Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Nepovolené implementace vsunutých reklam

Načítání nebo opuštění aplikace

Vsunuté reklamy nezobrazujte při načítání nebo opouštění aplikace. Vsunuté reklamy je vhodné umisťovat pouze mezi stránky obsahu aplikace. Reklamy by neměly být umístěny v aplikacích, které v zařízení běží na pozadí nebo mimo prostředí aplikace. Uživateli by mělo být jasné, do které aplikace je reklama implementována nebo se kterou aplikací souvisí.

Příklad: Uživatel spustí aplikaci

 

 

Příklad: Uživatel opustí aplikaci

 

 

Postup nápravy porušení

Opakovaně zobrazované vsunuté reklamy

Nezobrazujte příliš mnoho vsunutých reklam. Opakované zobrazování vsunutých reklam snižuje uživatelský dojem a může vést k náhodným kliknutím.

Příklady nevhodné implementace:

  • Umístění vsunuté reklamy za každou akci uživatele, jako je klepnutí, přejetí prstem apod. Vsunutá reklama by měla následovat minimálně po dvou akcích uživatele v aplikaci. Toto pravidlo se vztahuje také na klepnutí na tlačítko Zpět v aplikaci.
  • Umístění vsunuté reklamy bezprostředně za jinou vsunutou reklamu, která se zobrazila a uživatel ji zavřel.

Pokud vsunuté reklamy zobrazujete v časovém intervalu (např. každých 60 sekund), tato prodleva by neměla být příliš krátká.

Příklad: Opakovaně zobrazované vsunuté reklamy

Reklamy by neměly bránit v zobrazení klíčového obsahu aplikace. Reklamy by dále neměly narušovat interakci a navigaci v klíčovém obsahu a funkcích aplikace.

Příklad: Vsunuté reklamy, které brání navigaci

Aplikace by neměla zobrazovat vsunutou reklamu pokaždé, když uživatel na něco klepne.

Neočekávaně spouštěné vsunuté reklamy

Vsunuté reklamy by uživatele neměly zaskočit. Vsunuté reklamy, které se nečekaně zobrazí, když se uživatel na něco soustředí (např. hraje hru, vyplňuje formulář nebo si čte obsah), mohou mít za následek náhodná kliknutí a zhoršují uživatelský dojem. Z tohoto důvodu je třeba vsunuté reklamy implementovat pouze do logických přechodů mezi obsahem aplikace (např. mezi stránky, úseky nebo úrovně), aby byl uživatel na reklamu připraven.

Často se stává, že se reklama má zobrazit mezi obsahem stránek, ale z důvodu latence operátora se zobrazí až krátce po načtení nové stránky s obsahem. Abyste tomu zabránili, doporučujeme vsunuté reklamy předběžně načítat. Další informace o předběžném načítání vsunutých reklam naleznete v pokynech pro vývojáře vsunutých reklam Ad Exchange (pro Android a iOS).

Příklad: Vsunutá reklama se spustí při otevření aplikace

 

 

Příklad: Vsunutá reklama se spustí po načtení stránky

dsfdsf dsfdsf dsfdsf dsfdsf
Postup nápravy porušení

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?