Povolení údajů o poloze pro reklamy v aplikacích

Jednou z unikátních funkcí, kterými jsou mobilní aplikace vybaveny, je zjišťování polohy. Uživatelé nosí svá mobilní zařízení všude s sebou, a když aplikace znají jejich aktuální polohu, mohou uživatelům poskytovat relevantnější služby. To samé lze říci o mobilních reklamách. Při zobrazování reklam uživatelům jsou obvykle relevantnější a efektivnější reklamy, které vycházejí z aktuální polohy uživatele.

Pokud již vaše aplikace požádala uživatele o přístup k poloze a uživatel jí oprávnění udělil, sada SDK bude automaticky shromažďovat údaje o poloze a předávat je do služby Ad Manager. Služba Ad Exchange poté na základě těchto údajů zdokonalí cílení reklam. Zprostředkování tím ovlivněno nebude. Tato funkce je ve výchozím nastavení aktivována, ale můžete ji kdykoliv vypnout v nastavení sítě v rámci správy služby Ad Manager. Pokud toto nastavení vypnete, prostřednictvím sady SDK budete moci i nadále zadat cílení na polohu ručně (pro Android nebo iOS).

Pokud funkci vypnete, sada SDK již do služby Ad Manager / Ad Exchange nebude předávat automaticky získané údaje o poloze, ani nebude údaje o poloze používat k cílení reklam v aplikaci, bez ohledu na to, zda uživatel aplikaci udělil oprávnění či nikoliv.

Postup provedení změn v nastavení údajů o poloze pro aplikace:

  1. Ve službě Ad Manager klikněte na kartu Správa.
  2. Na postranním panelu je ve výchozím nastavení zvolena možnost Nastavení sítě > Nastavení všech sítí.
  3. V dolní části stránky Nastavení sítě upravte pomocí zaškrtávacího políčka nastavení Aktivovat cílení GPS:
    • Zaškrtnuto: Do sady SDK budou předávány údaje o poloze uživatele, na základě kterých budou uživateli zobrazovány reklamy založené na poloze.
    • Nezaškrtnuto: Údaje o poloze do sady SDK předávány nebudou, ani na základě nich nebudou uživateli zobrazovány reklamy založené na poloze, i kdyby údaje o poloze byly k dispozici.
  4. Klikněte na Uložit. Pokud reklamám vypnete přístup k údajům o poloze, můžete být vyzváni, abyste nastavení potvrdili.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?