Nevykreslená zobrazení v architektuře jednoho požadavku (SRA)

Tento článek popisuje častý problém při implementaci značek GPT (Google Publisher Tag) s architekturou jednoho požadavku (SRA). Vysvětluje, jaké má tento problém následky a jak se mu vyhnout.

Příčiny problému

Při používání značek GPT s architekturou jednoho požadavku majitelé stránek na stránce často definují více reklamních bloků, než kolik se jich ve skutečnosti zobrazí.

V režimu SRA se všechna zobrazení započítají ihned při prvním volání metody display() bez ohledu na to, kolik reklam se na stránce skutečně zobrazí. Máte-li na stránce definováno více reklamních bloků, než kolik se jich zobrazuje, služba Ad Manager vrací a započítává více zobrazení, než kolik jich ve skutečnosti zobrazujete.

Příznaky tohoto problému

 • U některých řádkových položek se vyskytují větší než obvyklé nesrovnalosti.
 • V Konzoli pro majitele stránek Google se zobrazuje následující upozornění:

  [název reklamního bloku] : Metoda googletag.defineSlot byla volána bez odpovídajícího volání metody googletag.display.

Nežádoucí dopady

 • Zobrazení odeslaná službou Ad Manager se v těchto přídech pro účely fakturace započítávají jako běžná zobrazení.
 • Odesílání žádostí o reklamy, které se následně nezobrazí, může vést k velkým nesrovnalostem s metrikami zobrazení třetích stran.
 • Toto chování má negativní vliv na viditelnost.
 • Toto chování obecně snižuje spolehlivost přehledů.

Odstranění tohoto problému

 • Zkontrolujte své stránky pomocí Konzole pro majitele stránek Google a podívejte se, zda v ní na kartě Požadavek na stránku nejsou uvedena nějaká takováto upozornění:

  [název reklamního bloku] : Metoda googletag.defineSlot byla volána bez odpovídajícího volání metody googletag.display.

  U správných implementací se namísto upozornění zobrazí zpráva „Stránka byla označena správně.“
 • Pokud najdete taková upozornění, zkontrolujte, zda opravdu nechybí volání metody display(), a v případě potřeby jej přidejte. Jinak odstraňte volání metody defineSlot pro nepoužitý reklamní blok.
 • Pokud u reklamního bloku voláte metodu display() pouze za určitých okolností, měli byste obecně metodu defineSlot volat pouze v případech, kdy voláte i metodu display(). U responzivních webů zajistěte, aby všechna různá rozvržení webu byla při deklarování a zobrazování reklamních bloků konzistentní.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?