. Pozwala on wydawcom określić checkConsentHref, czyli kryterium końcowe, które jest sprawdzane przed przesłaniem żądań z dowolnego komponentu na stronie, na której dodano atrybut data-block-on-consent. Więcej informacji o tagu amp-consent i formacie informacji zwrotnej w związku z kryterium ConsentHref

Jeśli kryterium końcowe ConsentHref wydawcy zwraca klucze „tfua” lub „tfcd”, kolejne żądania Ad Managera będą oznaczone odpowiednio jako żądania pod kątem użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody, lub żądania traktowane jako skierowane do dzieci. Przyjrzyjmy się np. stronie AMP z komponentem zgody i reklamą:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{
 "consents": {
  "my-consent": {
   "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent",
   "promptUI": "consent-ui"
  }
 }
}
</script>
</amp-consent>
 
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" 
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"]}'>
</amp-ad>

Następująca informacja zwrotna w związku z kryterium ConsentHref (https://publisher.com/api/check-consent) wydawcy umożliwiłaby potraktowanie żądania reklamy Ad Managera jako żądania dotyczącego użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody:

{
 "promptIfUnknown": false,
 "sharedData": {
  "doubleclick-tfua": 1,
  "doubleclick-tfcd": 0
 }
}

Dzięki określeniu właściwości targeting obiektu JSON możesz również ustawić TFUA i TFCD jako statyczne wartości w tagu <amp-ad>. Przykład:

<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner"
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"],
   "tagForChildDirectedTreatment":1,
   "tagForUnderAgeTreatment":1}'>
</amp-ad>

Aby w pełni przestrzegać wymogów RODO, możesz również ustawić atrybut data-block-on-consent innych komponentów stron AMP, które przesyłają żądania do firm zewnętrznych, np. komponentów amp-analytics i amp-pixel.

Proste adresy URL

Jeśli używasz prostych adresów URL, możesz oznaczyć żądanie reklamy jako dotyczące treści skierowanych do użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody (zgodnie z RODO), dodając parametr tfua=[int] bezpośrednio do adresu URL żądania tagu. Parametr musisz podać w tagu dosyć wcześnie – dla bezpieczeństwa umieść go wśród pierwszych 500 znaków. Określ wartość parametru tfua=1, by oznaczyć żądanie reklamy jako dotyczące treści skierowanych do użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody, lub wartość parametru tfua=0 w przypadku żądań reklam, które nie są do nich kierowane. Przykład:

https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&tfua=1&c=12345

Jeśli zarówno parametr TFCD, jak i TFUA mają wartość 1, parametr TFCD ma pierwszeństwo.

Tagi Ad Exchange

Jeśli Twoja strona korzysta z asynchronicznego kodu reklamy (adsbygoogle.js) do zgłaszania żądań reklam z Ad Exchange (AdX), wysyłaj żądania reklam odpowiednich dla użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody (zgodnie z RODO). Aby to zrobić, dodaj parametr data-tag-for-under-age-of-consent="1" do każdego tagu. Przykład:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
</script>
<ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Jeśli używasz starszego synchronicznego tagu reklamy (show_ads.js), ustaw zmienną google_tag_for_under_age_of_consent=1 w każdym tagu reklamy. Przykład:

<script>
google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_under_age_of_consent = 1;
</script>
<script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Pakiet SDK do reklam mobilnych Google

Programista aplikacji może wskazać w żądaniu reklamy, czy Google ma traktować treści w tej aplikacji jako skierowane do użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody (zgodnie z RODO).

Możesz ustawić parametr tagForUnderAgeOfConsent, by określić, czy Twoje treści mają być traktowane jako skierowane do użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody (zgodnie z RODO). Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji dla programistów aplikacji na Androida oraz iOS.

Pakiet Google IMA SDK (treści wideo)

Jeśli chcesz, by Twoje treści wideo były traktowane jako przeznaczone dla użytkowników, którzy nie osiągnęli wieku samodzielnego wyrażania zgody (zgodnie z RODO), dodaj parametr tfua=1 do tagu reklamy. Możesz to zrobić za pomocą ręcznie utworzonego głównego tagu wideo albo dowolnego pakietu IMA SDK przeznaczonego na daną platformę (HTML5, iOS lub Android).

Jeśli Twój odtwarzacz wideo obsługuje udostępnianą przez Ad Managera funkcję dynamicznego wstawiania reklam, może też uwzględnić parametr tfua=1 w treściach wideo na żądanie (VOD) lub żądaniach transmisji na żywo, by przekazywać go w każdym uwzględnionym żądaniu reklamy.

Jeśli zarówno parametr TFCD, jak i parametr TFUA mają wartość 1, parametr TFCD ma pierwszeństwo.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem