Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Označení žádosti o reklamu pro uživatele v EHP, Velké Británii a Švýcarsku kvůli omezenému zpracování dat

Žádosti o reklamy můžete kvůli omezenému zpracování dat označit tak, aby s nimi bylo nakládáno způsobem vhodným pro osoby z Evropského hospodářského prostoru (EHP), Velké Británie a Švýcarska, pomocí značky TFUA (dříve „značkování pro osoby, které ještě nedosáhly věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu“). Tato funkce má pomáhat s plněním obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a souvisejících právních předpisů o ochraně soukromí dětí, jako jsou například pravidla Age Appropriate Design Code (AADC). Upozorňujeme, že můžete mít ještě další zákonné povinnosti, které vyplývají z nařízení GDPR a AADC. Prostudujte si celý předpisový rámec a poraďte se se svým právníkem. Pamatujte, že nástroje společnosti Google mají pouze usnadňovat dodržování příslušných předpisů a nezbavují žádného majitele obsahu jeho zákonných povinností. Podívejte se na další informace o dopadu GDPR a AADC na majitele obsahu.

Při použití této funkce bude ve vaší žádosti o reklamu zahrnut parametr TFUA. Daný parametr u této konkrétní žádosti o reklamu deaktivuje personalizovanou inzerci včetně remarketingu. Zároveň deaktivuje žádosti posílané externím dodavatelům reklam, jako jsou pixely pro měření reklam a reklamní servery třetích stran. Nemá vliv na vaše použití párů klíč–hodnota služby Ad Manager. Proto musíte zaručit, že vaše používání párů klíč–hodnota je v souladu s GDPR.

Zahrnutí parametru TFUA v žádosti o reklamu má vyšší prioritu než jakékoli příslušné nastavení na úrovni webu.

Jestliže máte v uživatelském rozhraní k dispozici nastavení „Reklamy určené dětem“, nastavení „Omezit zobrazování řádkových položek“ u rezervačních řádkových položek se použije, pouze pokud zjistíme, že žádost pochází z oblasti, na níž se vztahují právní předpisy o ochraně soukromí, nebo pokud jste službu Ad Manager nakonfigurovali odpovídajícím způsobem.*


* Toto nastavení umožňuje vybrat, které typy reklam se mohou zobrazovat uživatelům v Evropském hospodářském prostoru (EHP), Velké Británii a dalších oblastech, na které se vztahují právní předpisy o ochraně soukromí.

Pokud používáte reklamní služby Google a chcete v souladu se zákonem COPPA požádat o označení obsahu k omezenému zpracování dat na úrovni webu, subdomény nebo aplikace, a nikoli na úrovni žádosti o reklamu, přečtěte si článek Označení webu nebo aplikace jako určených dětem.

Další informace o TFCD a COPPA

Značky TFCD a TFUA by neměly být nastaveny na hodnotu true současně. Pokud jsou, má přednost značka TFCD.

Značky Google Publisher Tag (GPT)

Volání rozhraní GPT API setTagForUnderAgeOfConsent již není doporučenou metodou zajištění souladu s právními předpisy o ochraně soukromí.

Pokud používáte značku Google Publisher Tag (GPT), můžete žádost o reklamu označit k omezenému zpracování dat v souladu s nařízením GDPR aktualizací kódu. Pokud toto nastavení vynecháte, použijí se personalizované reklamy.

Nejnovější ukázky kódu naleznete v dokumentaci značek GPT pro vývojáře.

Zobrazit dokumentaci značek GPT pro vývojáře

Značky GPT passback

Pomocí značky Google Publisher Tag můžete vygenerovat značky s funkcí passback (vrácené zobrazení bez nabídky). Tuto funkci lze implementovat pomocí standardní značky Google Publisher Tag v prvku iframe.

Zobrazit průvodce pro vývojáře k funkci passback značek GPT

Značky <amp-ad>

Značky <amp-ad type="doubleclick"> podporují označování žádostí o omezené zpracování dat prostřednictvím komponenty amp-consent. Tato komponenta umožňuje vydavateli specifikovat koncový bod checkConsentHref, který je dotazován před odesláním požadavků z jakékoli komponenty na stránce specifikující atribut data-block-on-consentPřečtěte si další informace o komponentě amp-consent a formátu odpovědí ConsentHref

Pokud koncový bod ConsentHref majitele obsahu v odpovědi předá klíče „tfua“ nebo „tfcd“, budou následné žádosti služby Ad Manager označeny jako žádosti s omezeným zpracováním dat. Vezměte si například stránku AMP s komponentou souhlasu a reklamou:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{ "consents":
   { "my-consent":
      {
         "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent", "promptUI": "consent-ui"
      }
   }
}
</script>
</amp-consent>
<amp-ad data-block-on-consent width=320 height=50 type="doubleclick" data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]}, "categoryExclusions":["health"]}'></amp-ad>

Následující odpověď z ConsentHref (https://publisher.com/api/check-consent) majitele obsahu by u žádosti o reklamu ze služby Ad Manager aktivovala omezené zpracování dat.

{ "promptIfUnknown": false, "sharedData": { "doubleclick-tfua": 1, "doubleclick-tfcd": 0 } }

TFUA a TFCD lze nastavit rovněž staticky na značkách <amp-ad> pomocí objektu cílení JSON, například následujícím způsobem:

<amp-ad data-block-on-consent width=320 height=50 type="doubleclick" data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]}, "categoryExclusions":["health"], "tagForChildDirectedTreatment":1, "tagForUnderAgeTreatment":1}'> </amp-ad>

Nezapomeňte také na to, že data-block-on-consent, lze nastavit i pro další komponenty AMP, které odesílají požadavky třetím stranám, například pro amp-analytics nebo amp-pixel.

Požadavek bez kódu

Jestliže používáte požadavek bez kódu, můžete u žádosti režim omezeného zpracování dat aktivovat tím, že přímo do adresy URL žádosti přidáte parametr tfua=[int]. Doporučujeme parametr uvést na začátku značky, abyste předešli riziku jeho oříznutí. Pokud u žádosti o reklamy chcete aktivovat omezené zpracování dat, zadejte tfua=1.

Když tento parametr vynecháte, omezené zpracování dat bude deaktivováno a personalizované reklamy budou povoleny. 

Příklad:

https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&tfua=1&c=12345

Značky Ad Exchange

Pokud vaše stránka používá při žádání o reklamy ze služby Ad Exchange (AdX) asynchronní kód reklamy (adsbygoogle.js), požádejte o reklamy vhodné pro omezené zpracování dat zahrnutím parametru data-tag-for-under-age-of-consent="1" v každé značce. Příklad:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> </script> <ins class="adsbygoogle" style="display:inline-block;width:728px;height:90px" data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef" data-ad-slot="0123456789" data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

Pokud použijete starší synchronní značku reklamy (show_ads.js), nastavte v každé značce reklamy proměnnou google_tag_for_under_age_of_consent=1.  Příklad:

<script> google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef"; google_ad_slot = "0123456789"; google_ad_width = 125; google_ad_height = 125; google_tag_for_under_age_of_consent = 1; </script> <script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script>

Sada SDK pro mobilní reklamy Google

Jako vývojář aplikace můžete při odesílání žádosti o reklamu označit, zda chcete, aby Google s vaším obsahem zacházel jako s obsahem určeným k omezenému zpracování dat.

Nastavením hodnoty tagForUnderAgeOfConsent můžete uvést, že je třeba použít omezené zpracování dat. Další informace naleznete v dokumentaci pro vývojáře aplikací pro Android a iOS.

Sada SDK Google pro interaktivní mediální reklamy (pro video)

Pokud u žádostí o videoreklamy chcete uvést, že má Google váš videoobsah považovat za určený pro omezené zpracování dat, přidejte ke značce reklamy parametr tfua=1. Můžete to provést pomocí ručně vytvořené značky hlavního videa nebo pomocí kterékoliv ze sad IMA SDK pro konkrétní platformy (HTML5, iOS nebo Android).

Pokud váš přehrávač videí používá funkci služby Ad Manager pro dynamické vkládání reklam, může parametr tfua=1 zahrnout také v žádosti z videa na vyžádání (VOD) nebo z živého přenosu, aby byl parametr předáván všem zahrnutým žádostem o reklamy.

Je-li na hodnotu 1 nastaven jak parametr TFCD, tak parametr TFUA, má přednost parametr TFCD.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

true
Poznámky k&nbsp;vydání

Přečtěte si o nejnovějších funkcích služby Ad Manager a aktualizacích centra nápovědy.

Co je nového

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
148