Úvod do zprostředkování

Maximalizujte ve své mobilní aplikaci výtěžek z reklamních sítí

Co je to zprostředkování?

Zprostředkování zvyšuje tržby tím, že za účelem vyplnění žádosti o reklamu volá řadu reklamních sítí třetích stran v pořadí podle očekávaného výtěžku. Každá reklamní síť má příležitost žádost o reklamu vyplnit. Pokud ji však nevyplní, dostane příležitost další reklamní síť v řadě.

Obsah určený dětem ve zprostředkování

Zprostředkování usnadňuje zajištění souladu se zákonem COPPA (Children's Online Privacy Protection Act).
Chcete-li uvést, že by obsah měl být pro účely zákona COPPA považován za obsah určený dětem, nastavte v sadě SDK pro mobilní reklamy Google tagForChildDirectedTreatment(true). Google tento signál za účelem zajištění souladu se zákonem COPPA poskytne reklamním sítím třetích stran. Další informace
Služba Google Ad Manager slouží pouze jako platforma. Stranami inzertního vztahu jsou vývojář mobilní aplikace a reklamní síť třetí strany. Za zajištění, aby jednotlivé reklamní sítě třetích stran zobrazovaly reklamy, které s obsahem vývojáře pro účely zákona COPPA nakládají jako s obsahem určeným pro děti, je proto odpovědný vývojář mobilní aplikace.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?