Nalezení řetězce kliknutí reklamy

Získejte jedinečnou adresu URL nebo řetězec kliknutí, pomocí nichž lze identifikovat kreativu reklamy

Při odstraňování problémů s konfigurací a zobrazováním reklam je nejdůležitější zachytit řetězec kliknutí (někdy se nazývá „značka kliknutí“). Řetězec kliknutí je adresa URL, která uživatele přenese na reklamu.

Zachycení řetězce kliknutí z počítače

Klikněte na reklamu pravým tlačítkem a zkopírujte adresu odkazu. Pokud na reklamu pravým tlačítkem nelze kliknout, deaktivujte na počítači připojení k internetu, klikněte na reklamu a poté zkopírujte adresu URL z adresního řádku prohlížeče. 

Řetězec kliknutí reklamy lze na počítači najít také několika dalšími způsoby: 

 • Použití rozšíření prohlížeče: Je možné, že je pro váš prohlížeč k dispozici rozšíření, které vám pomůže. Rozšíření mohou řetězec kliknutí zachytit i bez deaktivace připojení k internetu.
 • Použití proxy Charles: Můžete nainstalovat proxy aplikaci k ladění webu Charles a zachytit pomocí ní řetězce kliknutí a další informace o reklamách. Další informace o proxy Charles
 • Použití Google Chrome: Pomocí nástrojů pro vývojáře v Chromu lze zachytit veškerý provoz a uložit ho do souboru .HAR, a to včetně mezilehlých cílů kliknutí, jako je řetězec kliknutí. Postup extrahování souboru HAR v Chromu:
  1. Klikněte pravým tlačítkem do okna nebo karty prohlížeče a vyberte možnost Prozkoumat.
  2. Na panelu, který se zobrazí, klikněte na kartu Network (Síť).
  3. Zaškrtněte políčko Preserve log (Zachovat protokol).
  4. Klikněte na reklamu, kterou chcete prozkoumat.
  5. Pravým tlačítkem klikněte na libovolnou položku ve sloupci Name (Název) a vyberte Save as .HAR with content (Uložit jako soubor .HAR s obsahem).
  6. Pojmenujte soubor a klikněte na Uložit. Obsah všech položek ve sloupci bude uložen do stejného souboru .HAR.

Zachycení řetězce kliknutí z mobilního zařízení

Nejdříve dlouze stiskněte reklamu a poté klepněte na Kopírovat URL.

Pokud to nefunguje, odpojte se od internetu a mobilní sítě a klikněte nebo klepněte na reklamu. Reklama se pokusí otevřít v okně prohlížeče, ale protože není k dispozici žádné připojení, nenačte se. V adrese URL však bude uveden řetězec kliknutí. Tento postup lze použít i na počítači.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?