Reklam Yöneticisi ve Ad Exchange program politikaları

Kimliği Tanımlayabilecek Bilgiler (PII) gönderilmesini önlemeye yönelik en iyi uygulamalar

Son kullanıcı gizliliğini korumak amacıyla Google reklam ürünleri politikaları, yayıncıların Google'ın kimliği tanımlayabilecek bilgiler (PII) olarak kullanabileceği veya kabul edebileceği verileri Google'a göndermemesini zorunlu tutar. Bu makalede, Google'a ilettiğiniz URL'de kimliği tanımlayabilecek bilgiler bulunması riskini azaltmak için, sayfa tasarımının çeşitli bileşenleriyle ilgili bazı en iyi uygulamalar ele alınmaktadır.

  1. Form uygulama (GET yerine POST kullanın)
  2. URL düzenleri
  3. E-postalardaki bağlantılar
  4. Hedefleme amaçlı anahtar kelimeler

Form uygulama (GET yerine POST kullanın)

HTTP protokolü, formların GET veya POST olarak gönderilmesine izin verir. Formları göndermek için tercih edilen yöntem POST'tur. GET kullanılırsa form parametreleri adres çubuğunda URL'nin parçası haline gelecektir (ayrıntılı açıklama). Gönderme sonrası görünen sayfada Google reklamları varsa formun parametrelerini içeren URL, reklam isteğinin bir parçası olarak Google'a gönderilir.

Form yöntemini kontrol etme

FORM etiketi HTML'inde method="get" yönteminin tanımlanıp tanımlanmadığına bakın. Herhangi bir yöntem tanımlanmamışsa varsayılan yöntem get olur. Çoğu durumda bu, kaynağı görüntüle seçeneğiyle kontrol edilebilir.

Buna ek olarak, form gönderilirken girilen değerler açılan sayfanın URL'sinde görünecektir.

Çözüm: Form yönteminizi güncelleyin

Form etiketini get yerine method="post" kullanılacak şekilde güncelleyin. Bu değişiklik yapıldıktan sonra formun beklendiği gibi çalışmaya devam ettiğinden emin olun. 

Başa dön

URL düzenleri

Bazı siteler (özellikle kullanıcı profili veya kullanıcı giriş bilgileri içerenler) tasarımın bir parçası olarak kimliği tanımlayabilecek bilgiler içeren URL düzenlerini kullanır. Örneğin giriş yapılmasını gerektiren bir site, site.com/settings/sample@email.com gibi bir URL'ye sahip "Ayarlarım" sayfasına bağlantı içerebilir.

Sonuçta ortaya çıkan sayfalardaki reklamlar, bu tür URL'lerden Google'a kimliği tanımlayabilecek bilgiler gönderebilir.

URL'lerin kimliği tanımlayabilecek bilgiler içerip içermediğini kontrol etme

Sitede gezinin ve URL'lerde kimliği tanımlayabilecek bilgiler olup olmadığını kontrol edin. Bu türden bilgiler içeren bağlantılar/sayfalar arasında en yaygın olanları profil sayfaları, ayarlar, hesap, bildirimler/uyarılar, mesajlaşma/posta, kaydolma, giriş yapma ve kullanıcının bilgileriyle ilişkili olduğu görülen diğer bağlantılardır.

Çözüm: Kimliği tanımlayabilecek bilgileri evrensel benzersiz tanımlayıcılarla (UUID) değiştirin

Çoğu durumda URL'deki kimliği tanımlayabilecek bilgiler, siteye özel benzersiz bir tanımlayıcı (arka plan) veya bir UUID ile değiştirilebilir.

Örneğin, site.com/settings/sample@email.com URL'si site.com/settings/43231 olarak değiştirilebilir. Burada 43231, sample@email.com adresine ait hesabı benzersiz şekilde tanımlayan bir sayıdır.

Başa dön

E-postalardaki bağlantılar

Siteye kaydolma işlemlerinde doğrulama amaçlı olarak sıkça e-posta kullanılır. Bu doğrulama e-postalarının bazıları onay/kayıt bağlantısında kimliği tanımlayabilecek bilgiler içerir. Örneğin, site.com/confirm?email=sample@email.com&token=413203.

Onay sayfasının URL'si kimliği tanımlayabilecek bilgiler içeriyor ve sayfa reklam barındırıyorsa reklam isteklerinde bu türden bilgiler yer alabilir. Bültene kaydolma ve unutulan parola bağlantılarında da bu bilgiler bulunabilir.

E-postaların kimliği tanımlayabilecek bilgiler içerip içermediğini kontrol etme

Hesaba kaydolun. Doğrulama/onay e-postasındaki URL'nin e-posta adresi veya başka türden kimliği tanımlayabilecek bilgiler içerip içermediğini kontrol edin.

Çözüm: URL şemasını güncelleyin

Çözüm: Bu makalenin URL düzenleri bölümünde açıklanan çözüm burada da geçerlidir. Sitenin kimliği tanımlayabilecek bilgileri bağlantıdan kaldırması ve doğrulama e-postasını kullanıcı hesabıyla ilişkilendirmek için tanımlayıcı veya belirteç kullanması gerekir.

Başa dön

Hedefleme amaçlı anahtar kelimeler

Yayıncılar genellikle bir sayfadaki belirli yerleşimleri ya da bazı durumlarda belirli kullanıcıları hedeflemek için anahtar/değer çiftlerini ve anahtar kelime hedeflemeyi kullanır. Anahtar kelimelere ve anahtar-değer çiftlerine ait parametreler ve bu parametrelere iletilen değerler yayıncı tarafından seçildiği için, yayıncılar bunların kimliği tanımlayabilecek bilgiler içermediği konusunda dikkatli olmalıdır.

Anahtar/değer çiftlerini kontrol etmek için rapor oluşturma

Anahtar/değer çiftleri hedefleme alanının değerleri için reklam sunucunuzda bir rapor oluşturun. Etiketlerinizdeki anahtar/değer çiftlerinde topladıklarınızı görmek için sayfalarınızın kaynak kodunu kontrol edin.

Çözüm: Hedefleme parametrelerini kaldırın

Hedefleme parametresini hem reklam etiketlerinden hem de reklam sunucusundan kaldırın veya hedefleme değerlerini, reklam isteğine kimlik bilgileri iletilmeyecek şekilde değiştirin.

Başa dön

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın