Programmabeleid van Ad Manager en Ad Exchange

Een advertentieverzoek taggen voor EER-gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt (TFUA)

U kunt uw advertentieverzoeken markeren voor behandeling van content die bedoeld is voor gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER) die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt. Deze functie is ontworpen om te kunnen voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Let op dat u mogelijk andere wettelijke verplichtingen heeft op grond van de AVG. Raadpleeg de richtlijnen van de Europese Unie en overleg met uw eigen juridisch adviseur. Vergeet niet dat de tools van Google zijn ontworpen om naleving eenvoudiger te maken en niet om een uitgever te ontdoen van zijn wettelijke verplichtingen. Meer informatie over hoe de AVG van invloed is op uitgevers

Wanneer u deze functie gebruikt, wordt er een TFUA-parameter (een tag voor gebruikers in Europa die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt) opgenomen in het advertentieverzoek. Met deze parameter wordt gepersonaliseerd adverteren, inclusief remarketing, uitgeschakeld voor dat specifieke advertentieverzoek. De parameter schakelt ook verzoeken voor externe advertentieleveranciers uit, zoals pixels voor advertentiemeting en advertentieweergave door derden. De parameter heeft geen invloed op uw gebruik van de Ad Manager-sleutel/waarden. Als gevolg hiervan moet u ervoor zorgen dat uw gebruik van sleutelwaarden voldoet aan de AVG. 

Wanneer u de TFUA-parameter opneemt in een advertentieverzoek, heeft deze voorrang op alle instellingen die van toepassing zijn op siteniveau.

Als de instelling 'Advertenties die zijn bedoeld voor kinderen' beschikbaar is in uw gebruikersinterface, is de instelling voor beperking van regelitems voor reserveringsregelitems alleen van toepassing als we vaststellen dat het verzoek uit de EER komt of als u Ad Manager dienovereenkomstig heeft geconfigureerd.*


* Met deze instelling kunnen de typen advertenties worden geselecteerd die mogen worden weergegeven aan gebruikers in de Europese Economische Ruimte (EER).

Als u de advertentieservices van Google gebruikt en een aanvraag wilt indienen voor behandeling van content die bedoeld is voor kinderen conform COPPA, op site-, subdomein- of app-niveau in plaats van per advertentieverzoek, raadpleegt u Een site of advertentieverzoek taggen voor behandeling van content die bedoeld is voor kinderen. Meer informatie over TFCD en COPPA

De tags voor behandeling van content die bedoeld is voor kinderen (TFCD) en de tag voor behandeling van content voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt (TFUA), moeten niet tegelijkertijd op true worden ingesteld. Als dat wel gebeurt, krijgt de tag voor behandeling van content die bedoeld is voor kinderen (TFCD) voorrang.

Google-uitgeverstags (GPT)

Als u GPT gebruikt, kunt u de volgende API-aanroep gebruiken om een advertentieverzoek conform de AVG te markeren voor behandeling van content voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt:

googletag.pubads().setTagForUnderAgeOfConsent(int options);

Stel de parameter 'options' in op het gehele getal 1 om het advertentieverzoek te markeren voor behandeling van content voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt, en op 0 voor advertentieverzoeken die niet moeten worden gemarkeerd voor behandeling van content voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt.

Als u ervoor wilt zorgen dat de opties die u opgeeft, worden doorgevoerd voordat er advertenties worden opgevraagd voor de pagina, moet u de GPT API-aanroep setTagForUnderAgeOfConsent tijdens de uitvoering van uw pagina tijdig aanroepen. Als u de API niet op tijd aanroept, wordt er mogelijk niet bij elk advertentieverzoek rekening gehouden met de markering voor behandeling van content voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt. U moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat de aanroep van setTagForUnderAgeOfConsent wordt uitgevoerd voordat aanroepen van googletag.enableServices(), googletag.pubads().display(...) en googletag.pubads().definePassback(...).display() worden uitgevoerd (dit is geen volledige lijst).

Daaropvolgende aanroepen om advertentieruimten te vernieuwen (met googletag.pubads().refresh) houden rekening met de wijzigingen die sinds het laatste verzoek om de advertentieruimte zijn aangebracht met setTagForUnderAgeOfConsent.

Nadat de API is aangeroepen om het advertentieverzoek te markeren voor behandeling van content voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt, kan de waarde ongedaan worden gemaakt. Wanneer de instelling van de waarde ongedaan is gemaakt, wordt voor alle andere advertentieverzoeken binnen dezelfde paginaweergave standaard de instelling op siteniveau gebruikt, indien van toepassing. U kunt de volgende API-aanroep gebruiken om de status voor behandeling van content voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt, ongedaan te maken:

googletag.pubads().setTagForUnderAgeOfConsent()

Na de aanroep van setTagForUnderAgeOfConsent respecteren alle volgende advertentieverzoeken de instelling totdat deze wordt gewijzigd of gewist.

Als setTagForChildDirectedTreatment en setTagForUnderAgeOfConsent worden aangeroepen, krijgt setTagForChildDirectedTreatment voorrang. Behandeling van content die bedoeld is voor TFCD/kinderen krijgt voorrang op behandeling van content voor TFUA/gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt.

Voorbeeld van een GPT-codefragment

<script async="async" src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script>;

<script>
  window.googletag = window.googletag || {cmd: []};
</script> 
 
<script>
 googletag.cmd.push(function() {
  googletag.pubads().setTagForUnderAgeOfConsent(1);
  googletag.defineSlot('/1234/sports/football', [728, 90],'div_1')
    .addService(googletag.pubads());
  googletag.enableServices();
 });
</script>

GPT-passbacktags

GPT-passbacktags kunnen worden gebruikt om advertenties van een Ad Manager-uitgever weer te geven voor een andere uitgever, ongeacht of ze Ad Manager of een advertentieserver van een derde partij gebruiken om advertenties weer te geven. Tags worden verzonden van Ad Manager-uitgever A naar uitgever B, waar ze worden gedistribueerd via de advertentieserver van uitgever B.

Als u GPT-passbacktags gebruikt, kunt u de volgende API-aanroep opnemen om een advertentieverzoek conform de AVG te markeren voor behandeling van content voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt:

setTagForUnderAgeOfConsent(int options);

Stel de options-parameter in op het gehele getal 1 om het advertentieverzoek te markeren voor behandeling van content voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt, en op 0 voor advertentieverzoeken die niet moeten worden gemarkeerd voor behandeling van content voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt.

Wanneer u passbacktags gebruikt, wordt de aanvankelijke advertentie opgevraagd van Ad Manager voor uitgever A en wordt de waarde TFUA=1, TFUA=0 of geen van beide gebruikt. Wanneer het advertentiemateriaal wordt weergegeven op de pagina, neemt de macro %%TFUA%% de waarde van het aanvankelijke advertentieverzoek over. Het advertentieverzoek voor uitgever B wordt uitgevoerd met de waarde uit het eerste advertentieverzoek. De macro %%TFUA%% werkt alleen wanneer uitgever A en B beide de Ad Manager-advertentieweergave gebruiken.

Als de parameters TFCD en TFUA beide zijn ingesteld op 1, krijgt de parameter TFCD voorrang.

Meer informatie over GPT-passbacktags en macro's

Voorbeeld van een GPT-passbackcodefragment

<script src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"> googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200]) .setTagForUnderAgeOfConsent(1)
  .display();
</script>

Voorbeeld van een GPT-passbackcodefragment waarin gebruik wordt gemaakt van de macro %%TFUA%%

<script src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"> googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200]) .setTagForUnderAgeOfConsent(%%TFUA%%)
  .display();
</script>

<amp-ad>-tags

<amp-ad type="doubleclick"> ondersteunt markeringsverzoeken voor behandeling van content voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt via de component amp-consent. Met die component kan de uitgever checkConsentHref specificeren, een eindpunt dat wordt opgevraagd voordat verzoeken worden verzonden vanaf een component waarin het kenmerk data-block-on-consent wordt gespecificeerd. Meer informatie over amp-consent en de indeling van ConsentHref-reacties

Als het ConsentHref-eindpunt van de uitgever de sleutel tfua of tfcd retourneert, worden daaropvolgende Ad Manager-verzoeken respectievelijk gemarkeerd voor behandeling van content voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt of voor behandeling van content die bedoeld is voor kinderen. Overweeg bijvoorbeeld een AMP-pagina met een toestemmingscomponent en een advertentie:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{
 "consents": {
  "my-consent": {
   "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent",
   "promptUI": "consent-ui"
  }
 }
}
</script>
</amp-consent>
 
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" 
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"]}'>
</amp-ad>

Het volgende antwoord van ConsentHref van de uitgever (https://publisher.com/api/check-consent) maakt voor het Ad Manager-advertentieverzoek een behandeling mogelijk voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt:

{
 "promptIfUnknown": false,
 "sharedData": {
  "doubleclick-tfua": 1,
  "doubleclick-tfcd": 0
 }
}

TFUA en TFCD kunnen ook statisch worden ingesteld op <amp-ad>-tags door het JSON-targetingobject als volgt te gebruiken:

<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner"
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"],
   "tagForChildDirectedTreatment":1,
   "tagForUnderAgeTreatment":1}'>
</amp-ad>

Houd er ten slotte rekening mee dat u, om volledig te kunnen voldoen aan de AVG-vereisten, data-block-on-consent ook kunt instellen voor andere AMP-componenten die verzoeken doen aan derden, zoals amp-analytics en amp-pixel.

Simpele URL's

Als u simpele URL's gebruikt, kunt u een advertentieverzoek conform de AVG markeren voor behandeling van content voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt door de parameter tfua=[int] rechtstreeks toe te voegen aan de tagverzoek-URL. U moet de parameter vroeg in de tag opgeven. U kunt de parameter het best in de eerste vijfhonderd tekens plaatsen. Geef tfua=1 op om het advertentieverzoek te markeren als een advertentieverzoek met content die bedoeld is voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt of geef tfua=0 op voor advertentieverzoeken met content die niet is bedoeld voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt. Voorbeeld:

https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&tfua=1&c=12345

Als de parameters TFCD en TFUA beide zijn ingesteld op 1, krijgt de parameter TFCD voorrang.

Ad Exchange-tags

Als uw pagina de asynchrone advertentiecode (adsbygoogle.js) gebruikt om advertentieverzoeken in te dienen vanuit Ad Exchange (AdX), dient ​​u advertentieverzoeken in die geschikt zijn voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt conform de AVG, door in elke tag de parameter data-tag-for-under-age-of-consent="1" op te nemen.  Voorbeeld:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
</script>
<ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Als u de oudere synchrone advertentietag (show_ads.js) gebruikt, stelt u de variabele google_tag_for_under_age_of_consent=1 in elke advertentietag in.  Voorbeeld:

<script>
google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_under_age_of_consent = 1;
</script>
<script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

SDK voor mobiele advertenties van Google

Wanneer u een advertentieverzoek indient, kunt u als app-ontwikkelaar aangeven of Google uw content conform de AVG moet behandelen als geschikt voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt.

U kunt tagForUnderAgeOfConsent instellen om aan te geven of uw content conform de AVG moet worden behandeld als content voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt. Lees de ontwikkelaarsdocumentatie voor Android en iOS voor meer informatie.

Google-SDK voor interactieve media-advertenties (voor video)

Voor videoverzoeken kunt u de parameter tfua=1 aan uw advertentietag toevoegen om aan te geven dat Google uw videocontent conform de AVG moet behandelen als content die is bedoeld voor gebruikers die de minimum leeftijd voor toestemming nog niet hebben bereikt. U kunt dit doen met een handmatig samengestelde hoofdvideotag of met een van de platformspecifieke IMA-SDK's (html5, iOS of Android).

Als uw videospeler de Ad Manager-functie 'Dynamische advertentie-invoeging' gebruikt, kan deze ook de parameter tfua=1 opnemen in een VOD-verzoek (video on demand) of livestreamverzoek om de parameter door te geven aan opgenomen advertentieverzoeken.

Als de parameters TFCD en TFUA beide zijn ingesteld op 1, krijgt de parameter TFCD voorrang.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?