Prošetření nesrovnalostí v přehledech

Proč se přehledy služby Ad Manager mohou lišit od jiných přehledů

Pokud zobrazování řádkových položek měří několik systémů, jsou nesrovnalosti v přehledech běžným a očekávaným jevem.

Nejlepších výsledků dosáhnete, když nesrovnalosti zkontrolujete ještě během zobrazování řádkové položky. Po skončení kampaně budete mít k dispozici méně možností, jak případné problémy odstranit.

Než začnete vyšetřovat

Ověřte, zda oba přehledy:

 • pokrývají stejné období ve stejném časovém pásmu,
 • zahrnují stejné řádkové položky nebo reklamy,
 • vylučují neobsazená zobrazení (ta mohou vést k nadhodnocení údajů služby Ad Manager).

Proč se přehledy třetích stran (například ve službě Freewheel nebo v Google Analytics) mohou lišit

Když reklamní server zobrazuje řádkové položky hostované třetí stranou, dochází mezi oběma systémy k početním nesrovnalostem. Údaje se u kampaně mohou lišit až o 20 %.

Prošetření nesrovnalostí v přehledech třetích stran

Následující seznam obsahuje běžné příčiny nesrovnalostí v přehledech třetích stran.

 • Nesprávné nastavení kreativy ve službě Ad Manager: Aby bylo možné správně měřit události, je třeba správně implementovat měřiče kliknutí a další makra. Požádejte o pomoc vývojáře kreativ, inzerenta nebo třetí stranu.
 • Rozdíly v počítání zobrazení: Reklamní servery k počítání zobrazení a filtrování neplatných zobrazení používají různé metody. Jak služba Ad Manager počítá zobrazení
 • Různé definice zeměpisných oblastí: Různé reklamní servery mapují údaje o poloze IP adresy různým způsobem, což může vést k velkým nesrovnalostem.
 • Latence: Početní nesrovnalosti mohou být způsobeny prodlevou mezi prvotním požadavkem řádkové položky a zobrazením kreativy. Uživatelé například často opouští stránku poté, co prohlížeč obdrží požadavek řádkové položky služby Ad Manager, ale ještě předtím, než třetí strana na požadavek zareaguje. Také se může stát, že uživatel klikne na odkaz, ale před načtením vstupní stránky přejde jinam.
 • Připojení k síti a spolehlivost serverů: U reklamního serveru třetí strany může dojít k selhání nebo k problémům, které mu brání zaznamenat zobrazení do protokolu.
 • Blokování reklam: Software pro blokování reklam může zabránit zobrazení řádkové položky třetí strany, i když služba Ad Manager již zobrazení započítala.
 • Nízké cíle zobrazování: Pokud řádková položka zaznamenala málo zobrazení, může i malý početní rozdíl způsobit velké nesrovnalosti v procentuálním vyjádření. Pokud například v kampani dochází ke 100 zobrazením denně a v jednom dni se počet zobrazení liší o 30, činí rozdíl 30 %, i když neuskutečněných zobrazení není mnoho.
 • Vrácená zobrazení bez nabídky a volání na jiné servery třetích stran: Každý reklamní server třetí strany může v kampani způsobit nesrovnalosti až 20 %. Pokud reklamní server třetí strany odkazuje na další server třetí strany, očekávané nesrovnalosti se dále zvyšují.
 • Cílení třetí strany na den a čas: Cílení na den nebo čas na reklamním serveru třetí strany může vést k tomu, že služba Ad Manager započítá zobrazení, ačkoliv třetí strana nevrátí kreativu.
 • Omezení frekvence třetí stranou: Omezení frekvence třetí strany může zabránit vyplnění žádosti o reklamy přesto, že služba Ad Manager započítala zobrazení.
 • Víceúčelové kreativy: Ujistili jste se u třetí strany, že stejné značky nebyly poskytnuty žádným dalším majitelům stránek?

Přečtěte si další informace o nesrovnalostech mezi službami Google Analytics a Ad Manager.

Proč se přehledy služby Campaign Manager 360 mohou lišit

Pokud pracujete s kreativami služby Campaign Manager 360, používejte kreativy typu Značka služby Campaign Manager 360. U tohoto typu kreativ služba Ad Manager počítání zobrazení koordinuje tak, aby nesrovnalosti nepřesáhly 2 %.

Pokud značku kreativy služby Campaign Manager 360 nakonfigurujete pomocí jiného typu kreativy, například Vlastní nebo Třetí strana, očekávejte nesrovnalosti až 20 %. Informace o odstraňování problémů najdete výše v části Proč se přehledy třetích stran mohou lišit.

Prošetření nesrovnalostí v přehledech služby Campaign Manager 360
Nesrovnalosti v přehledech služby Campaign Manager 360 mohou mít tři běžné důvody:
 • Přiřazení kreativ: Neprovedli jste v příslušném období vy nebo inzerent nějaké změny, jako je například změna přiřazení nebo úprava kreativ?
 • Problémy s kódem kreativ: Načítá se kód inzerenta správně? Pokud chcete ověřit, zda značka provádí správná volání značky reklamy, proveďte živé testování na webových stránkách, kde se má řádková položka zobrazovat.
 • Rozdíly v metodách a dostupnosti dat: Počty v přehledech zásahu se ve službách Ad Manager a Campaign Manager mohou výrazně lišit kvůli rozdílům v metodách a dostupnosti dat. Služba Ad Manager například k odhadu zásahu používá soubory cookie první strany majitele stránek, které služba Campaign Manager nemá k dispozici.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka