Ad Exchange Geçmiş raporunda fiyatlandırma kuralları

Bazı reklam isteklerinde "Geçerli fiyatlandırma kuralı yok" uyarısı gösterilmesinin nedenleri

Kurallar, Ad Exchange envanterinizi ve performansını yönetmenin ve bunlar için rapor oluşturmanın etkili bir yöntemidir. Fiyatlandırma kuralları boyutunu kullanarak bir rapor çalıştırdığınızda, reklam isteği herhangi bir fiyatlandırma kuralıyla eşleşmezse "Fiyatlandırma kuralı uygulanmadı" değerini görebilirsiniz. Bu etiketlemenin birkaç nedeni vardır.

Fiyatlandırma kuralının eklenmediği örneklerin ve sorun gidermeye yönelik muhtemel sonraki adımların listesi şu şekildedir:

Nedenler Sorun giderme adımları
Tüm istekler, geliştirilmiş Envanter Kontrolleri'nin son sürümünden önce yapılmıştır. O zamanlar Fiyatlandırma Kuralı diye bir kavram yoktu.

Fiyatlandırma kurallarının geçerli olup olmadığını öğrenmek için bu isteklerin yapıldığı tarihi kontrol edin.

Tüm hesaplar, 2014'ün sonbaharında geliştirilmiş Envanter Kontrolleri'ne geçirilmiştir.

Teklif almayan gösterimler (bu nedenle fiyatlandırma kuralı uygulanamamıştır). Teklif olup olmadığını kontrol etmek için "Teklifler", "Teklif sonuçları" ve özellikle "Kazanan Teklifler" metrikleriyle "Fiyatlandırma kuralı" boyutunu kullanın.
  • Teklif yoksa rapor "Fiyatlandırma Kuralı Yok" değerini döndürür.
  • Tercih Edilen Anlaşma veya Özel Açık Artırma aracılığıyla envanter sunuyor ve teklif almıyorsanız yanıt alınmadığı için sunma kuralını günlüğe kaydetmeyiz.

    Daha fazla bilgi için Anlaşma Kontrolü özelliğini kullanın.
Reddedilen reklam isteklerinden kaynaklanan veya sınıflandırılmamış Ölçekli İş Ortağı Yönetimi üzerinden gelen trafik reddedilmiştir.

Ölçekli İş Ortağı Yönetimi söz konusu olduğunda, Ad Exchange reklamları için istekte bulunan tüm alanların Ad Exchange hesabınızın AİOY bölümünde kategorilere ayrılmış olması gerekir. Alan gösterim sunmaya uygunsa ancak kategorilere ayrılmamışsa reklam isteğini varsayılan sunma kuralına atamayız.

Ek iş ortakları ekleme hakkında bilgi edinin.

Ağ iş ortağı (alt birleşimli) alanlarının sahipliğini kontrol etmek için “Fiyatlandırma Kuralları” ve "Envanter Sahipliği" boyutlarını kullanın.

Yalnızca "Temsil edilen" ve "Sahipli ve yönetiliyor" alanlarda reklam sunabilir.

Reklam Ağı Optimizasyonu kullanan gösterimler fiyatlandırma kurallarına tabi değildir. Gösterim isteğini dolduran reklamı hangi talep kaynağının sağladığını öğrenmek için "Fiyatlandırma kuralları" ve "Reklam kaynakları" boyutlarını kullanın. Örneğin, üçüncü taraf ağlar tarafından doldurulan tüm gösterimler, reklam kaynağı olarak "Google Tarafından Yönetilen Reklam Ağları"nı gösterir.
Tüm eşleşmeyen çok boyutlu reklam istekleri. Her gösterim, birden fazla fiyatlandırma kuralı ile kısıtlanabilir. Bu nedenle, eşleşmeme durumundan sorumlu fiyatlandırma kuralını gösteremeyiz. Raporunuza "Envanter Boyutu" boyutunu ekleyin. Çok boyutlu isteklerin boyutları, 300x600,300x250 örneğinde olduğu gibi virgülle ayrılmış bir boyut listesi olarak görüntülenir. Daha fazla bilgi
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?