Ad Manager raporlama hakkında temel bilgiler

Video içerik raporları (Beta)

Bazı video özellikleri ağınızda etkinleştirilmemiş olabilir. Bilgi için hesap yöneticinize başvurun.

Video içerik raporları, her bir içerik videosunun görüntülenme sayısı için rapor oluşturmanıza olanak tanır. Ad Manager, ilk olarak videodan önce gösterilen reklam istendiğinde isteğin belirli parametreleri içermesi şartıyla tüm videolar için içerik görüntüleme sayısını sayabilir.

İçerik görüntüleme sayısı yalnızca oynatıcınız, &vpos=preroll&ppos=1 değerlerine sahip vpos ve ppos reklam etiketi parametreleriyle belirtildiği şekilde, bir ilk konum videodan önce gösterilen reklamı istediğinde sayılır.

  • Oynatıcınızın bu parametrelerde doğru değerleri ilettiğinden emin olmak için IMA SDK ve reklam kurallarını kullanın.
  • Reklam kuralları (VMAP) isteği, tek başına bir videonun görüntülendiğini belirtmez. Yalnızca videodan önce gösterilen reklama yönelik takip isteği, Ad Manager'a bir kullanıcın içerik görüntülediğini bildirir.
  • Videodan önce gösterilen reklamların doldurulmamış istekleri, Ad Manager'ın içerik video görüntüleme sayısını sayabilme becerisini etkilemez.

    Ancak bir reklam yayınlanmak üzere seçilmesine rağmen hiç oynatılmıyorsa bunun reklamı veya video içeriğini görüntülemeden ayrılan bir kullanıcıdan kaynaklandığı varsayılır. Dolayısıyla, sayılacak bir içerik görüntüleme durumu söz konusu değildir. Reklamın ilk pikselinin gösterim ve içerik görüntüleme olarak sayılması için ekranda gösterilmesi gerekir.

Video görüntüleme sayımını engelleyebilecek reklam kuralı yapılandırmaları

Belirli (normalde geçerli olan) reklam kuralı yapılandırmaları, videodan önce gösterilen reklam isteğinin Ad Manager'a gönderilmesini engelleyebilir. Herhangi bir reklam isteği gönderilmediğinde içerik görüntüleme sayılmaz. Buna örnek olarak aşağıdakiler verilebilir:

  • Videodan önce gösterilen reklam konumu olmayan bir reklam kuralı uyguladığınızda (tamamen boş bir reklam kuralı veya yalnızca videonun ortasında gösterilen reklam ve videodan sonra gösterilen reklam içeren bir reklam kuralı olmasından bağımsız olarak) içerik görüntüleme sayıları sayılmaz.
  • Oturum reklam kurallarını "N videoda bir" sıklık ölçütüne göre yapılandırırsanız bazı video görüntüleme sayılarının eşlik eden videodan önce gösterilen reklam istekleri olmayacaktır. Bu içerik görüntüleme sayıları sayılmaz.

Ad Manager'ın her bir video görüntüleme sayısını sayacağına güveniyor ve sıklık sınırı olan iş kuralları uyguluyorsanız bunun yerine, farklı bir şekilde çalışan zamana dayalı oturum reklam kurallarını uygulamayı tercih edebilirsiniz. Zamana dayalı oturum reklam kuralları, her defasında bir reklam isteği oluşturur. Sıklık sınırı olan reklam fırsatları, sunucu tarafından belirlenir ve video görüntüleme sayımını engellemez.

Video içerik metrikleri

Raporlarda kullanabileceğiniz metrikler şunlardır:

Kazanç sağlanabilir içerik görüntüleme sayısı
Ad Manager tarafından barındırılan içerik için video görüntüleme sayısı (örneğin bir TV programı veya video klip).

Toplam kazanç sağlanabilir içerik görüntüleme sayısı
Paylaşılan iş ortağı içeriği için video görüntüleme sayısı.

Bu metrikler, herhangi bir video reklam öğesinin görüntüleme sayısı değildir.

* Bu, iş ortağı yönetimi için geçerlidir. İş ortağı yönetimi, ağınızda etkinleştirilmemiş olabilir. Bilgi için hesap yöneticinize başvurun.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?