Raportowanie w usłudze Ad Manager – podstawy

Monitorowanie pomiaru w Widoku aktywnym

Wyświetlanie pomiaru w Widoku aktywnym Ad Managera dotyczącego strony internetowej w czasie rzeczywistym

W Widoku aktywnym Google Ad Managera przyjmuje się, że zakwalifikowane wyświetlenie jest wymierne i niewidoczne, dopóki przeglądarka nie powiadomi, że jest inaczej za pomocą adresu URL „pingback". Pingback jest wysyłany do Ad Managera w tych przypadkach:

 • Wyświetlenie zostaje uznane za „niewymierne": pingback jest wysyłany na początku sesji użytkownika.
 • Wyświetlenie jest potwierdzone jako „widoczne": pingback jest wysyłany, gdy 50% pikseli kreacji znajduje się w widocznym obszarze przeglądarki przez 1 sekundę w przypadku kreacji displayowych. W przypadku kreacji wideo wymagane są 2 sekundy.

Wyświetlanie pingbacków Widoku aktywnego w Narzędziach deweloperskich w Chrome

Wszystkie pingbacki dotyczące widoczności można wyświetlić w Narzędziach dla deweloperów dostępnych w Chrome. URL jest zazwyczaj długi i przypomina ten pingback dotyczący widoczności:

https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/activeview?
xai=Bwsd_l538U8bVPMvulAeVQBoAYWqBOAAQ&id=osdim&ti=1&r=v&adk=992535377&tt=1018&bs=1896,804&mtos=1017,1017,1017,1017,1017&tos=1017,0,0,0,0&p=119,308,219,1588&mcvt=1017&rs=3&ht=0&tfs=1398&tls=2415&mc=1&lte=1&bas=0&bac=0&avms=geo&bos=1921,1374&ps=1896,9737&ss=2560,1600&pt=1397&deb=1-3-3-4-16-4-78-12&tvt=2360&op=1&uc=34&tgt=DIV&cl=1&cec=13&clc=1&cac=0&cd=1280x100&v=r20180425
 
 1. Otwórz nowe okno lub kartę przeglądarki Chrome.
 2. Otwórz dostępne w Chrome Narzędzia dla deweloperów.W prawym górnym rogu okna przeglądarki kliknij menu Chrome, a następnie wybierz Więcej narzędzi a potem Narzędzia dla deweloperów. Okno z narzędziami ładuje się w dolnej połowie ekranu.
 3. Kliknij kartę Network (Sieć).
 4. W przeglądarce Chrome przejdź do adresu URL strony, której widoczność chcesz śledzić. Po załadowaniu strony na karcie Network (Sieć) pojawi się wiele wierszy.
 5. Kliknij Filter (Filtr) .
 6. W wyświetlonym polu tekstowym możesz określić filtry, aby wyszukać konkretne żądania, w tym pingbacki Widoku aktywnego:

  • Wpisz activeview, aby wyświetlić pingbacki Widoku aktywnego reklam displayowych i wideo.

  Możesz też wpisać pubads, aby wyświetlić tylko żądania GPT ze swojej strony.

 7. Po zastosowaniu filtra kliknij jeden z wierszy w Narzędziach Chrome dla deweloperów. W panelu po prawej stronie zobaczysz szczegółowe informacje o tym wierszu.

Czego szukać w pingbackach Widoku aktywnego

Parametr Reguła ogólna Przykłady
&id=
Identyfikator pomiaru
Ten parametr pomaga sprawdzić, czy tag GPT został zmierzony w Widoku aktywnym. &id=osdim: tag/żądanie GPT lub AdX

Nawet w przypadku żądań GPT czasami może się pojawić parametr lidar, jeśli kreacja pochodzi z Campaign Managera 360. W takiej sytuacji pingback pochodzi prawdopodobnie z Widoku aktywnego Campaign Managera 360 i nie dotyczy Ad Managera. id=lidarv to typ ping używany do pomiarów Widoku aktywnego w kreacjach wideo.
&adk=
Identyfikator boksu reklamowego
Ten identyfikator pozwala dokładnie sprawdzić, który boks reklamowy jest powiązany z pingbackiem Widoku aktywnego. Przefiltruj sesję według tego identyfikatora, by znaleźć odpowiedni element. &adk=992535377: sparowanie tego identyfikatora z identyfikatorem tagu GPT ułatwia sprawdzenie rozmiaru boksu i zwróconego wiersza lub kreacji.
&bs=
Rozmiar przeglądarki
Wymiary obszaru widocznego w przeglądarce w pikselach. Jeśli wartości są liczbami ujemnymi, reklama prawdopodobnie nie została objęta pomiarem. &bs=1896,804: obszar widoczny w przeglądarce to 1896 x 804.
&bs=-12245933,-12245933: problemy z międzydomenowym elementem iframe.
&bs=-1,-1: nie zdefiniowano elementu document.body.
&mtos=
Czas na ekranie w milisekundach
Wymieniona wartość tego parametru zawiera dane o ciągłym czasie trwania (w milisekundach), w którym określony procent kreacji był wyświetlony na ekranie.

Lista: 100%,75-99%,50-74%,25-49%,1-24%

Jeśli 3 wartość na liście wynosi co najmniej 1000, reklama była prawdopodobnie widoczna.
&mtos=1002,1004,2004,2056,4099:
100% kreacji na ekranie przez 1002 ms, 75–99% kreacji na ekranie przez 1004 ms, 50–74% kreacji na ekranie przez 2004 ms, 25–49% kreacji na ekranie przez 2056 ms, 1–24% kreacji na ekranie przez 4099 ms.
&p=
Pozycja

Ta lista przedstawia współrzędne pikselowe kreacji wyświetlanej na stronie. Upewnij się, że te współrzędne odpowiadają wymiarom renderowanej kreacji.Ten rozmiar może się różnić od wartości w polu „Rozmiar docelowej jednostki reklamowej" ustawionej w interfejsie.

Lista: góra, lewo, dół, prawo

Jeśli te wartości są liczbami ujemnymi, prawdopodobnie reklama znalazła się poza obszarem widocznym w przeglądarce i nie była widoczna.

&p=145,309,235,1037: prawidłowy rozmiar 728 x 90
1037 - 309 = 728
235 - 145 = 90


&p=145,309,145,1037: zwróć uwagę, że te współrzędne oznaczają kreację o wysokości 0 pikseli (góra = 145, dół = 145). To wyświetlenie prawdopodobnie nie było widoczne.

Częstym powodem jest atrybut float: lub inne atrybuty CSS.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Informacje o wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne