Video Ad Exchange với bộ tiếp hợp IMA

Đối với các nền tảng đối tác video không được tích hợp với IMA SDK, bạn vẫn có thể kiếm tiền với trình phát tương thích với VAST và VPAID. Việc tích hợp bộ tiếp hợp IMA cho phép Ad Exchange dành cho các nhà xuất bản video kiếm tiền từ nội dung video trên máy tính và trên web dành cho thiết bị di động.

Việc triển khai trình phát video phải tương thích với VAST 2 hoặc 3 và VPAID 2. Công cụ này hoạt động bằng cách tự động thực thi công nghệ IMA SDK trước khi tạo yêu cầu quảng cáo mà không cần bước tích hợp SDK bổ sung.

Việc tích hợp IMA SDK trực tiếp luôn được ưu tiên hơn, không chỉ vì độ trễ giảm do yêu cầu bổ sung mà còn vì phương thức này cho phép nhiều tính năng hơn bộ tiếp hợp, như lập lịch quảng cáo nâng cao với quy tắc quảng cáo video và VMAP. Nếu không thể tích hợp IMA SDK trực tiếp, thì ít nhất bộ tiếp hợp có thể truy cập vào nhu cầu từ Ad Exchange và AdSense cho video.

Để tạo Thẻ nhà xuất bản của Google cho video nhằm sử dụng với bộ tiếp hợp IMA, hãy làm như sau:

  1. Đăng nhập vào Google Ad Manager.
  2. Nhấp vào Khoảng không quảng cáo và sau đó Đơn vị quảng cáo.
  3. Nhấp để mở đơn vị quảng cáo hiện tại.
  4. Nhấp vào Thẻ.
  5. Chọn Thẻ nhà xuất bản của Google cho video và âm thanh làm loại thẻ rồi nhấp vào Tiếp tục.
  6. Chọn Bộ tiếp hợp IMA của Google làm loại SDK của trình phát rồi nhấp vào Tiếp tục.
  7. Xác định thông số thẻ quảng cáo bổ sung bất kỳ và nhấp vào Tiếp tục.
  8. Sao chép thẻ quảng cáo.

Bạn có thể tìm hiểu về các thành phần của URL thẻ quảng cáo chính, bao gồm cả mọi giá trị [placeholder] cần thiết mà trình phát video cần điền tự động khi đưa ra yêu cầu quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính