Aktif Görüntüleme'nin Görüntülenebilirliği ölçme şekli

Four different colored boxes, each nested in a larger box, that describe how Active View is measured

1. Şekil:
Sunulan toplam gösterim sayısı arasından uygun gösterimlerin yüzdesi.
Bu uygun gösterimler arasından ölçülebilir gösterimlerin yüzdesi.
Bu ölçülebilir gösterimler arasından görüntülenebilir gösterimlerin yüzdesi.

Aktif Görüntüleme ile ilgili terimler şunlardır:

  • Uygun gösterimler: Google'ın sunucularıyla başarılı bir şekilde iletişim kurmuş, Aktif Görüntüleme'nin etkin olduğu reklam etiketiyle ilişkili gösterimler.
  • Ölçülebilir gösterimler: Tüm uygun gösterimler arasından Aktif Görüntüleme teknolojisiyle ölçülebilen gösterimler.
  • Görüntülenebilir gösterimler: Tüm ölçülebilir gösterimler arasından MRC standartlarına göre görüntülenebilir olarak kabul edilen gösterimler.

Aktif Görüntüleme raporlaması hakkında daha fazla bilgi edinin.

ÖRNEK

Example of how Active View is measured

Şekil 2: Her gösterim türü için toplam gösterim sayısını gösterir.

Görüntülenebilirlik oranlarının nasıl hesaplandığını inceleyelim:

Sunulan 1.000.000 gösterim arasından, 900.000'ü Aktif Görüntüleme için uygundur.
900.000 uygun gösterim arasından, yalnızca 800.000'i ölçülebilirdir. Bu nedenle, ölçülebilir yüzdeyi hesaplamak için şu formülü kullanın:

  • Ölçülebilir Yüzde: Ölçülebilir gösterim sayısı (800.000) / Uygun gösterim sayısı (900.000) = %88,88 Bu ne anlama geliyor? Bu, uygun gösterimlerinizin neredeyse %89'unun Aktif Görüntüleme tarafından ölçülebildiğini belirtir.

800.000 uygun gösterim arasından, yalnızca 350.000'i ölçülebilirdir. Bu nedenle, görüntülenebilir yüzdeyi hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanın:

  • Görüntülenebilir yüzde: Görüntülenebilir gösterim sayısı (350.000) / Ölçülebilir gösterim sayısı (800.000) = %43,75 Bu ne anlama geliyor? Bu, ölçülebilir gösterimlerinizin neredeyse %44'ünün görüntülenebilir olduğunu belirtir. Gösterimler, kullanıcının tarayıcısında gösterilmiş ve görülme fırsatı yakalamıştır. Görüntülenebilirlik ve Aktif Görüntüleme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Görüntülenebilirliğe ilişkin en iyi uygulamalar hakkındaki makalemizi inceleyin.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?