Satır öğesinin yayınlanma durumunu inceleme

Satır öğelerinizin ilerleme durumunu incelemek için Yayınlama ve sonra Siparişler'i ve ilgili satır öğesini içeren siparişi tıklayın. İlerleme durumu, gösterimler ve tıklamalar yaklaşık 15 dakikada bir güncellenir.

Satır öğesi yayınını izleme
Satır öğenizin neden yayınlanmadığını öğrenmek için satır öğesinin "Sorun Giderme" sekmesini kullanın. Bunu öğrenmek, gelir optimizasyonu için yayınlanma ayarlarını düzenlemek gerekip gerekmediğini belirlemenize yardımcı olabilir.

Yayınlanma sorunlarını gidermeme yardımcı ol

Mutlak hedef içeren satır öğeleri (x gösterim sayısı)

İlerleme durumu, yayınlanan gösterim hedefi yüzdesinin geçen zamanın yüzdesine bölünmesiyle hesaplanır:

ilerleme durumu = (yayınlanan gösterim hedefinin yüzdesi) / (geçen zamanın yüzdesi)

Yayınlanma durumu, gösterimlerin eşit bir şekilde dağıtıldığını varsayar. Örneğin, kampanyanın %50'sinde gösterim hedefinin %50'si yayınlanan bir satır öğesinin ilerleme durumu %100'dür. Bununla birlikte, 4 gün süren bir kampanyada 3. günün sonunda gösterim hedefinin %50'si yayınlanan bir satır öğesinin ilerleme durumu şöyle olur:

50 / 75 = %66

Yüzdenin yuvarlanmış olduğunu unutmayın. Örneğin %66,67, %66 olarak gösterilir.

Ad Manager, yayınlama hızını web sitenizin trafik desenlerine göre ayarladığı için ilerleme durumu her zaman gereğinden fazla veya gereğinden az yayınlanmayı en iyi şekilde göstermeyebilir. Yayının ilerleme hızı dalgalandıkça kampanya boyunca ilerleme durumu değişecektir. Örneğin, reklam sunucusu gelecekte düşük trafikli bir zaman dilimi olacağını tahmin ediyorsa satır öğesinin ilerleme durumu %100'ün üzerinde olabilir. Benzer şekilde, ilerleme durumu %100'ün altında olan bir satır öğesi, mutlaka gereğinden az yayınlanacak anlamına gelmeyebilir.

Bir satır öğesinin zamanında tam olarak yayınlanıp yayınlanmadığına ilişkin en doğru ölçüm, satır öğesinin Yayınlama sekmesindeki envanter kullanılabilirlik tahminidir. Satır öğenizin, bitiş tarihine kadar hedefine ulaşması için hâlâ yeterli gösterim olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız envanter kullanılabilirlik tahminini kullanın.

İlerleme durumu'nun altındaki değeri gözden geçirin:

  • Değer %100 ise gerçekleşen gösterimlerin oranı, o anda kampanyada geçen sürenin oranına eşittir.

  • Değer %100'den fazlaysa sunulan gösterimlerin oranı, o anda kampanyada geçen sürenin oranından büyüktür.

  • Değer %100'den azsa sunulan gösterimlerin oranı, o anda kampanyada geçen sürenin oranından azdır.

  • Değer yoksa satır öğesinin miktar hedefi yoktur veya yeterli bilgi mevcut değildir.

Yüzde hedefi (sponsorluklar) veya sınırsız bitiş süresi olan satır öğeleri

Sütunda, geçen hafta içindeki gösterimlerin çubuk grafiği ve ayrıca o hafta boyunca en aktif günde gerçekleşen gösterimlerin sayısı gösterilir. Sponsorluk satır öğelerinde "Minimum miktar" tanımlanmışsa ilerleme durumu, mutlak hedefi olan satır öğeleriyle aynı şekilde hesaplanır. Burada hedef, minimum gösterim miktarıdır.

Diğer kaynaklar

Web sitenizde GPT reklam etiketleri kullanıyorsanız reklam etiketlerinizle ilgili sorunları gidermek için Google Yayıncı Konsolu adındaki ekranda hata ayıklama aracını kullanabilirsiniz.

Daha ayrıntılı bilgi için reklam seçimi tanıtım yazısına bakın.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?