Niedozwolone implementacje reklam pełnoekranowych

Ładowanie lub zamykanie aplikacji

Nie umieszczaj reklam pełnoekranowych przy ładowaniu lub zamykaniu aplikacji – powinny się one pojawiać między stronami aplikacji. Reklamy nie powinny być umieszczane w aplikacjach uruchamianych w tle na urządzeniu ani poza środowiskiem aplikacji. Dla użytkownika musi być jasne, z którą aplikacją jest powiązana reklama lub w której aplikacji jest ona zaimplementowana.

Przykład: użytkownik uruchamia aplikację

 

 

Przykład: użytkownik zamyka aplikację

 

 

Jak rozwiązać problem

Powtarzające się reklamy pełnoekranowe

Nie zasypuj użytkowników reklamami pełnoekranowymi. Powtarzające się reklamy pełnoekranowe często ograniczają wygodę użytkowników i mogą powodować przypadkowe kliknięcia.

Przykłady niezgodnych implementacji to między innymi:

  • Umieszczenie reklamy pełnoekranowej po każdej czynności użytkownika, np. kliknięciu, przesunięciu palcem itp. Lepiej wstawić najwyżej jedną reklamę pełnoekranową co dwie czynności wykonywane przez użytkownika w aplikacji. Zwróć uwagę, że dotyczy to również kliknięcia przycisku Wstecz w aplikacji.
  • Umieszczenie reklamy pełnoekranowej bezpośrednio po wyświetleniu innej reklamy pełnoekranowej, którą użytkownik wyłączył.

Jeśli implementujesz reklamy pełnoekranowe na podstawie przedziału czasowego (np. co 60 sekund), staraj się, by czas pomiędzy wyświetleniami nie był zbyt krótki.

Przykład: powtarzające się reklamy pełnoekranowe

Nie umieszczaj reklam w taki sposób, by zasłaniały główną zawartość aplikacji. Reklamy nie powinny utrudniać nawigacji ani interakcji z główną zawartością i funkcjami aplikacji.

Przykład: reklamy pełnoekranowe, które utrudniają nawigację

Aplikacje nie powinny wyświetlać reklam pełnoekranowych za każdym razem, gdy użytkownik kliknie element interfejsu.

Reklamy pełnoekranowe wyświetlane w nieoczekiwanych momentach

Reklamy pełnoekranowe nie powinny stanowić dla użytkowników zaskoczenia. Umieszczenie reklamy pełnoekranowej w taki sposób, by wyświetlała się nagle, gdy użytkownik jest zajęty bieżącym zadaniem (np. gra w grę, wypełnia formularz, czyta treść) może prowadzić do przypadkowych kliknięć i często jest dla użytkownika irytujące. Dlatego reklamy pełnoekranowe powinny być implementowane w logicznych przerwach między zawartością aplikacji (np. między stronami, etapami lub poziomami), by użytkownik był na nie przygotowany.

Częstym problemem jest to, że choć wybierzesz ładowanie reklamy między zawartością strony, w rzeczywistości pojawia się ona po wczytaniu zawartości nowej strony z powodu opóźnienia u operatora. Aby temu zapobiec, zalecamy wstępne wczytywanie reklam pełnoekranowych z wyprzedzeniem. Więcej informacji o wstępnym wczytywaniu reklam pełnoekranowych znajdziesz we wskazówkach dla deweloperów reklam pełnoekranowych Ad Exchange w aplikacjach na Androida i iOS.

Przykład: reklama pełnoekranowa wyświetla się po otwarciu aplikacji

 

 

Przykład: reklama pełnoekranowa wyświetla się po wczytaniu strony

dsfdsf dsfdsf dsfdsf dsfdsf
Jak rozwiązać problem

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?