Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Označení žádosti o reklamu pro uživatele v EHP či Velké Británii, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu (TFUA)

Žádosti o reklamy můžete označit tak, aby s nimi bylo nakládáno způsobem vhodným pro osoby z Evropského hospodářského prostoru (EHP) či Velké Británie, které ještě nedosáhly věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu. Účelem této funkce je pomoct s plněním obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Upozorňujeme, že pro vás z nařízení GDPR mohou vyplývat i další právní povinnosti. Projděte si pokyny Evropské unie a obraťte se na svého právního poradce. Mějte na paměti, že nástroje Google jsou navrženy pouze k usnadnění dodržování příslušných předpisů a nezbavují žádného majitele stránek jeho zákonných povinností. Podívejte se na další informace, jaký má GDPR dopad na majitele stránek.

Při použití této funkce bude do žádosti o reklamu zahrnut parametr TFUA (značka pro uživatele v Evropě, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu). Tento parametr u této konkrétní žádosti o reklamu deaktivuje personalizovanou inzerci včetně remarketingu. Zároveň deaktivuje žádosti posílané externím dodavatelům reklam, jako jsou pixely pro měření reklam a reklamní servery třetích stran. Tento parametr nemá vliv na vaše použití párů klíč–hodnota služby Ad Manager. Proto musíte zaručit, že vaše používání párů klíč–hodnota je v souladu s GDPR. 

Zahrnutí parametru TFUA v žádosti o reklamu má vyšší prioritu než jakékoli příslušné nastavení na úrovni webu.

Jestliže v uživatelském rozhraní máte k dispozici nastavení „Reklamy určené dětem“, nastavení „Omezit zobrazování řádkových položek“ u rezervačních řádkových položek platí, pouze pokud zjistíme, že žádost pochází z EHP nebo z Velké Británie, nebo pokud jste službu Ad Manager nakonfigurovali odpovídajícím způsobem.*


* Toto nastavení umožňuje vybrat, které typy reklam se mohou zobrazovat uživatelům v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a Velké Británii.

Pokud používáte reklamní služby Google a chcete v souladu se zákonem COPPA požádat o označení obsahu určeného dětem na úrovni webu, subdomény nebo aplikace, a nikoli na úrovni žádosti o reklamu, přečtěte si článek Označení webu nebo aplikace jako určených dětem. Další informace o TFCD a COPPA

Značka obsahu určeného dětem (TFCD) a značka uživatelů, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu (TFUA), by neměly být obě nastaveny na hodnotu true. Pokud budou, má přednost značka obsahu určeného dětem (TFCD).

Značky Google Publisher Tag (GPT)

Pokud používáte značky GPT a potřebujete žádost o reklamu označit jako určenou pro uživatele, který nedosáhl věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu podle GDPR, můžete zavolat následující rozhraní API:

googletag.pubads().setTagForUnderAgeOfConsent(int options);

Chcete-li žádost označit jako určenou pro uživatele, který nedosáhl věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu, nastavte parametr options na celočíselnou hodnotu 1. U žádostí pro uživatele, kteří dosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu, použijte hodnotu 0.

Abyste zajistili, že zadané možnosti začnou platit před odesláním jakýchkoliv žádostí o reklamy pro danou stránku, uveďte volání metody setTagForUnderAgeOfConsent jako jedno z prvních volání rozhraní GPT API, které stránka provede. Pokud ho neprovedete dostatečně brzy, nemusí být příznak určení pro uživatele, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu, zohledněn ve všech žádostech o reklamy. Je například potřeba zajistit, aby se volání setTagForUnderAgeOfConsent spustilo před jakýmkoliv voláním googletag.enableServices(), googletag.pubads().display(...)googletag.pubads().definePassback(...).display() (tento výčet není úplný).

Při následných voláních k obnovení reklamních bloků (pomocí metody googletag.pubads().refresh) se budou brát v úvahu změny, které byly provedeny pomocí volání setTagForUnderAgeOfConsent od poslední žádosti pro daný reklamní blok.

Pokud bylo pomocí volání API nastaveno určení žádosti o reklamy pro uživatele, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu, lze nastavení této hodnoty zrušit. Jestliže nastavení této hodnoty zrušíte, použije se pro všechny další žádosti o reklamy v rámci stejného zobrazení stránky nastavení na úrovni webu (pokud je k dispozici). Nastavení určení pro uživatele, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu, lze zrušit pomocí následujícího volání rozhraní API:

googletag.pubads().setTagForUnderAgeOfConsent()

Po volání setTagForUnderAgeOfConsent budou všechny následující žádosti o reklamy nastavení respektovat, dokud nebude změněno nebo smazáno.

V případě volání funkce setTagForChildDirectedTreatment i funkce setTagForUnderAgeOfConsent má přednost funkce setTagForChildDirectedTreatment. Určení pro děti (TFCD) bude zohledněno přednostně před určením pro uživatele, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu (TFUA).

Příklad fragmentu kódu značky GPT

<script async="async" src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"></script>;

<script>
  window.googletag = window.googletag || {cmd: []};
</script> 
 
<script>
 googletag.cmd.push(function() {
  googletag.pubads().setTagForUnderAgeOfConsent(1);
  googletag.defineSlot('/1234/sports/football', [728, 90],'div_1')
    .addService(googletag.pubads());
  googletag.enableServices();
 });
</script>

Značky passback GPT

Pomocí značek passback GPT lze předávat reklamy jednoho majitele stránek ve službě Ad Manager jinému majiteli stránek, bez ohledu na to, zda používá reklamní server Ad Manager, nebo reklamní server třetí strany. Značky se od majitele stránek A ve službě Ad Manager odešlou majiteli stránek B, kde jsou nakonfigurovány pomocí reklamního serveru majitele stránek B.

Pokud používáte značky passback GPT a potřebujete žádost o reklamu označit jako určenou pro uživatele, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu podle GDPR, použijte následující volání rozhraní API:

setTagForUnderAgeOfConsent(int options);

Chcete-li žádost označit jako určenou pro uživatele, který nedosáhl věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu, nastavte parametr options na celočíselnou hodnotu 1. U žádostí pro uživatele, kteří dosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu, použijte hodnotu 0.

Při použití značek passback bude počáteční reklama ze služby Ad Manager pro majitele stránek A požadována buď s nastavením TFUA=1, nebo TFUA=0, případně zcela bez nastavení TFUA. Když se kreativa zobrazí na stránce, makro %%TFUA%% „zdědí“ hodnotu z počáteční žádosti o reklamu. Žádost o reklamu odeslaná majiteli stránek B bude odeslána s použitím hodnoty z první žádosti o reklamu. Makro %%TFUA%% bude fungovat pouze v případě, že majitelé stránek A i B reklamy zobrazují pomocí služby Ad Manager.

Pokud je na hodnotu 1 nastaven parametr TFCDTFUA, bude mít přednost parametr TFCD.

Další informace o značkách GPT passbackmakrech.

Příklad fragmentu kódu značky passback GPT

<script src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"> googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200]) .setTagForUnderAgeOfConsent(1)
  .display();
</script>

Příklad fragmentu kódu značky passback GPT s makrem %%TFUA%%

<script src="https://securepubads.g.doubleclick.net/tag/js/gpt.js"> googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200]) .setTagForUnderAgeOfConsent(%%TFUA%%)
  .display();
</script>

Značky <amp-ad>

U značky <amp-ad type="doubleclick"> je označení žádostí jako určených pro uživatele, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu, podporováno prostřednictvím komponenty amp-consent. Pomocí této komponenty může majitel stránek určit checkConsentHref, koncový bod, na nějž se odešle dotaz před odesláním žádostí z kterékoliv komponenty s atributem data-block-on-consent na stránce. Přečtěte si další informace o komponentě amp-consent a formátu odpovědí ConsentHref

Pokud koncový bod ConsentHref majitele stránek v odpovědi předá klíče „tfua“ nebo „tfcd“, budou následné žádosti služby Ad Manager označeny jako obsah pro uživatele, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu, respektive jako obsah určený dětem. Vezměte si například stránku AMP s komponentou souhlasu a reklamou:

<amp-consent layout="nodisplay" id="consent-element">
<script type="application/json">
{
 "consents": {
  "my-consent": {
   "checkConsentHref": "https://publisher.com/api/check-consent",
   "promptUI": "consent-ui"
  }
 }
}
</script>
</amp-consent>
 
<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner" 
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"]}'>
</amp-ad>

Následující odpověď z ConsentHref (https://publisher.com/api/check-consent) majitele stránek by aktivovala označení žádosti o reklamu ze služby Ad Manager jako určené pro uživatele, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu.

{
 "promptIfUnknown": false,
 "sharedData": {
  "doubleclick-tfua": 1,
  "doubleclick-tfcd": 0
 }
}

TFUA a TFCD lze u značek <amp-ad> nastavit také staticky pomocí objektu JSON cílení, například takto:

<amp-ad data-block-on-consent
  width=320 height=50
  type="doubleclick"
  data-slot="/4119129/mobile_ad_banner"
  json='{"targeting":{"sport":["rugby","cricket"]},
   "categoryExclusions":["health"],
   "tagForChildDirectedTreatment":1,
   "tagForUnderAgeTreatment":1}'>
</amp-ad>

Abychom vám pomohli se splněním dalších požadavků GDPR, ještě připomínáme, že data-block-on-consent lze nastavit také pro další komponenty AMP, které odesílají žádosti třetím stranám, jako například amp-analyticsamp-pixel.

Jednoduché adresy URL

Pokud používáte jednoduché adresy URL, můžete u žádosti o reklamy určené pro uživatele, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu, označit tak, že přímo do adresy URL žádosti přidáte parametr tfua=[int]. Tento parametr je potřeba zadat na začátku značky. Pro jistotu jej vložte do prvních 500 znaků. Chcete-li žádost o reklamu označit jako určenou pro uživatele, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu, zadejte tfua=1. V žádostech o reklamy, jež nejsou určeny uživatelům, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu, zadejte tfua=0. Příklad:

https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?iu=/12345/adunit&sz=728x90&tfua=1&c=12345

Pokud je na hodnotu 1 nastaven jak parametr TFCD, tak parametr TFUA, má přednost parametr TFCD.

Značky Ad Exchange

Jestliže na stránce žádáte o reklamy z Ad Exchange (AdX) pomocí asynchronního kód reklamy (adsbygoogle.js) a potřebujete žádat o reklamy vhodné pro uživatele, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu podle GDPR, zahrňte do každé značky parametr data-tag-for-under-age-of-consent="1".  Příklad:

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js">
</script>
<ins class="adsbygoogle"
  style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
  data-ad-client="ca-pub-0123456789abcdef"
  data-ad-slot="0123456789"
  data-tag-for-under-age-of-consent="1"></ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

Pokud použijete starší synchronní značku reklamy (show_ads.js), nastavte v každé značce reklamy proměnnou google_tag_for_under_age_of_consent=1.  Příklad:

<script>
google_ad_client = "ca-pub-0123456789abcdef";
google_ad_slot = "0123456789";
google_ad_width = 125;
google_ad_height = 125;
google_tag_for_under_age_of_consent = 1;
</script>
<script src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Sada SDK pro mobilní reklamy Google

Jako vývojář aplikace můžete při odesílání žádosti o reklamy uvést, zda chcete, aby Google s vaším obsahem zacházel jako s určeným pro uživatele, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu podle GDPR.

Nastavením hodnoty tagForUnderAgeOfConsent můžete dát najevo, zda má být obsah považován za určený pro uživatele, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu podle GDPR. Další informace najdete v dokumentaci pro vývojáře aplikací pro AndroidiOS.

Sada Google Interactive Media Ads SDK (pro video)

Chcete-li u žádostí o videa uvést, že má Google váš videoobsah považovat za určený pro uživatele, kteří nedosáhli věku požadovaného pro poskytnutí souhlasu podle GDPR, přidejte ke značce reklamy parametr tfua=1. Můžete to provést pomocí ručně vytvořené značky hlavního videa nebo pomocí kterékoliv ze sad IMA SDK pro konkrétní platformy (HTML5, iOS nebo Android).

Pokud váš přehrávač videí používá funkci služby Ad Manager pro dynamické vkládání reklam, může parametr tfua=1 zahrnout také v žádosti z videa na vyžádání (VOD) nebo z živého přenosu, aby byl parametr předáván všem zahrnutým žádostem o reklamy.

Je-li na hodnotu 1 nastaven jak parametr TFCD, tak parametr TFUA, má přednost parametr TFCD.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory