Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Nápověda ke vsunutým reklamám

Vsunuté reklamy jsou interaktivní reklamy pro uživatele mobilních aplikací. Tyto reklamy jsou určeny k umístění mezi obsah, je proto vhodné je vložit do přirozených přechodových bodů v aplikaci. Majitelé stránek ve službě Ad Exchange by vsunuté reklamy měli implementovat citlivě, aby nenarušili uživatelský dojem a zabránili náhodným kliknutím.

Níže naleznete pokyny a doporučené postupy k implementaci vsunutých reklam ve službě Ad Exchange. Budete-li postupovat v rozporu s těmito pokyny, aktivita nemusí být platná a Google může ve vaší aplikaci zakázat zobrazování reklam. Další informace naleznete v informačním centru věnovaném kvalitě návštěvnosti z reklam.

Informace na webu Google Developers

Další informace o vsunutých reklamách naleznete na webu Google Developers (pro AndroidiOS).

Integrace nejnovější sady SDK

Je důležité vždy používat nejnovější sadu SDK (pro AndroidiOS), která zpřístupňuje nejnovější formáty reklam a funkce a odstraňuje chyby.

Je vsunutá reklama vhodný formát reklamy pro mou aplikaci?

Vsunuté reklamy jsou vhodné pro aplikace s lineárním prostředím. V těchto aplikacích lze velmi jasně určit začátky a konce úseků. Pokud máte aplikaci, která tato kritéria nesplňuje (např. užitkovou aplikaci typu svítilna), použijte jiný formát reklamy ve službě Ad Exchange, například banner.

Nepodceňujte přirozenost

Při umísťování vsunutých reklam se snažte, aby přirozeně zapadly do prostředí. Když budete uživatele překvapovat, zahltíte je množstvím reklam nebo jim ztížíte používání aplikace, jejich uživatelský dojem bude nevalný a mohou náhodně klikat na reklamy. To může vést ke snížení zájmu uživatelů a posléze i inzerentů. Primárním účelem aplikace by nikdy nemělo být zobrazování reklam. Snažte se proto, aby vaše prostředí nebylo vsunutými reklamami narušeno.

Také upozorňujeme, že pokud jsou vsunuté reklamy přihlášeny k zobrazování videí, může být možnost zavření k dispozici s pětisekundovým zpožděním. U vsunutých reklam, které zobrazování videí nepovolují, bude možnost zavření k dispozici ihned. Vyplývá to ze zásad. Od následujících vydání začnou sady SDK pro mobilní reklamy Google tyto zásady vynucovat agresivněji: 7.21 nebo pozdější pro iOS a 13 nebo pozdější pro Android.

Dejte pozor na neplatnou aktivitu

Když budete v mobilních zařízeních zobrazovat vsunuté reklamy na celou obrazovku, nezapomínejte na to, že obrazovka mobilního zařízení je oproti počítačům mnohem menší. Nesprávně umístěná vsunutá reklama na celou obrazovku může zapříčinit náhodná kliknutí.

Pokyny a doporučené postupy k umístění vsunutých reklam

Při implementaci vsunutých reklam zvažte následující otázky:

  • Co bude uživatel v okamžiku zobrazení reklamy s aplikací provádět?
  • Může vsunutá reklama uživatele překvapit?
  • Je vhodná chvíle na zobrazení vsunuté reklamy?

Na následujících stránkách naleznete příklady implementace, která není povolena, a doporučené způsoby umístění vsunutých reklam do aplikace.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?