Ad Exchange gelir paylaşımınızı yapılandırma

Her bir reklam isteği için taahhütlü gelir paylaşımınızı zorunlu kılma

"Ortalama gelir paylaşımı" hesap ayarıyla Ad Exchange reklam istekleriniz için nasıl ödeme yapılacağını düzenleyebilirsiniz. 

Gelir paylaşımı ayarınızı güncelleme

  1. Google Ad Manager'da oturum açın.
  2. Yönetici ve sonra Genel ayarlar ve sonra Ad Exchange hesap ayarları'nı tıklayın.
  3. Ortalama gelir paylaşımı ayarını etkinleştirin veya devre dışı bırakın:
    • Etkin (varsayılan): Ad Exchange, fatura dönemi boyunca ortalama bir değeri temel alan taahhütlü gelir paylaşımı öder.
    • Devre dışı: Ad Exchange, her reklam isteği sorgusu için en azından taahhütlü gelir paylaşımını öder. Bu, Ad Exchange getirisini azaltır.
  4. Kaydet'i tıklayın.
Seçilen ayarın etkisini anlamak için yardıma mı ihtiyacınız var?
Daha fazla performans raporu bilgisi için hesap yöneticinize başvurun.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?