Basisprincipes van Ad Manager-rapportage

De meting van Actieve weergave controleren

Hoe u Ad Manager Actieve weergave-metingen van uw webpagina in realtime kunt bekijken

Voor Actieve weergave van Google Ad Manager wordt aangenomen dat een geschikte vertoning meetbaar is en niet zichtbaar is totdat de browser een andere status doorgeeft via een pingback-URL. Een pingback wordt op de volgende momenten naar Ad Manager verzonden:

 • De vertoning is 'niet meetbaar' bevonden: Pingback wordt aan het begin van de gebruikerssessie verzonden.
 • Vertoning is bevestigd als 'zichtbaar': Pingback wordt gestuurd zodra 50% van de pixels van display-advertentiemateriaal 1 onafgebroken seconde in het viewportgebied van de browser is weergegeven. Voor videoadvertenties is de vereiste 2 seconden.

Chrome DevTools gebruiken om Actieve weergave-pingbacks te bekijken

Alle zichtbaarheidspingbacks zijn te zien in de Chrome-ontwikkelaarstools. De URL is meestal lang en lijkt op de volgende zichtbaarheidspingback:

https://pagead2.googlesyndication.com/pcs/activeview?
xai=Bwsd_l538U8bVPMvulAeVQBoAYWqBOAAQ&id=osdim&ti=1&r=v&adk=992535377&tt=1018&bs=1896,804&mtos=1017,1017,1017,1017,1017&tos=1017,0,0,0,0&p=119,308,219,1588&mcvt=1017&rs=3&ht=0&tfs=1398&tls=2415&mc=1&lte=1&bas=0&bac=0&avms=geo&bos=1921,1374&ps=1896,9737&ss=2560,1600&pt=1397&deb=1-3-3-4-16-4-78-12&tvt=2360&op=1&uc=34&tgt=DIV&cl=1&cec=13&clc=1&cac=0&cd=1280x100&v=r20180425
 
 1. Open een nieuw Chrome-browservenster of -tabblad.
 2. Open Chrome DevTools, Selecteer het Chrome-menu rechtsboven in het browservenster en kies daarna Hulpprogramma's en dan Hulpprogramma's voor ontwikkelaars. Het venster voor de Chrome-ontwikkelaarstools wordt in de onderste helft van het scherm geladen.
 3. Klik op het tabblad Netwerk.
 4. Ga in de Chrome-browser naar de URL van de pagina waarvan u de zichtbaarheid wilt bijhouden. Terwijl de pagina wordt geladen, ziet u dat veel regels op het tabblad 'Netwerk' worden ingevuld.
 5. Klik op Filter .
 6. In het weergegeven tekstveld kunt u filteren om te zoeken naar specifieke verzoeken, waaronder Actieve weergave-pingbacks:

  • Typ activeview om Actieve weergave-pingbacks voor display en video te bekijken.

  U kunt ook pubads typen om alleen de GPT-verzoeken van uw pagina te bekijken.

 7. Klik nadat u heeft gefilterd op een van de regels in de Chrome-ontwikkelaarstools. In een rechtervenster ziet u meer gedetailleerde informatie over die regel.

Waar u op moet letten met Actieve weergave-pingbacks

Parameter Algemene regel Voorbeelden
&id=
Metings-ID
Met deze parameter kunt u zien of Actieve weergave een GPT-tag heeft gemeten. &id=osdim: GPT-tag/verzoek of AdX

Soms ziet u lidar zelfs met GPT-verzoeken als het advertentiemateriaal afkomstig is van Campaign Manager 360. In dit geval is de pingback waarschijnlijk een Actieve weergave-pingback van Campaign Manager 360 en niet relevant voor Ad Manager. id=lidarv is het pingtype dat wordt gebruikt voor Actieve weergave-metingen voor videoadvertentiemateriaal.
&adk=
Advertentieruimte-ID
Met deze ID kunt u precies zien welke advertentieruimte overeenkomt met uw Actieve weergave-pingback. Filter uw sessie op deze ID om de overeenkomst te achterhalen. &adk=992535377: Als u deze ID koppelt aan de GPT-ID, kunt u het formaat van de ruimte en de geretourneerde regel of het geretourneerde advertentiemateriaal bekijken.
&bs=
Browserformaat
De pixelafmetingen van de viewport van de browser. Als de waarden negatieve getallen zijn, was de advertentie waarschijnlijk niet meetbaar. &bs=1896,804: Browserviewport was 1896 x 804.
&bs=-12245933,-12245933: Iframe-problemen op meerdere domeinen.
&bs=-1,-1: Geen document.body opgegeven.
&mtos=
Tijd op scherm in milliseconden
De vermelde waarde van deze parameter bevat gegevens over de ononderbroken tijdsduur, in milliseconden, dat een percentage van advertentiemateriaal op het scherm is weergegeven.

Lijst: 100%,75-99%,50-74%,25-49%,1-24%

Als de derde lijstwaarde ten minste 1000 is, was de advertentie waarschijnlijk zichtbaar.
&mtos=1002,1004,2004,2056,4099:
100% op scherm voor 1002 ms; 75-99% op scherm voor 1004 ms; 50-74% op scherm voor 2004 ms; 25-49% op scherm voor 2056 ms; 1-24% op scherm voor 4099 ms
&p=
Positie

Deze lijst geeft de pixelcoördinaten van advertentiemateriaal weer zoals weergegeven op de pagina. Zorg ervoor dat deze coördinaten overeenkomen met de weergegeven afmetingen van het formaat van het advertentiemateriaal. Dit formaat kan afwijken van het ingestelde 'Formaat van doeladvertentieblok' in de gebruikersinterface.

Lijst: boven, links, onder, rechts

Als deze waarden negatieve getallen zijn, bevindt de advertentie zich waarschijnlijk buiten de viewport van de browser en is deze waarschijnlijk niet zichtbaar.

&p=145,309,235,1037: Valid 728x90
1037 - 309 = 728
235 - 145 = 90


&p=145,309,145,1037: Deze coördinaten geven advertentiemateriaal aan met een hoogte van 0 pixels (bovenkant = 145; onderkant = 145). Deze vertoning was waarschijnlijk niet zichtbaar.

Een veelvoorkomende reden hiervoor is float: of een ander css-kenmerk.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Release-opmerkingen

Lees meer informatie over de nieuwste Ad Manager-functies en Helpcentrum-updates.

Nieuwe functies weergeven

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu