Zasady programów Menedżer reklam i Ad Exchange

Umowy i zasady Google – informacje umożliwiające identyfikację

W wielu umowach, zasadach i warunkach korzystania z usług reklamowych i pomiarowych Google znajdują się odniesienia do „informacji umożliwiających identyfikację”. Jest to inna kategoria danych niż określone w unijnym Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) „dane osobowe”.

Pamiętaj, że dane, których Google nie uznaje za informacje umożliwiające identyfikację, mogą być mimo to określane jako dane osobowe zgodnie z zapisami RODO lub jednej z amerykańskich ustaw obowiązujących rezydentów poszczególnych stanów, w związku z czym mogą one podlegać tym przepisom.

W tym artykule wyjaśniamy, jak Google interpretuje termin „informacje umożliwiające identyfikację” w przypadku, gdy w umowie, zasadach lub warunkach korzystania z danej usługi ten termin nie został zdefiniowany. Chcemy w ten sposób zmniejszyć ryzyko nieporozumień i odróżnić termin „informacje umożliwiające identyfikację” od innych pojęć, takich jak dane osobowe, zgodnie z zapisami RODO i ustawy CPRA oraz innymi przepisami dotyczącymi prywatności.

Co Google uznaje za informacje umożliwiające identyfikację

Google przez „informacje umożliwiające identyfikację” rozumie informacje, które można wykorzystać bezpośrednio do zidentyfikowania lub precyzyjnego zlokalizowania danej osoby, lub też do skontaktowania się z nią. Dotyczy to między innymi:

  • adresów e-mail,
  • adresów pocztowych,
  • numerów telefonów,
  • dokładnych danych o lokalizacji (takich jak współrzędne GPS – z pewnymi wyjątkami opisanymi poniżej),
  • imienia i nazwiska lub nazwy użytkownika.

Jeśli na przykład jesteś wydawcą, który zgodnie z obowiązującą umową nie może przekazywać do Google informacji umożliwiających identyfikację, to adresy URL stron w Twojej witrynie, na których wyświetlają się reklamy Google, nie mogą zawierać adresów e-mail, ponieważ te adresy URL będą przesyłane do Google w każdym żądaniu reklamy. Google od dawna interpretuje w ten sposób zakaz dotyczący przesyłania informacji umożliwiających identyfikację.

Uwaga: niektóre centra pomocy i zasady dotyczące konkretnych usług ustanawiają warunki, pod którymi można przesyłać do Google pewne typy informacji umożliwiających identyfikację. Aby uniknąć wątpliwości, informujemy, że ten artykuł nie zmienia takich warunków. Na przykład niektóre usługi umożliwiają wysyłanie do Google danych o przybliżonej lokalizacji, jeśli zostaną spełnione wymagania określone w odpowiednich zasadach.

Według interpretacji Google informacje umożliwiające identyfikację nie obejmują między innymi:

  • pseudonimowych identyfikatorów plików cookie,
  • pseudonimowych identyfikatorów wyświetlania reklam,
  • adresów IP,
  • innych pseudonimowych identyfikatorów użytkownika.

Jeśli z żądaniem reklamy zostanie przesłany na przykład adres IP (będzie się tak działo prawie zawsze w przypadku żądania reklamy wynikającego z protokołów internetowych), nie będzie to naruszać zakazu przesyłania informacji umożliwiających identyfikację do Google.

Pamiętaj, że dane, których Google nie uznaje za informacje umożliwiające identyfikację, mimo to mogą być określane jako dane osobowe zgodnie z zapisami RODO oraz innymi przepisami dotyczącymi prywatności. Ten artykuł nie ma wpływu na żadne postanowienia ani zasady dotyczące danych osobowych wynikające z tych przepisów.

true
Informacje o wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne