Povolení údajů o poloze pro reklamy v mobilních aplikacích

Využívejte cílení na polohu GPS mobilních zařízení

Jednou z unikátních funkcí mobilních aplikací je schopnost zjišťovat polohu. Uživatelé nosí svá mobilní zařízení všude s sebou, a když aplikace znají jejich aktuální polohu, mohou uživatelům poskytovat relevantnější služby. To samé lze říci o mobilních reklamách. Reklamy založené na poloze jsou obvykle relevantnější pro potřeby jednotlivých uživatelů a dosahují lepšího výkonu.

Ve výchozím nastavení je shromažďování údajů o poloze pro mobilní aplikace povoleno. Pokud vaše mobilní aplikace uživatele již žádá o oprávnění pro přístup k poloze a uživatel toto oprávnění udělil, sada SDK bude automaticky shromažďovat a předávat údaje o poloze do služeb Ad Manager a Ad Exchange a bude tato data používat k lepšímu cílení reklam.

Co je dobré vědět o aktivaci této funkce

  • Aktivace cílení na polohu GPS automaticky neznamená, že se pro web budou shromažďovat údaje o poloze. Shromažďování údajů o poloze prostřednictvím webu lze implementovat předáváním parametrů ve značkách GPT, a to i v případě, že je tato funkce zakázána. Další informace
  • Shromažďování údajů o poloze nemá vliv na zprostředkování pro mobilní aplikace.

Aktualizace nastavení údajů o poloze pro mobilní aplikace

  1. Přihlaste se do služby Google Ad Manager.
  2. Přejděte na Správce a pak Globální nastavení a pak Nastavení sítě.
  3. Nakonfigurujte nastavení Cílení GPS.
    • Zapnuto: Údaje o poloze uživatele se budou automaticky předávat do sady SDK a budou se používat k zobrazování reklam založených na poloze uživateli v mobilní aplikaci.
    • Vypnuto: Údaje o poloze se do sady SDK automaticky předávat nebudou a uživateli se na základě nich v mobilní aplikaci nebudou zobrazovat reklamy založené na poloze ani v případě, že údaje o poloze budou k dispozici.
  4. Klikněte na Uložit. Pokud reklamám v mobilních aplikacích vypnete přístup k údajům o poloze, můžete být vyzváni, abyste tento výběr potvrdili.

Pokud vypnete shromažďování údajů o poloze, sada SDK pro mobilní reklamy již do služeb Ad Manager a Ad Exchange nebude předávat automaticky získané údaje o poloze a nebude údaje o poloze ani používat k cílení reklam v mobilní aplikaci, bez ohledu na to, zda uživatel mobilní aplikaci příslušné oprávnění udělil, či nikoliv.

Ruční nastavení polohy žádostí o reklamy

I v případě, že je tato funkce vypnutá, můžete cílení na polohu nastavit ručně pomocí sady SDK pro mobilní reklamy:

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?