การใช้โฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่ไม่ได้รับอนุญาต

ขณะโหลดแอปหรือออกจากแอป

อย่าวางโฆษณาคั่นระหว่างหน้าขณะโหลดแอปและขณะที่ออกจากแอปเพราะควรวางโฆษณาคั่นระหว่างหน้าเพื่อคั่นระหว่างหน้าต่างๆ ที่เป็นเนื้อหาแอปเท่านั้น ไม่ควรวางโฆษณาในแอปพลิเคชันที่กำลังทำงานอยู่ในพื้นหลังของอุปกรณ์หรือภายนอกสภาพแวดล้อมของแอป ควรทำให้ผู้ใช้เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าโฆษณานั้นเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันใดหรือใช้ในแอปพลิเคชันใด

ขยายทั้งหมด  ยุบทั้งหมด

ตัวอย่าง: ผู้ใช้เปิดแอป

อินเทอร์เฟซ AdMob ซึ่งแสดงโฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่ไม่อนุญาต

 

 

ตัวอย่างของแอปในการโหลดแอป

ตัวอย่าง: ผู้ใช้ออกจากแอป

อินเทอร์เฟซ AdMob ซึ่งแสดงโฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่ไม่อนุญาต

 

 

ตัวอย่างของแอปในการโหลดแอป

วิธีแก้ไขการละเมิด

ตัวอย่างการละเมิดที่แก้ไขแล้วในโฆษณาคั่นระหว่างหน้า

โฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่ซ้ำๆ หรือเกิดขึ้นซ้ำๆ

อย่าทำให้ผู้ใช้เอือมระอาด้วยโฆษณาคั่นระหว่างหน้า โฆษณาคั่นระหว่างหน้าซ้ำๆ มักทำให้เกิดประสบการณ์ผู้ใช้ที่ไม่ดีและเกิดการคลิกโดยไม่ตั้งใจ

ตัวอย่างการใช้ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเหตุการณ์ดังต่อไปนี้

  • การวางโฆษณาคั่นระหว่างหน้าหลังการกระทำทุกอย่างของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการคลิก การปัด และอื่นๆ คุณควรวางโฆษณาคั่นระหว่างหน้าภายในแอปไว้ไม่เกิน 1 รายการหลังจากทุกๆ 2 การกระทำของผู้ใช้ โปรดทราบว่าข้อกำหนดนี้ใช้กับขณะที่ผู้ใช้คลิกปุ่มกลับภายในแอปด้วย
  • การวางโฆษณาคั่นระหว่างหน้าทันทีหลังจากโฆษณาคั่นระหว่างหน้าอีกรายการหนึ่งเพิ่งแสดงและปิดไปโดยผู้ใช้

หากคุณใช้โฆษณาคั่นระหว่างหน้าตามช่วงเวลา (เช่น ทุก 60 วินาที) โปรดหลีกเลี่ยงการพักช่วงสั้นๆ ระหว่างการแสดงโฆษณาคั่นระหว่างหน้าแต่ละรายการ

ตัวอย่าง: โฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่เกิดขึ้นซ้ำๆ

โปรดอย่าวางโฆษณาบังเนื้อหาหลักของแอป ไม่ควรวางโฆษณาในลักษณะที่รบกวนการเลื่อนดูหรือการโต้ตอบกับเนื้อหาหลักของแอปและการใช้งาน

ตัวอย่างโฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่แสดงซ้ำๆ

ตัวอย่าง: โฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่ส่งผลกระทบต่อการเลื่อนดู

แอปไม่ควรเรียกใช้โฆษณาคั่นระหว่างหน้าทุกๆ ครั้งที่ผู้ใช้คลิกในแอป

ตัวอย่างการนําทางที่ได้รับผลกระทบ

โฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่เปิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

อย่าทำให้ผู้ใช้ประหลาดใจด้วยโฆษณาคั่นระหว่างหน้า การวางโฆษณาคั่นระหว่างหน้าที่แสดงขึ้นทันทีเมื่อผู้ใช้กำลังสนใจในสิ่งที่ทำอยู่ (เช่น กำลังเล่นเกม กรอกแบบฟอร์ม หรืออ่านเนื้อหา) อาจทำให้เกิดการคลิกโดยไม่ตั้งใจและมักทำให้ผู้ใช้รู้สึกหงุดหงิด ด้วยเหตุนี้จึงควรใช้โฆษณาคั่นระหว่างหน้าในจังหวะที่เนื้อหาของแอปมีการพักช่วงอย่างสมเหตุสมผล (เช่น คั่นระหว่างเปลี่ยนหน้า ฉาก หรือเลเวลต่างๆ) เพื่อให้ผู้ใช้พร้อมที่จะมีส่วนร่วมกับโฆษณานั้นๆ

ปัญหาที่พบบ่อยปัญหาหนึ่งคือ แม้ว่าคุณตั้งใจให้มีการโหลดโฆษณาในช่วงระหว่างการเปลี่ยนเนื้อหาของหน้า แต่โฆษณากลับแสดงขึ้นหลังจากที่เนื้อหาหน้าใหม่ได้โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเกิดจากเวลาในการตอบสนองของผู้ให้บริการ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว ขอแนะนำให้คุณโหลดโฆษณาคั่นระหว่างหน้าไว้ล่วงหน้า หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีโหลดโฆษณาคั่นระหว่างหน้าไว้ล่วงหน้า โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สำหรับนักพัฒนาโฆษณาคั่นระหว่างหน้าของ Ad Exchange สำหรับแอปในระบบ Android และ iOS

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก