นโยบายโปรแกรมของ Ad Manager และ Ad Exchange

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ PII ในสัญญาและนโยบายของ Google

สัญญา ข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้เพื่อการวัดผลและโฆษณาของ Google หลายตัวมีการอ้างอิงถึง "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้" (PII) อยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นการจัดหมวดหมู่ข้อมูลที่ต่างจากที่กฎระเบียบให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค (GDPR) ของสหภาพยุโรประบุไว้ว่าเป็น "ข้อมูลส่วนตัว"

โปรดทราบว่าข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การตีความคําว่า PII ของ Google ยังคงอาจถือเป็นข้อมูลส่วนตัวภายใต้ GDPR หรือข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายอื่นๆ ที่กําหนดสิทธิต่างๆ สําหรับผู้พำนักอาศัยในรัฐต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้อง และอาจอยู่ภายใต้กฎหมายเหล่านี้

บทความนี้จะอธิบายวิธีตีความคำว่า PII ของ Google ในกรณีที่ไม่มีการให้คำจำกัดความไว้ในสัญญา ข้อกำหนดในการให้บริการ หรือนโยบายของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อช่วยลดความสับสนของลูกค้า และแยก PII ออกมาจากแนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ GDPR, CPRA หรือกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวอื่นๆ

ข้อมูลที่ Google ถือว่าเป็น PII

Google ตีความว่า PII เป็นข้อมูลที่นำไปใช้ในการระบุตัวตน ติดต่อ หรือหาตำแหน่งของบุคคลได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องใช้ร่วมกับข้อมูลอื่น ซึ่งได้แก่

  • อีเมล
  • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • ตำแหน่งที่แม่นยำ (เช่น พิกัด GPS - แต่ให้ดูหมายเหตุด้านล่าง)
  • ชื่อเต็มหรือชื่อผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีสัญญาห้ามมิให้ส่งข้อมูล PII ไปยัง Google หมายความว่า URL ของหน้าในเว็บไซต์ที่แสดงโฆษณาโดย Google จะต้องไม่มีอีเมลอยู่ด้วย เนื่องจากระบบจะส่ง URL เหล่านี้ไปยัง Google ผ่านคำขอโฆษณา และที่ผ่านมา Google ก็มีการตีความข้อห้ามเกี่ยวกับ PII ในลักษณะนี้อยู่แล้ว

หมายเหตุ: ศูนย์ช่วยเหลือและนโยบายของผลิตภัณฑ์บางอย่างอ้างว่ามีวิธีส่ง PII บางรูปแบบไปยัง Google ได้ ดังนั้นเพื่อมิให้เกิดข้อกังขา บทความนี้จะไม่แก้ไขข้อมูลดังกล่าว เช่น บางผลิตภัณฑ์อาจอนุญาตให้มีการส่งข้อมูลตำแหน่งคร่าวๆ ไปยัง Google ได้ หากนโยบายที่เกี่ยวข้องยังเป็นไปตามข้อกำหนด

ตัวอย่างข้อมูลที่ Google ไม่ถือว่าเป็น PII

  • รหัสคุกกี้ที่ใช้นามแฝง
  • รหัสโฆษณาที่ใช้นามแฝง
  • ที่อยู่ IP
  • ตัวระบุผู้ใช้ปลายทางอื่นๆ ที่ใช้นามแฝง

เช่น หากระบบส่งที่อยู่ IP ไปพร้อมกับคำขอโฆษณา (ซึ่งเป็นกรณีที่เกิดกับคำขอโฆษณาส่วนใหญ่อันเป็นผลจากวิธีการทำงานของโปรโตคอลทางอินเทอร์เน็ต) การส่งข้อมูลประเภทนี้จะไม่ถือว่าละเมิดข้อห้ามในการส่ง PII ไปยัง Google

โปรดทราบว่าข้อมูลที่ไม่ได้อยู่ในการตีความ PII ของ Google ยังคงอาจถือเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ GDPR และกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวอื่นๆ บทความนี้ไม่ได้ส่งผลต่อข้อกำหนดในสัญญาหรือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายเหล่านั้น

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
บันทึกประจำรุ่น

อ่านเกี่ยวกับฟีเจอร์ล่าสุดของ Ad Manager และการอัปเดตในศูนย์ช่วยเหลือ

ดูว่ามีอะไรใหม่

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
10080561286329731928
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
148